علائم ایمنی خطر مواد بیولوژیک

علائم ایمنی خطر مواد بیولوژیک
کد کالا: 151

نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد بیولوژیک

کد کالا علائم ایمنی :  151

safety sign biological hazard

جدول فنی مشخصات تابلوهای ایمنی
کد سایز ابعاد(cm)     کد برچسب توضیحات برچسب    کد تابلو توضیحات تابلو
S 7*10   D برچسب روزرنگ-ضد آب   G ورق گالوانیزه از 0.6 الی 2 میلیمتر ضخامت(فولاد امیرکبیر کاشان)
A 10*15   R برچسب شبرنگ-ضد آب-بهمراه رفلکس نور   H ورق پی وی سی 2الی 10 میل-ضد آب-قابلیت انعطاف پذیری
O 15*20   P برچسب شبنما-ضد آب-قابلیت جذب نور و نور دهی 6 ساعت به بالا   Z فریم الکترواستاتیک-ضخامت 1.5 میل-رنگ کوره ای-دارای لبه برگشته
M 20*30   X بنر -ضد آب-بهمراه پانچ   K ورق پلکسی 1 الی 10 میل-دارای رنگ بندی-ضد آب-مستحکم-قابلیت برش لیزر
C 30*40   Y کاغذ گلاسه بهمراه لمینت   V شاسی چوب-ضخامت 10 میل-نصب آسان به دیوار
N 40*50   W برچسب شیشه ای-ضد آب   AL آلومینیوم 1 الی 10 میل-ضد آب-دوام بالا در برابر محیط بیرونی
L 50*60  

جهت تماس و یا ارسال سفارش :

تلگرام ،واتس آپ: 09125480830

تلفن : 02144059138-02188422701

فکس:02188457787

B 60*100  
Q سفارشی  

*  در صورت درخواست سایز سفارشی تابلو ایمنی برای شما مشتریان عزیز تولید خواهد شد.

*  امکان اضافه شدن لوگو شرکت در گوشه کار بصورت رایگان امکان پذیر می باشد.

*  قبل از تولید طرح هایی نهایی چاپ برای شما ارسال خواهد شد.

* برای انتخاب بهتر تابلوهای مورد نظر و رفع سوالات خود می توانید با همکاران ما بصورت 24 ساعته مشاوره دریافت کنید.(02144059138)

(هدف و آرزوی مجموعه ایمن ساین روزی ایمن و بدون حادثه برای شماست.)

مطالب مرتبط :

مواد خطرناك در سه حالت مايع ، جامد و گاز وجود دارند كه غالباً در حوادث حمل و نقل ايجاد مشكل مي نمايند. مواد خطرناك داراي پتانسيل خطرناك زير هستند : از خطرات راديواكتيو ( تصوير علائم خطر ) خطرات بيولوژيك خطرات شيميايي در سه سطح 1 و2و3 مايعات قابل اشتعال شامل سوختها و مواد مسبب حريق از قبيل اسيدها و بازها هستند اكثر اين مـواد خطـرات مشتركي دارند يكي از عوامل ايمني مايعات قابل اشتعال با خطر مشابه جهت پيشگيري از خطرات اشـتعال در اثر الكتريسيته ساكن استفاده از سيستم يا زنجير ارت (اتصال زمين ) است اسيدها و بازها بطور كلي تابع مقررات و جداول مواد شيميايي پايدار هستند. فرايند عمليات در حوادث مايعات قابل اشتعال شامل موارد زير است : 1 -شناسايي خطر ( ريسك ) ( اندازه گيري خطر ) 2 -تخليه منطقه خطرناك 3 -نجات افراد 4 -رفع آلودگي و ايمن سازي كامل محل ( شامل جمع آوري – پاك سازي – تخليه و بيرون بردن) سه وظيفه يا نقش طلايي در كنترل خسارات و مديريت حوادث خطرناك عبارتند از : 1 -رعايت و حفظ فاصله بيشتر از آلودگي 2 -كم كردن زمان ماندگاري در منطقه خطرناك و محافظت بهتر ( استفاده از پوشاك وتجهيزات حفاظت فردي ) 3 -كاهش اثرات خطرناك مواد مخازن مواد خطرناك ممكن است در اثر حوادث غيرعمدي مثل سوانح رانندگي دچار آسيب شـده و موجـب آلودگي محيط ،جانداران و جوامع انساني شوند. شركت هاي توليد كننده تجهيزات رفع آلودگي مواد خطرناك براساس تقسي م بندي استانداردها به 2 دسته زير تجهيزات رفع آلودگي را توليد و اختيار واحدهاي امدادي قرار داده اند اين تجهيزات در سه دسته زير توليـد شده اند كه به ترتيب به تشريح هر دسته مي داديم. گروه A تجهيزات مربوط به خطرات مواد راديواكتيو ( activity Rade (Hazards Atomic گروه B تجهيزات مربوط به خطرات بيولوژيك Hazards Biological گروه C تجهيزات مربوط به خطرات مواد شيميايي Hazards Chemical خطرات مواد شيميايي به 3 زيرگروه تقسيم مي شوند C1,C2,C3 معمولاً بسته هاي تجهيزات رفع آلودگي به ترتيب زير در حوادث مورداستفاده قرار مي گيرند : - مواد بازدارنده ( محصور كننده ) شامل علائم هشداري و تابلوهاي راهنماي خطر و موادهـاي منـع تردد مربوط به هر سه گروه A,B,C - تجهيزات اندازه گيري مثل بادسنج ها – دوزيمترها – تشعشع سنج ها – جستجوگر از راه دور و حرارت سنج ها تجهيزات حفاظتي فردي ابزار و مواد آب بندي ( جلوگيري از نشت ) ظروف جمع آوري پمپها ابزار و مواد خاك كننده (ارت كننده ها) ابزار الكتريكي لوله ها و شيلنگها ساير ابزار و مواد لازم تجهيزات لازم در حوادث مواد راديواكتيو گروه A بادسنج ( جهت تعيين جهت باد ) آلودگي سنج ( نشاندهنده آلودگيها) تشعشع سنج از راه دور جهت تشعشعات آلفا ،بتا وگاما) دوزيمترهاي ديجيتال آلارم دار براي اشعه گاما و X وسايل نمونه برداري ، ظروف حمل مواد خطرناك ( محافظت شده ) ظروف جمع آوري لگن –بشكه –كيسه 100 ليتري جمع آوري و ذخيره سازي A B C پوشاك و تجهيزات حفاظت فردي مثل دستكش ،چكمه ،لباس محافظ يك پارچه –دستگاه تنفسي فيلتـردار تمام صورت با فيلترهاي يك يا چند منظوره –چراغ قوه دستي –لوله و شلنگهاي جمع كننده تجهيزات لازم در حوادث مواد بيولوژيك گروه B توجه : كشف خطرات بيولوژيك بسيار تخصصي و مش كل است و در بسياري مواقع نياز به تجهيزات تجزيه و تحليل آزمايشگاهي دارد. تجهيزات مربوط به تيمهاي عملياتي عبارتند از : - لوازم بازدارنده شامل نوارهاي محصوركننده و علائم هشدار و مثلث هاي اخطاري - تجهيزات اندازه گيري مثل دستگاه كنترل جهت و سرعت ورزش باد – تشخيص دهنـده هـاي دسـتي (ايستك تست ) - نشاندهنده هاي عوامل بيولوژيك (بيودتكتورها ) ي دستي جهـت تـشخيص باكتريهـا و ويروسـهاي بيماريزا (پاتوژنها) اين تجهيزات با استفاده از تكنولوژي پليمريزه كردن واكنشهاي زنجيره اي PCR به عنـوان يـك تكنيـك جديد مولكولي كه ساختار DNA باكتري يا ويروس بيماري زا را شبيه سازي مي كنـد و در كمتـر از 30 دقيقه قادر به تشخيص 6 نمونه از باكتري يا ويروس هاست. - معرفهاي مصرفي براي تشخيص باسيلهاي سياه زخم - تجهيزات اندازه گيري و تشخيص مواد بيولوژيك آفتهاي گياهي - وسايل اندازه گيري آلودگي آب اسپكتر وفوتومتر ( براي تجزيه و تحليل آب ) تجهيزات حفاظت فردي شامل دستكش ،چكمه و پوشاك محافظ يك پارچه (سراسري ) مواد جاذب قدرتمند – مواد شيميايي محصوركننده مايعات ظروف جمع آوري و بسته بندي مواد بيولوژيك و بشكه هاي فلزي گروه C -خطرات شيميايي در حوادث مواد شيميايي خطرناك تجه يزات زيادي مورد استفاده قرار مي گيرد خطرات بسياري از مـواد شيميايي مشابه و مشترك هستند و مبناي تشخيص اين خطرات نيز براساس يكديگر مي باشد و چنانچه گفته شد گروه C به 3 زيرگروه C1,C2,C3 تقسيم مي شوند توصيه مي شود در كليه عمليات حـداقل تجهيـزات مورد نياز بر مبناي C1 قرار داده شود. در چنين حوادثي آتش نشانان تا به حال از تمام اقدامات شامل در C1 استفاده مي گردند ولي براسـاس فرايند C2 در كليه حوادث مشابه عمل مي شود در حوادث C3 نيز تمام مقررات مورداسـتفاده در C1,C2 بايد استفاده شوند البته با تاكيد بر مقررات توصيه شده در C3 اقدامات اضطراري در C1 شروع اندازه گيري خطر مواد شيميايي - كانون توجه نيازهاي واحدهاي آتش نشاني با پتانسيل خطر كم و اقدامات اصلي در كنترل آلودگي حوادث جزئي اقدامات اضطراري در حوادث C2 موادشيميايي خطرناك مقابله با حوادث تركيبات نفتي در اين دسته حوادثي قرار دارند كه به مواد نفتي معدني و ديگر مايعات قابل اشتعال مرتبط مي باشند. كانون توجه اصلي بايد بر مبناي پمپهاي انتقال و سيستم اتصال زمين مواد باشد . واحدهاي متوسط آتـش نشاني ( اندازه متوسط ) كه در حوادث مكرر با پتانسيل ريسك خطر متوسط با بزرگ درگير اين حـوادث خواهند بود. اقدامات اضطراري در حوادث C3 در اين دسته از حوادث مواد شيميايي نياز به نيروهاي ويژه و متخصص امدادي مي باشد. تجهيزات و نيروهاي متخصص موادخطرناك شامل وسايل مخصوص تجزيه و تحليل خطر – تيمهـاي آتـش نشاني مجهز مخصوص خطرات با ريسك بالا تجهيزات زيادي براي اين نوع عمليات بايستي فراهم شود تا خطرات حوادث مواد شيميايي گروه C3 را به كنترل درآورند. تجهيزات لازم براي اين حوادث در ادامه مطالب تشريح شده اند. 1 -تجهيزات كنترل و محصور كردن موادشيميايي خطرناك شـامل تابلوهـاي مثلثـي هـشداردهنده 0 آلومينيومي 40سانتيمتري) علائم اخطاري موادسمي و اكسيدكننده هـا – هـشداردهنده خطـرات عمومي،خطرات حريق و تابلوهاي چند منظوره با سه پايه فلزي 2 -تجهيزات اندازه گيري تست و نمايش همزمان غلظت گازها و بخارات مواد آلي و غيرآلي نمونه هاي سنجش يك گاز يا چند گاز مدل ACCURO كه بعضاً داراي 150 تيوپ سنجش گـاز هـستند و بعضي ديگر با مكش cm2 100 گاز در دستگاه عمل تجزيه تحليل ميزان آلودگي را انجام مي دهند. گازسنجهايي كه يك يا دو يا چند گاز را تشخيص مي دهند و داراي سيستم آلارم وويره هستند گازهاي co، o2 ، H2S و... بعضي از اين گازسنجها قادر به نمايش دامنه انفجار گاز و غلظت آن در محيط به اپراتـور مي باشند. 3 -تجهيزات اندازه گيري درجه حرارت وسايل موجود در محل حادثه كه با تشعشع مادون قرمز عمـل نموده و نقاط گرم تجهيزات الكتريكي ، مداربريكه ها ،ژنراتور ها و جعبه نيروها را نشان مـي دهنـد اين وسايل قادر به لايه بندي هوا ف تشخيص نشت ذرات و نمايش حرارت سيلندر موتورهاي ديـزل و بنزيني و تفاوت حرارت محورهاي خطوط آهن نيز مي باشند. 4 -تجهيزات مسافت ياب نيروي از 2/0 تا 200 متر با دقت 3 ميليمتر كه توانـايي ذخيـره اطلاعـات 15 موردفاصله اندازه گيري شده مي باشند. 5 -نوارهاي تست مواد نفتي خطرناك ( در كارتن هاي 100 تايي ) و ميله هاي نشان دهنده مواد 6 -پوشاك محافظ مواد شيميايي گروههاي C1,C2,C3 شامل پوشاك يك پارچه ،كاور سـبك و پوشـاك يكپارچه داراي ماسك و دستگاه تنفسي EN943,EE,1994,1991 NFPA - دستكشهاي محافظ و چكمه هاي مقاوم در برابر مواد شيميايي - عينكهاي مقاوم در برابر پاشش ذرات مواد خطرناك - ماسك تمام صورت تنفسي و فيلترهاي چند منظوره BS2092 - دستگاه تنفسي فشار مثبت با سيلندرهواي فشرده 6 و 8 ليتري 300 بار ( بـا سـيلندرهاي فـولادي و E~1441 (كامپوزيت 7 -تجهيزات نشت گير - كمربند دو تكه قلابدار محكم شونده با عرض 5 سانتيمتر و طول 8 متر با قدرت 8000 كيلوگرم - نوارهاي لاستيكي با طول و عرضهاي متفاوت - نشت گير و كاور محل نشت با صفحات لاستيكي - گوه هاي نشت گير (آببندي ) به ابعاد 70/200، - بست هاي نشت گير لوله فباندها و كمربندهاي نشت گير سيلندرها و مخازن - كميت هاي نشت گير با كمربند و صفحات لاستيكي 8 -مخازن جمع آوري و حمل موادشيميايي در ابعاد مختلف 3000 ليتري تا 5000 ليتري - مخزن ذخيره آب آشاميدني 5000 ليتري محافظت شده ( دربسته ) - بشكه هاي 100 ليتري ذخيره موادشيميايي (مقاوم مواد ) 9 -پمپها ضدانفجار (ضدجرقه) مخصوص جمع آوري اسيدها و موادشيميايي ،قابل استفاده در محيط هاي خطرناك و قابل اشتعال با جعبه كليدهاي حفاظت شده و شيلنگ و خرطومي به وزن 55kg پمپهاي استيل تخليه اسيد پمپهاي الكتريكي مخصوص بشكه ها وپمپهاي ديافراگمي ،پمپهاي مخصوص HAZMAT با ظرفيت مكـش 10 و 20 متر مكعب در ساعت و فشار 5 و 2 بار شلنگهاي اتصال لاستيكي و فشار قوي با اتصالات و فلنچهاي مربوطه مكنده هاي جادويي شكل ضدانفجار (جاروبرقي هاي مكنده مايعات خطرناك ) كابل و قرقره هاي الكتريكي حفاظت شده جعبه ابزار و آچار كامل 10 -سالويجها پوشش بشكه ها از جنس استيل تجهيزات حفاظت اضطراري براي كنترل نشت سيلندرهاي 50 كيلويي گازكلر چادرهاي رفع آلودگي بايد با دمنده هاي هواي برقي و باطري ( با فشار مثبت داخل چادر ) و تجهيـزات روشنايي داخل چادر ( فشار مثبت داخل چادر 300 ميلي بار و دمنده ها با هوادهي 1960 ليتر در دقيقه و ابعاد 15×30×40 سانتيمتر – عمر تجهيزات روشنايي 8000 ساعت است با 18 وات ) 11 -كيف كمكهاي اوليه مواد اسيدي و سوزاننده همره با چشم شوي مخصوص صنايع شـيميايي و آبكاري رفع آلودگي = كاهش يا حذف آلودگي آلودگي = الوده شدن افراد يا وسايل ، اتاقها يا محيط كار و ... بوسيله مواد راديواكتيـو ، بيولوژيـك يـا موادشيميايي است انتخاب روش رفع آلودگي بسته به نوع آلودگي هاست آلودگي مواد خطرناك ،مايع و ذرات غبار (جامد ) از هريك از سه گروه فوق يا زيرگروههاي مواد شيميايي كه باشد رفـع آلـودگي بـا شستن دستها شروع مي شود. نكته مهم : رعايت ترتيب زمان آلودگي و رفع سطوح در معرض آلودگي از بخشهايي كه دچـار كمتـرين آلودگي هستند داراي اهميت بيشتري است رفع آلودگي در دو روش صورت مي گيرد : رفـع آلـودگي خشك و رفع آلودگي مرطوب 1 -رفع آلودگي خشك در اين روش خشك كننده ها يا حوله ها اهميت بسياري دارد . علاوه بر آن انجام اقدامات حفاظتي مناسب و درمان دستگاه تنفسي افراد در محل آلودگي و براي آلودگي هاي كم و كوچك صورت مي گيرد. 2 -رفع آلودگي مرطوب در اين روش استفاده از آب بسيار قابل توجه مي باشد ( استفاده از آب بايد به ترتيب براي رفع آلـودگي كليه سطوح و مواد آلوده صورت پذيرد. تشخيص آلودگي در مرحله تشخيص آلودگي لازم است در ابتدا خطرات برجسته و مهمي كه تيم آتش نشاني ( تيم امدادي ) با آن روبرو مي شود تعيين و مشخص شوند و سپس تجهيزات مقابله با آلودگي انتخاب و به كـار گرفتـه شوند. تعيين و تشخيص آلودگي در كليه عمليات امداد مواد خطرناك با هر ابعادي كه باشد از اقـدامات اوليه مي باشد. نكته : در مورد حوادث مخصوص موادشيميايي C1,C2,C3 تجهيزاتي كه مناسب آلودگي تـشخيص داده شوند توسط تيم آتش نشاني به كار گرفته شده و حتي المقدور سعي شود از حضور افراد اضافي در محيط آلوده جلوگيري شود. 1 -كيت تجهيزات بهداشتي از اين وسايل براي پاك كردن سطوح ناهموار در محل آلودگي استفاده مي شود . اين تجهيـزات شـامل ابزار لازم جهت پاك كردن افراد (رفع آلودگي از افراد ) مي باشد كه در جعبه هـاي پلاسـتيكي قابـل حملي جاسازي شده اند و لازم است در كليه خودروهاي آتش نشاني وجود داشته باشد. اين مجموعه شامل 5 متر شيلنگ آتش نشاني با كوپلينگ استورز ،سه راهي تقسيم كننده ،برس مـو ،بـرس دستي ،دستكش و كاور لباس ( محدودكننده مواد ) و كاغذ خشك كن و كيسه زباله ،صابون مايع و مـواد جاذب مي باشد. 2 -تجهيزات رفع آلودگي به روش خشك وسايل ساده پاك كردن مواد به وس يله حوله و خشك كن هاي مخـصوص و محـصوركننده هـاي عوامـل موادنفتي و مواد شيميايي كه داراي فوايد و مزاياي كاهش هزينه درمان ، جابجايي و حمل ساده – حداقل اتلاف و ضايعات مواد مي باشند. ظروف جمع آوري مواد ف پوشاك و تجهيزات حفاظت فردي شامل دستكش ، چكمه ،ماسـك فيلتـردار ، عينك محافظ ترشح مواد شيميايي و پودرهاي جاذب قوي مواد شيميايي در گروه تجهيزات اين روش رفع آلودگي قرار دارند. 3 -تجهيزات رفع آلودگي به روش مرطوب 1 -حوضچه هاي بادي از جنس پارچه عايق (تارپولين ) با حلقه استيل 2 -چادر واكنش سريع و پمپهاي تامين آب با روش رفع آلودگي و مخازن اضطراري درمان با آب گرم 3 -عوامل پاك كننده مواد شيميايي، وسايل مكنده آب ، پوشاك ذخيره جهـت اسـتفاده پـس از رفـع آلودگي 4 -خودروهاي مخصوص حامل تجهيزات رفع آلودگي ، خودروهاي داراي كـابين رفـع آلـودگي بـا تجهيزات خودكار رفع آلودگي ( داراي 4 كابين كوچك) ، كابين هاي سيار ( كاروان ) رفع آلودگي

علائم ایمنی در کارگاه ، علائم ایمنی ، علایم ایمنی ،  ughml hdlkd ، علائم ایمنی مواد شیمیائی ، علائم ایمنی در آزمایشگاه ، چاپ علائم ایمنی ، علائم ایمنی جرثقیل، علائم ایمنی جوشکاری ، علائم ایمنی در جوشکاری ، علائم ایمنی خطر ، علائم ایمنی خود ایمنی ، علائم بیماری خود ایمنی ، علائم ایمنی خروج اضطراری ، علائم ایمنی هشداردهنده ، علائم ایمنی هشدار دهنده ایمنی ، علائم ایمنی و هشدار ایمنی ، عکس علائم ایمنی ، عکس های علائم ایمنی ، فروش علائم ایمنی ، فروش علائم ایمنی در تهران ، فروش علائم ایمنی در شهرستانها ، قیمت علائم ایمنی ، علائم ایمنی صنعتی ، علائم ایمنی در صنعت ، علائم ایمنی کارگاه ، علائم ایمنی کارگاهی، علائم ایمنی کار ، علائم ایمنی کارگاه ساختمانی ، علائم ایمنی محیط کار ، علائم ایمنی مواد شیمیائی ، علائم ایمنی مواد سمی ، علائم ایمنی آتش نشانی ، علائم ایمنی ترافیکی ، تولید علائم ایمنی ،علائم ایمنی ترافیکی ،علائم ایمنی اخطاری ، علائم ایمنی انبار ، علائم ایمنی آزمایشگاه ، علائم ایمنی استفاده از مواد شیمیائی ، علائم ایمنی لیفتراک ، علائم ایمنی لیزر ، لیست علائم ایمنی ، علائم ایمنی بازدارنده ، علائم ایمنی برق ، علائم ایمنی بهداشت ، علائم ایمنی و بهداشت ، علائم ایمنی ساختمان ، علائم ایمنی شبرنگ ، علائم ایمنی مواد آزمایشگاهی ، علائم ایمنی مواد شیمیائی ، علائم ایمنی آزمایشگاه شیمی ، علائم ایمنی و بهداشتی ، علائم ایمنی در کارخانه ، علائم ایمنی راه ، علائم ایمنی راه ها ، علائم ایمنی ایمن ساین ،محمدرضا دادگرمهر ، محمدرضا دادگرمهر، تابلوهای ترافیکی ، علائم ترافیکی ، محصولات ترافیکی ، بشکه ترافیکی ، نیوجرسی، سرعتگیر، مخروط،استوانه، فریم الکترواستاتیک ،تابلو فلزی ، تابلو شبرنگ، تابلو فریم دار ، تابلو چارچوبدار، ساخت تابلو،تابلو جاده ای ، تابلو معابر،تابلو سرکوچه، تابلو اماکن، تابلو انتظامی، تابلو پرچمی ، بست ،تابلو خیابان ، گل میخ ، مخروط هرمی ، چراغ آذرخش ، استند پلاستیکی ، کاشن تانک،چراغ باتومی ، بولارد،مخزن شن و نمک علائم ترافیکی چشم گربه ای ، علائم ترافیکی در ایران ،علائم ترافیکی led ، علائم ترافیکی سولاربرچسب شبرنگ ، برچسب روزنگ ، برچسب شبنما ، برچسب فوتولمینسنت ، برچسب علائم ایمنی ، برچسب ، علائم ترافیکی پارکینگ ، علائم پلاستیکی پارکینگ ، علائم ترافیکی صنعتی ، علائم ترافیکی ثابت ، قیمت علائم ترافیکی ، فروش علائم ترافیکی ، عکس علائم ترافیکی ، علائم ترافیکی خورشیدی ، علائم ترافیکی سولار ، خرید علائم ترافیکی ، علائم ترافیکی جدید ، علائم ترافیکی جهان ، علائم ترافیکی چشم گربه ای ،علائم ترافیکی چگونه کار می کند ، شرکت علائم ترافیکی ، علائم ترافیکی شهری ، ساخت علائم ترافیکی ، سازنده علائم ترافیکی ، علائم ترافیکی لیست قیمت ، علائم افقی ترافیکی ، علائم ترافیکی ایران ، تولید علائم ترافیکی ، علائم و تجهیزات ترافیکی ، نصب علائم ترافیکی ، نصاب علائم ترافیکی ،علائم ترافیکی محصولات علائم ترافیکی چگونه کار می کندعلائم ایمنی کپسول آب,تگ ایمنی,استوانه ایمنی, علائم ایمنی,علایم ایمنی,تابلو ایمنی,ایمنی,تابلو ترافیکی,شبرنگ,برچسب,شبنما,کپسول اتش نشانی,خرید کپسول اتش نشانی,کپسول آتش نشانی,خرید کپسول آتش نشانی,فروش کپسول اتش نشانی,فروش کپسول اتش نشانی,قیمت کپسول اتش نشانی 

 

 

 

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: