علائم ایمنی خطر مواد رادیواکتیو

علائم ایمنی خطر مواد رادیواکتیو
کد کالا: 160

نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد رادیواکتیو

کد کالا علائم ایمنی :  160

*  در صورت درخواست سایز سفارشی تابلو ایمنی برای شما مشتریان عزیز تولید خواهد شد.

*  امکان اضافه شدن لوگو شرکت در گوشه کار بصورت رایگان امکان پذیر می باشد.

*  قبل از تولید طرح هایی نهایی چاپ برای شما ارسال خواهد شد.

مطالب مرتبط :

انواع خطرات:
قربانیانی که بعدازیک حادثه هسته اي به بیمارستان آورده می شونددر معرض سه خطر دارند:
-1 آلودگی:
ماده رادیو اکتیو روي لباسها ، پوست یا زخمهاي قربانیان وجود داشته باشد.(آلودگی خارجی)
ماده رادیو اکتیو توسط بیمار خورده یا استنشاق شده باشد.(آلودگی داخلی)
آلودگی داخلی بیمار منجر به آلودگی خارجی هم شده باشد(ماده رادیو اکتیو خورده شده استفراغ شود)
تعداد ماده رادیو اکتیوي که منجر به آلودگی داخلی شده به حدي باشد که تابشهاي خارجی آن براي افراد دیگر مانند
بستگان بیمار یا همراهان یا کادر پزشکی در حال ارائه مراقبت خطر ساز باشد.
-2 مواجهه :
یعنی بیمار فقط در معرض تابش اشعه قرار گرفته است ولی آلودگی داخلی یا خارجی ندارد که این بیماران هیچ خطري
براي کارکنان یا بیمارستان ندارند چون آلوده نیستند و لذا نمیتوانند آلودگی را منتشر کنند.
-3 آسیب:
اگر حادثه اي که رخ داده است با انفجار و تخریب ساختمانها همراه بوده باشد می تواند منجر به وارد شدن تروما به فرد
وآسیب دیدن او شود.
رویکرد به بیماران غیر آلوده به مواد رادیو اکتیو :
رویکرد این بیماران تفاوتی با سایربیماران ندارد بنابراین نیازي نیست انها را به منطقه خاصی منتقل کرد .در رویکرد به
این بیماران نیز باید اول مسایل و مشکلات طبی بیمار را مورد توجه قرار داد .اگر وضعیت بیمار پایدار است و نیاز به
مداخله فوري ندارد باید از او در زمینه نحوه مواجهه اش با پرتوهاي یونیزان سوال کرد باید توجه داشت بیماري که در
معرض تابش پرتوهاي یونیزان قرار گرفته است اما به مواد رادیو اکتیو آلوده نشده است هیچ خطري براي هیچ کس
ندارد . اولین اقدامی که براي این بیماران باید انجام شود گرفتن نمونه خون براي شمارش کامل سلولهاي خونی
بخصوص تعداد لنفوسیتها است که باید تاریخ و ساعت نمونه گیري روي ظرف یادداشت شود.
رویکرد به بیماران آلوده به مواد رادیو اکتیو :
بیمارانی که دچار آلودگی خارجی به مواد رادیو اکتیو هستند را باید بلافاصله بعداز ورود به بیمارستان به قسمت
مخصوصی که براي رسیدگی به آنها در نظر گرفته شده است انتقال دا د.
اگر بیمار مشکوك است ،یعنی نمیدانید آیا او آلودگی داخلی یا خارجی قابل توجه دارد یا خیر،باز هم اورا به قسمت
ویژه هدایت نمایید .یعنی همواره باید بنا را بر آلوده بودن یک بیمار گذاشت تا خلاف آن ثابت شود.اگر امکان دسترسی
به موقع به ابزارهاي پرتو سنجی وجود ندارد باید کلیه بیماران را آلوده به مواد رادیو اکتیو در نظر گرفته شود و آنها را
آلودگی زدایی نمود.
اقدامات مورد نیاز :
(ABC) - ارزیابی فوري بیمار
-خارج کردن لباسهاي بیمار
-تحویل وسایل بیمار
- دوزسنجی بیمار
-بررسی بیمار
-مسائل روانی بیمار
-معاینه بیمار
-تهیه نمونه ها از بیمار
-تعیین تکلیف
-آسیبهاي موضعی
-بررسی آزمایشگاهی
-مستندسازي
-انتقال بیماران

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: