لیست قیمت

لیست قیمت  تجهیزات ایمنی و ترافیکی

لیست قیمت چراغ های ترافیکی

ردیف

شرح محصولات

قیمت (تومان)

1

چراغ عابر پیاده متحرک LED

280.000

2

چراغ برقی تک خانه LED دارای سویئچینگ

135.000

3

چراغ برقی دو خانه LED دارای سویئچینگ

250.000

4

چراغ برقی سه خانه LED دارای سویئچینگ

360.000

5

چراغ خورشیدی LED تک خانه سولار

310.000

6

چراغ خورشیدی LED دو خانه سولار

590.000

7

چراغ خورشیدی LED سه خانه سولار

880.000

8

چراغ برقی تک خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

60.000

9

چراغ برقی دو خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

100.000

10

چراغ برقی سه خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

150.000

لیست قیمت معکوس شمارها

1

معکوس شمار ترافیکی  LED سه رقمی

600.000

2

معکوس شمار داخل چراغی

400.000

3

ماژول معکوس شمار داخل چراغی

350.000

لیست قیمت چراغ پلیس مجازی

1

پلیس مجازی LED طرح فورد یکطرفه برقی  دورنگ  GT -AC1

180.000

2

پلیس مجازی LED طرح فورد دوطرفه برقی  دورنگ  GT -AC2

330.000

3

پلیس مجازی LED طرح فورد یکطرفه سولار  دورنگ  GT -SOL1

310.000

4

پلیس مجازی LED طرح فورد دوطرفه سولار  دورنگ  GT -SOL2

550.000

لیست قیمت تابلو ترافیکی ال ای دی

1

تابلو ترافیکی LED برقی سایز 60*60 سانت

240.000

2

تابلو ترافیکی سولار شبانه سایز 60*60 سانت

275.000

3

تابلو ترافیکی سولار شبانه روزی سایز 60*60 سانت

290.000

4

تابلو فلش اشاره گر 60*120 سانت سولار شبانه روزی

520.000

5

تابلو فلش اشاره گر بزرگ برقیدارای14عدد ماژول10سانت و300عدد LED

600.000

6

تابلو فلش اشاره گر بزرگ سولاردارای14عدد ماژول10سانتو300عدد LED

1.000.000

7

تابلو ترافیکی LED برقی سایز 80*80سانت

350.000

8

تابلو ترافیکی سولار شبانه سایز 80*80سانت

380.000

9

تابلو ترافیکی سولار شبانه روزی سایز 80*80سانت

400.000

لیست قیمت پایه تابلوها ترافیکی

1

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 3 متررنگ کوره ای

39.000

2

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 2 متر-رنگ کوره ای

29.000

3

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1.5متر-رنگ کوره ای

25.000

4

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1 متر-رنگ کوره ای

20.000

5

پایه تابلو-لوله نمره 7 (2.5 اینچ)-به ارتفاع 3 متر-رنگ کوره ای

45.000

لیست قیمت بست های تابلو ترافیکی

1

بست خفتی -همراه با پیچ و مهره

6.000

2

بست کتابی -همراه با پیچ و مهره

13.000

لیست قیمت بشکه های ترافیکی

1

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 7 کیلویی

80.000

2

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 8 کیلویی

90.000

3

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 9 کیلویی

100.000

4

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 10 کیلویی

110.000

لیست قیمت مخروط ترافیکی

1

مخروط ایمنی (کله قندی-مخروط ترافیکی)-75 سانت-همراه شبرنگ

19.000

2

مخروط ایمنی (کله قندی-مخروط ترافیکی)-60 سانت-بدون شبرنگ

9.000

لیست قیمت استوانه ترافیکی

1

استوانه ایمنی ارتفاع 75 سانت با شبرنگ- بهمراه پیچ و مهره-درجه 1

20.000

2

استوانه ایمنی ارتفاع 75 سانت با شبرنگ-بهمراه پیچ و مهره-درجه 2

17.000

3

استوانه ایمنی ارتفاع 45 سانت با شبرنگ-بهمراه پیچ و مهره

15.000

لیست قیمت سرعت گیر پلاستیکی و لاستیکی

1

سرعتگیر پلاستیکی 33*90 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

26.000

2

سرعتگیر پلاستیکی 33*50 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

18.000

3

سرعتگیر لاستیکی  33*90 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

63.000

4

سرعتگیر لاستیکی  60*50 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

63.000

لیست قیمت بلارد ترافیکی

1

بلارد شبرنگدار یکطرفه بهمراه پیچ و بست و مهره و رول پلاک

130.000

2

بلارد شبرنگدار دو طرفه بهمراه پیچ و بست و مهره و رول پلاک

150.000

لیست قیمت استاپر ترافیکی

1

استاپر مستطیلی پلاستیکی 15*27 سانتیمتری بهمراه پیچ و مهره

5.000

2

استاپر دایره پلاستیکی 20*20سانتیمتری بهمراه پیچ و مهره

5.200

لیست قیمت نیوجرسی ترافیکی

1

نیوجرسی پلاتیکی 1 متری در ابعاد 40*70*100

120.000

2

نیوجرسی پلاتیکی 2 متری در ابعاد 60*100*200

310.000

لیست قیمت محافظ ستون

1

محافظ ستون(ضربه گیر ستون) ارتفاع 30 سانت بهمراه شبرنگ

15.000

2

محافظ ستون(ضربه گیر ستون) ارتفاع 55 سانت بهمراه شبرنگ قوسی

36.000

3

محافظ ستون(ضربه گیر ستون) ارتفاع 80سانت بهمراه شبرنگ-تخت

28.000

لیست قیمت آیینه ترافیکی(محدب)

1

آیینه محدب ترافیکی -قطر 40 سانت-ساخت ایران

60.000

2

آیینه محدب ترافیکی -قطر 50 سانت-ساخت ایران

72.000

3

آیینه محدب ترافیکی -قطر 60 سانت-ساخت ایران

85.000

4

آیینه محدب ترافیکی -قطر 70 سانت-ساخت ایران

100.000

5

آیینه محدب ترافیکی -قطر 80 سانت-ساخت ایران

140.000

6

آیینه محدب ترافیکی -قطر 90 سانت-ساخت ایران

240.000

7

آیینه محدب ترافیکی -قطر 100 سانت-ساخت ایران

270.000

لیست قیمت راه بند ترافیکی

1

راه بند آکاردئونی-ارتفاع 80 سانت در طول 2.5 متر 160.000

2

راه بند آکاردئونی-ارتفاع 80 سانت در طول 3.5 متر 190.000

3

راه بند پایه استیل تشریفاتی -بند دار-با قابلیت نصب به یکدیگر 120.000

4

راه بند پایه استیل تسمه دار طلایی-با قابلیت نصب به همدیگر -طول 180 سانت 150.000

لیست قیمت تابلو راهنمایی و رانندگی

1

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ- سایز 60*60

40.000

2

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - دایره-شبرنگ- سایز 50*50

30.000

3

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ- سایز 37*37

25.000

4

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - دایره-شبرنگ- سایز 37*37

18.000

5

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ- سایز 60*60

39.000

6

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مثلث-شبرنگ- سایز 50*50

29.000

7

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ- سایز 60*60

48.000

8

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مربع-شبرنگ- سایز 50*50

25.000

9

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ- سایز 40*40

26.000

10

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مربع-شبرنگ- سایز 40*40

20.000

11

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 60*20

25.000

12

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 60*20

15.000

13

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 75*50

55.000

14

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 70*50

30.000

15

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 100*70

100.000

16

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 50*33

30.000

17

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 50*33

18.000

18

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 50*15

12.000

19

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ- سایز 60*60

45.000

20

تابلو ترافیکی گالوانیزه - هشت ضلعی-شبرنگ- سایز 60*60

35.000

لیست قیمت تابلو راهنمای مسیر

1

تابلو راهنمای مسیر بدون پایه-شبرنگ 3 و 7 ساله-قیمت متری

200.000

2

تابلو راهنمای مسیر با پایه-شبرنگ 3 الی 7 ساله-قیمت متری مربع

250.000

لیست قیمت چشم گربه ای ترافیکی

1

چشم گربه ای پلاستیکی نگین یکطرفه-زرد و قرمز

2.000

2

چشم گربه ای پلاستیکی نگین دو طرفه-زرد و قرمز

3.200

3

چشم گربه ای چدنی سولار دو طرفه

47.000

                لیست قیمت برچسب های ایمنی           

1

برچسب شبنما 12 ساعته -عرض 122 سانت * 45 متر -ساخت تایوان-بدون روکش سلفون

3.200.000

2

برچسب شبنما 12 ساعته -عرض 122 سانت * 45 متر -با روکش سلفون

3.600.000

3

رول شبرنگ راه راه -عرض 10 سانت* 20متر-رنگ زرد و مشکی و قرمز و سفید

45.000

4

برچسب ترمز پله عرض 5 سانت-چسبدار-رنگ مشکی-18 متری

95.000

5

چاپ برچسب اموال هر 1000 عدد چاپ مشکی سایز 1.5*5 سانت 55.000

لیست قیمت تجهیزات ایمنی

لیست قیمت کلاه های ایمنی (صنعتی،کار در ارتفاع،عایق برق و ...)

1

كلاه ايمني پلي اتيلني مارك مريس توكن با بند و يراق پلاستيكي

8.000

2

كلاه ايمني پلي اتيلني مارك مريس توكن با بند و يراق ابريشمي و عرق گير 9.000

3

كلاه ايمني A.B.S مارك مريس توكن با بند و يراق ابريشمي و عرق گير  استاندارد B.S. 10.500

4

كلاه ايمني A.B.S مارك مريس توكن با بند و يراق رگلاژي Blue Eagle  استاندارد B.S. 15.000
5 كلاه ايمني A.B.S مارك مريس توكن با بند و يراق ابريشمي و عرق گير و بند زير چانه عايق برق Blue Eagle 15.000

6

كلاه ايمني A.B.S مارك مريس توكن با بند و يراق رگلاژي و بند زير چانه عايق برق Blue Eagle 18.000

7

كلاه ايمني پلي اتيلني مارك مريس توكن معدني با بندو يراق پلاستيكي

11.000

8

كلاه ايمني پلي اتيلني مارك مريس توكن معدني با بندو يراق ابريشمي

12.000

9

كلاه ايمني A.B.S مارك مريس توكن معدني با بندو يراق ابريشمي و عرق گير،استاندارد B.S 13.800

10

كلاه ايمني كار در ارتفاع مدل Evo-Lite ساخت انگلستان

98.000

11

عينک Evo-Spec ويژه كلاه كار در ارتفاع Evo-Lite ساخت انگلستان

45.000

12

كلاه ضد حريق مدل MOBY استاندارد CE ساخت ايتاليا 950.000

13

کلاه ایمنی jsp -ساخت ایران 7.000
14

کلاه ایمنی jsp -ساخت چین

9.000
15

کلاه ایمنی jsp اصلی

30.000
16

کلاه آتشنشانی مجهز به عینک ضد پرتو مارك PBU

800.000

لیست قیمت پتوی ضد حریق

1

پتوي ضدحريق نوع فايبرگلاس) 2 * 1 متر( استاندارد اروپا ساخت ايتاليا 165.000

2

پتوي ضدحريق نوع فايبرگلاس) 1.8 * 1.8 متر( استاندارد اروپا ساخت ايتاليا 210.000

لیست قیمت نردبان ایمنی

1

نردبان كابلي نجات مدل DL012 ( 25 متري( مارك - PROTEKT ساخت لهستان

1.300.000

لیست قیمت کفپوش های عایق برق

1

کفپوش عایق برق 3 میلیمتري 400 الی 5000 ولت سیشرن آلمان (متري) داراي تاییدیه پژوهشگاه نیرو

متر مربع 48.000
2

کفپوش عایق برق 3 میلیمتري 5000 الی 11000 ولت سیشرن آلمان (متري) داراي تاییدیه پژوهشگاه نیرو

متر مربع 55.000
3

کفپوش عایق برق 4 میلیمتري 63000 ولت سیشرن آلمان (متري) داراي تاییدیه پژوهشگاه نیرو

متر مربع 62.000

4

كفپوش عايق برق 2 ميليمتري مقاومت الكتريكي تا 38 كيلوولت رنگ طوسي روشن

متر مربع 38.000

5

كفپوش عايق برق 4 ميليمتري مقاومت الكتريكي تا 47 كيلوولت( رنگ يشمي) متر مربع 56.000

6

كفپوش عايق برق 6 ميليمتري )مقاومت الكتريكي تا 54 كيلوولت( رنگ كِرم سير متر مربع 90.000

لیست قیمت ماسک های ایمنی

1

ماسک سوپاپ دار سفيد مدل 1021 JFY كلاس فيلتراسيون FFP2 استاندارد CE

3.200

2

ماسک سوپاپ دار كربن دار مدل 1121 JFYكلاس فيلتراسيون FFP2استاندارد CE

6.000

3

ماسک سوپاپ دار سفيد تخت مدل 3021 JFY كلاس فيلتراسيون FFP2 استاندارد CE

5.000

4

ماسک سوپاپ دار كربن دار تخت مدل 3121 JFY- كلاس فيلتراسيون FFP2 استاندارد CE

7.500

5

ماسک سوپاپ دار سفيد تخت مدل 3231 JFY- ، كلاس فيلتراسيون FFP3 )استاندارد CE )

8.000

6

ماسک سوپاپ دار سفيد مدل 1231 JFY- ، كلاس فيلتراسيون FFP3 )استاندارد CE ) 9.000

7

ماسک سوپاپ دار كربن دار مدل 1131 JFY- ، كلاس فيلتراسيون FFP3 )استاندارد CE ) 12.000

8

ماسک سوپاپ دار كربن دار مدل 7121 JFY- ، كلاس فيلتراسيون FFP2 )استاندارد CE ) 12.000

لیست قیمت چراغ قوه های ضد انفجار

1 چراغ قوه ضد انفجار مدل DF104-2W ساخت تايوان

140.000

2

چراغ قوه ضد انفجار مدل DS-1 ساخت تايوان 165.000

3

گيره چراغ كلاهي كشويي مدل - A002BD ساخت تايوان 15.000

4

چراغ قوه ضد انفجار مدل SF-14 165.000

لیست قیمت دستکش ایمنی

1

دستكش ایمنی نيتريلي صنعتي آزمايشگاهي مدل - NU2215 15.000

2

دستكش نيتريلي صنعتي آزمايشگاهي مدل - NU1813 7.000

3

دستكش مچكشدار كف نيتريلي مدل HAOLI-5015 استاندارد - CE 3.800

4

دستكش ساقدار نيتريلي مدل HAOLI-5002F استاندارد – CE 6.000

5

دستكش نيتريلي30سانت سمباده اي ضدسايش، ارتعاش، گرما وسرما مدل NT(NBR-TK) 38.000

6

دستكش اشبالتي برزنتي كف دوبل مارك PROMAX 7.500

7

دستكش هوبارت آستر دار استاندارد – CE 175.000

8

دستكش جوشكاري قوس الكتريكي ويژه جوشكاري آرگون مدل I.T.Co 25.000

9

دستكش فلزي )زنجيري( ساق كوتاه مدل mG(2152 ساخت آلمان استانداردCE 320.000

10

دستكش فلزي )زنجيري( ساق بلند مدل MG(2212) ساخت آلمان استاندارد  CE 500.000

11

دستكش عايق حرارت ساق بلند CG389 16.000

12

دستكش نسوز روكش چرمي Midas 50.000

13

دستكش نسوز Kevlar 100.000

14

دستكش عايق برق نرمال 2500 ولت 2.5KV كلاس دو صفر Regeltex فرانسه استانداردCE 85.000

15

دستكش عايق برق نرمال 5000 ولت 5KV كلاس صفر Regeltex فرانسه استاندارد - CE 95.000

16

دستكش عايق برق نرمال 10000 ( 10KV كلاس يک( - Regeltex فرانسه استاندارد - CE 120.000

17

دستكش عايق برق نرمال 20000 ولت 20KV كلاس دو( Regeltex فرانسه استاندارد - CE 150.000

18

دستكش عايق برق نرمال 30000 ولت) 30KV كلاس سه Regeltex فرانسه استاندارد CE 185.000
19 دستكش عايق برق نرمال 40000 ولت 40KV كلاس چهار Regeltex فرانسه استاندارد - CE 250.000

20

دستكش چرمي محافظ دستكش هاي عايق برق فوق مدل SALSBURY 38.000
21 تلمبه آزمايش پنوماتيكي دستكش هاي عايق برق نرمال مارك - Regeltex ساخت فرانسه – استاندارد CE 510.000
22 دستكش عملياتي مبارزه با حريق Ranger مارك ) Tacconi ) ST PROTECT ساخت ايتاليا 240.000

23

دستكش عملياتي مبارزه با حريق مدل FG04201 مارك MAHERO استاندارد - CE 83.000
24 دستكش 40 سانت دبل ديپ سوپر مارك پوشا مطابق با استاندارد - CE ساخت ايران - 16.000
25 دستكش 40 سانت مقاوم شيميايي مارك پوشا مطابق با استاندارد - CE ساخت ايران - 12.000
26 دستكش 27 سانت مقاوم شيميايي مارك پوشا مطابق با استاندارد - CE ساخت ايران - 9.000

27

دستكش 27 سانت پترو مارك پوشا مطابق با استاندارد - CE ساخت ايران 9.800
28

دستكش مچكشدار P.V.C تمام ديپ مارك پوشا ساخت ايران

8.000
29

دستكش كف خالدار با آستر بافتني ، مارك پوشا ساخت ايران

3.000
30

Elsec دستکش ایمنی عایق برق 7500 تا 10000 ولت

150.000

31

Elsec دستکش ایمنی عایق برق 17000 تا 20000 وولت

180.000
32

Elsec دستکش ایمنی عایق برق 26500 تا 30000 ولت

230.000
33

دستکش ایمنی  لاتکس آزمایشگاهی پودر دار (بسته اي)

16.000
34

دستکش ایمنی لاتکس آزمایشگاهی بدون پودر (بسته اي)

18.000
35

دستکش چرمی جوشکاري آرگون ساق بلند

18.000
36

دستکش برزنتی کف ساده درجه یک GSE

8.000
37

دستکش برزنتی کف دوبل درجه یک GSE

8.000
38

دستکش برزنتی کف دوبل ایرانی

6.800
39

دستکش برزنتی کف دوبل چینی GSP

6.000
40

دستکش برزنتی کف دوبل مهندسی High safety

9.000

لیست قیمت گوشی ایمنی

1

گوشي ايمني نوع روي گوش مدل SE 1350 استاندارد - CE و ANSI ساخت تايوان - 17.000

2

 گوشي ايمني نوع روي گوش مدل SE 1340N )تاشونده( استاندارد CE و ANSI  ساخت تايوان 25.000

3

 گوشي ايمني نوع روي گوش مدل SE 1342 استاندارد CE و ANSI  ساخت تايوان 32.000

4

گوشي ايمني نوع روي گوش مدل Bell II استاندارد - CE ساخت - Silenta فنلاند
 
42.000

5

گوشي ايمني نوع روي گوش مدل Ergomax )كلاهي ( استاندارد CE ساخت - Silenta فنلاند 130.000

6

 گوشي ايمني راديوئي مدل SE 1397 ساخت تايوان 190.000

7

گوشي داخل گوش قوطي دار مدل SE 1363 استاندارد CE و ANSI ساخت تايوان 2.000

8

گوشي داخل گوش اسفنجي مدل SE 1374(FEP-03) استاندارد  CE و ANSI ساخت تايوان 700

9

گوشي داخل گوش اسفنجي بنددار مدل SE 1373(EF-87) استاندارد CE و ANSIساخت تايوان 1.000

10

گوشي داخل گوش مخروطي ساخت تايوان 1.500
11

گوشی ایمنی رو گوشی (ایر ماف) 1426

22.000
12

گوشی ایمنی رو گوشی (ایر ماف) H9A  ساخت آمریکا-3MPELTOR

70.000
13

گوشی ایمنی رو گوشی (ایر ماف) ساخت چین -3MPELTOR

42.000
14

گوشی ایمنی رو گوشی (ایر ماف) H10A ساخت آمریکا-3MPELTOR

85.000
15

گوشی ایمنی رو گوشی (ایر ماف) H10A ساخت ]DK-3MPELTOR

60.000
16

گوشی ایمنی رو گوشی (ایر ماف) H10A ساخت آمریکا- قابل نصب روی کلاه 3MPELTOR

105.000

لیست قیمت جعبه کمکهای اولیه

1

جعبه کمکهای اولیه همراه

10.000
2

جعبه کمکهای اولیه پیشرفته

20.000
3

جعبه کمکهای اولیه هلالی

25.000
4

جعبه کلاسوری کمکهای اولیه

25.000

5

جعبه کمکهای اولیه pvc 30.000

6

جعبه کمک اولیه کتابی 35.000

7

جعبه کمکهای اولیه سامسونتی کوچک 33.000

8

جعبه کمکهای اولیه خودرویی 36.000

9

جعبه کمکهای اولیه فلزی 55.000

10

جعبه كمك های اولیه با استند دیواری 80.0000

11

جعبه کمکهای اولیه سامسونتی 2 طبقه 120.000

12

جعبه کمکهای اولیه سامسونتی دو طبقه نیو 60.000

لیست قیمت پیش بند های ایمنی

1

پیش بند چرمی اشبالت جوشکاري درجه یک

27.000
2

پیش بند چرمی اشبالت جوشکاري درجه دو

20.000
3

پیش بند فومی آستردار

12.000
4

پیش بند فومی ساده

9.000
5

پیش بند مقاوم در برابر مواد شیمیایی مارك ANCELL

60.000
6

آستین بند چرمی اشبالت جوشکاري

25.000

لیست قیمت چشم شوی اضطراری

1 دوش و چشم شوي اضطراري كربن استيل با راهبري دستي مدل CS 502-450 ساخت ايران 950.000
2

دوش و چشم شوي اضطراري تمام استنلس استيل با راهبري دستي مدل - SS 502-450 ساخت ايران

1.350.000
3

دوش و چشم شوي اضطراري تمام استنلس استيل پدالي مدل 502-450 PSS ساخت ايران

2.000.000
4

چشم شوي اضطراري پايه دار كربن استيل با راهبري دستي مدل 450CS ساخت ايران

550.000
5 چشم شوي اضطراري پايه دار تمام استنلس استيل با راهبري دستي مدل - 450 SS ساخت ايران 750.000
6 چشم شوي اضطراري تمام استنلس استيل پدالي مدل 450 PSS ساخت ايران 800.000
7 چشم شوي آزمايشگاهي )ديواري روسينكي( مدل IT350 D ساخت ايران 255.000
8 چشم شوي آزمايشگاهي )ديواري فاضلاب دار( مدل IT350 DD ساخت ايران 480.000
9 چشم شوي آزمايشگاهي )روميزي( مدل IT350 T ساخت ايران 380.000

لیست قیمت کپسول آتش نشانی

1

اسپری خاموش کننده آتش (یکبار مصرف)

 
2

کپسول آتش نشانی ۱ کیلویی پودر و گاز

 
3

کپسول آتش نشانی 2 کیلویی پودر و گاز

 
4

کپسول آتش نشانی 3 کیلویی پودر و گاز

 
5

کپسول آتش نشانی 4 کیلویی پودر و گاز

 
6

کپسول آتش نشانی 6 کیلویی پودر و گاز

 
7

کپسول آتش نشانی12 کیلویی پودر و گاز

 
8

کپسول آتش نشانی ۲۵ کیلویی پودر و گاز (بالن بغل چرخدار)

 
9

کپسول آتش نشانی 50 کیلویی پودر و گاز (بالن بغل چرخدار)

 
10

کپسول آتش نشانی 2 کیلویی Co2

 
11

کپسول آتش نشانی 3 کیلویی Co2

 
12

کپسول آتش نشانی 4 کیلویی Co2

 
13

کپسول آتش نشانی 6 کیلویی Co2

 
14

کپسول آتش نشانی 12 کیلویی Co2

 
15

کپسول آتش نشانی ۳۰ کیلویی Co2(ارابه دار)

 
16

کپسول آتش نشانی ۶ لیتری فوم و گاز

 
17

کپسول آتش نشانی 12 لیتری فوم و گاز

 

18

کپسول آتش نشانی 25 لیتری فوم و گاز  

19

کپسول آتش نشانی 50 لیتری فوم و گاز  
 
     
     
 
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
 
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
 
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
 
     
     
 
     
     
     
     
 
     
     
 
     
     
     
 
     
     
     
     
 
     
     
 
     
     
 
     
     
 
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     

4

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - دایره-شبرنگ- سایز 37*37

18.000

5

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ- سایز 60*60

39.000

6

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مثلث-شبرنگ- سایز 50*50

29.000

7

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ- سایز 60*60

48.000

8

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مربع-شبرنگ- سایز 50*50

25.000

9

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ- سایز 40*40

26.000

10

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مربع-شبرنگ- سایز 40*40

20.000

11

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 60*20

25.000

12

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 60*20

15.000

13

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 75*50

55.000

14

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 70*50

30.000

15

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 100*70

100.000

16

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 50*33

30.000

17

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 50*33

18.000

18

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 50*15

12.000

19

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ- سایز 60*60

45.000

20

تابلو ترافیکی گالوانیزه - هشت ضلعی-شبرنگ- سایز 60*60

35.000

لیست قیمت تابلو راهنمای مسیر

1

تابلو راهنمای مسیر بدون پایه-شبرنگ 3 و 7 ساله-قیمت متری

200.000

2

تابلو راهنمای مسیر با پایه-شبرنگ 3 الی 7 ساله-قیمت متری مربع

250.000

لیست قیمت چشم گربه ای ترافیکی

1

چشم گربه ای پلاستیکی نگین یکطرفه-زرد و قرمز

2.000

2

چشم گربه ای پلاستیکی نگین دو طرفه-زرد و قرمز

3.200

3

چشم گربه ای چدنی سولار دو طرفه-آلومینیومی

47.000

                لیست قیمت تجهیزات ایمنی            

 

 

 

 

 

لیست قیمت  تجهیزات ایمنی و ترافیکی

لیست قیمت تجهیزات ترافیکی

ردیف

شرح محصولات

قیمت (تومان)

1

چراغ عابر پیاده متحرک LED

280.000

2

چراغ برقی تک خانه LED دارای سویئچینگ

135.000

3

چراغ برقی دو خانه LED دارای سویئچینگ

250.000

4

چراغ برقی سه خانه LED دارای سویئچینگ

360.000

5

چراغ خورشیدی LED تک خانه سولار

310.000

6

چراغ خورشیدی LED دو خانه سولار

590.000

7

چراغ خورشیدی LED سه خانه سولار

880.000

8

چراغ برقی تک خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

60.000

9

چراغ برقی دو خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

100.000

10

چراغ برقی سه خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

150.000

لیست قیمت معکوس شمارها

1

معکوس شمار ترافیکی  LED سه رقمی

600.000

2

معکوس شمار داخل چراغی

400.000

3

ماژول معکوس شمار داخل چراغی

350.000

لیست قیمت چراغ پلیس مجازی

1

پلیس مجازی LED طرح فورد یکطرفه برقی  دورنگ  GT -AC1

180.000

2

پلیس مجازی LED طرح فورد دوطرفه برقی  دورنگ  GT -AC2

330.000

3

پلیس مجازی LED طرح فورد یکطرفه سولار  دورنگ  GT -SOL1

310.000

4

پلیس مجازی LED طرح فورد دوطرفه سولار  دورنگ  GT -SOL2

550.000

لیست قیمت تابلو ترافیکی ال ای دی

1

تابلو ترافیکی LED برقی سایز 60*60 سانت

240.000

2

تابلو ترافیکی سولار شبانه سایز 60*60 سانت

275.000

3

تابلو ترافیکی سولار شبانه روزی سایز 60*60 سانت

290.000

4

تابلو فلش اشاره گر 60*120 سانت سولار شبانه روزی

520.000

5

تابلو فلش اشاره گر بزرگ برقیدارای14عدد ماژول10سانت و300عدد LED

600.000

6

تابلو فلش اشاره گر بزرگ سولاردارای14عدد ماژول10سانتو300عدد LED

1.000.000

7

تابلو ترافیکی LED برقی سایز 80*80سانت

350.000

8

تابلو ترافیکی سولار شبانه سایز 80*80سانت

380.000

9

تابلو ترافیکی سولار شبانه روزی سایز 80*80سانت

400.000

لیست قیمت پایه تابلوها ترافیکی

1

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 3 متررنگ کوره ای

39.000

2

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 2 متر-رنگ کوره ای

29.000

3

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1.5متر-رنگ کوره ای

25.000

4

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1 متر-رنگ کوره ای

20.000

5

پایه تابلو-لوله نمره 7 (2.5 اینچ)-به ارتفاع 3 متر-رنگ کوره ای

45.000

لیست قیمت بست های تابلو ترافیکی

1

بست خفتی -همراه با پیچ و مهره

6.000

2

بست کتابی -همراه با پیچ و مهره

13.000

لیست قیمت بشکه های ترافیکی

1

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 7 کیلویی

80.000

2

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 8 کیلویی

90.000

3

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 9 کیلویی

100.000

4

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 10 کیلویی

110.000

لیست قیمت مخروط ترافیکی

1

مخروط ایمنی (کله قندی-مخروط ترافیکی)-75 سانت-همراه شبرنگ

19.000

2

مخروط ایمنی (کله قندی-مخروط ترافیکی)-60 سانت-بدون شبرنگ

9.000

لیست قیمت استوانه ترافیکی

1

استوانه ایمنی ارتفاع 75 سانت با شبرنگ- بهمراه پیچ و مهره-درجه 1

20.000

2

استوانه ایمنی ارتفاع 75 سانت با شبرنگ-بهمراه پیچ و مهره-درجه 2

17.000

3

استوانه ایمنی ارتفاع 45 سانت با شبرنگ-بهمراه پیچ و مهره

15.000

لیست قیمت سرعت گیر پلاستیکی و لاستیکی

1

سرعتگیر پلاستیکی 33*90 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

26.000

2

سرعتگیر پلاستیکی 33*50 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

18.000

3

سرعتگیر لاستیکی  33*90 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

63.000

4

سرعتگیر لاستیکی  60*50 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

63.000

لیست قیمت بلارد ترافیکی

1

بلارد شبرنگدار یکطرفه بهمراه پیچ و بست و مهره و رول پلاک

130.000

2

بلارد شبرنگدار دو طرفه بهمراه پیچ و بست و مهره و رول پلاک

150.000

لیست قیمت استاپر ترافیکی

1

استاپر مستطیلی پلاستیکی 15*27 سانتیمتری بهمراه پیچ و مهره

5.000

2

استاپر دایره پلاستیکی 20*20سانتیمتری بهمراه پیچ و مهره

5.200

لیست قیمت نیوجرسی ترافیکی

1

نیوجرسی پلاتیکی 1 متری در ابعاد 40*70*100

120.000

2

نیوجرسی پلاتیکی 2 متری در ابعاد 60*100*200

310.000

لیست قیمت محافظ ستون

1

محافظ ستون(ضربه گیر ستون) ارتفاع 30 سانت بهمراه شبرنگ

15.000

2

محافظ ستون(ضربه گیر ستون) ارتفاع 55 سانت بهمراه شبرنگ قوسی

36.000

3

محافظ ستون(ضربه گیر ستون) ارتفاع 80سانت بهمراه شبرنگ-تخت

28.000

لیست قیمت آیینه ترافیکی(محدب)

1

آیینه محدب ترافیکی -قطر 40 سانت-ساخت ایران

60.000

2

آیینه محدب ترافیکی -قطر 50 سانت-ساخت ایران

72.000

3

آیینه محدب ترافیکی -قطر 60 سانت-ساخت ایران

85.000

4

آیینه محدب ترافیکی -قطر 70 سانت-ساخت ایران

1.000.000

5

آیینه محدب ترافیکی -قطر 80 سانت-ساخت ایران

1.400.000

6

آیینه محدب ترافیکی -قطر 90 سانت-ساخت ایران

2.400.000

7

آیینه محدب ترافیکی -قطر 100 سانت-ساخت ایران

2.700.000

لیست قیمت تابلو راهنمایی و رانندگی

1

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ- سایز 60*60

40.000

2

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - دایره-شبرنگ- سایز 50*50

30.000

3

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ- سایز 37*37

25.000

4

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - دایره-شبرنگ- سایز 37*37

18.000

5

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ- سایز 60*60

39.000

6

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مثلث-شبرنگ- سایز 50*50

29.000

7

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ- سایز 60*60

48.000

8

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مربع-شبرنگ- سایز 50*50

25.000

9

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ- سایز 40*40

26.000

10

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مربع-شبرنگ- سایز 40*40

20.000

11

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 60*20

25.000

12

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 60*20

15.000

13

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 75*50

55.000

14

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 70*50

30.000

15

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 100*70

100.000

16

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 50*33

30.000

17

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 50*33

18.000

18

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 50*15

12.000

19

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ- سایز 60*60

45.000

20

تابلو ترافیکی گالوانیزه - هشت ضلعی-شبرنگ- سایز 60*60

35.000

لیست قیمت تابلو راهنمای مسیر

1

تابلو راهنمای مسیر بدون پایه-شبرنگ 3 و 7 ساله-قیمت متری

200.000

2

تابلو راهنمای مسیر با پایه-شبرنگ 3 الی 7 ساله-قیمت متری مربع

250.000

لیست قیمت چشم گربه ای ترافیکی

1

چشم گربه ای پلاستیکی نگین یکطرفه-زرد و قرمز

2.000

2

چشم گربه ای پلاستیکی نگین دو طرفه-زرد و قرمز

3.200

3

چشم گربه ای چدنی سولار دو طرفه-آلومینیومی

47.000

                لیست قیمت تجهیزات ایمنی            

 

 

 

لیست قیمت  تجهیزات ایمنی و ترافیکی

لیست قیمت تجهیزات ترافیکی

ردیف

شرح محصولات

قیمت (تومان)

1

چراغ عابر پیاده متحرک LED

280.000

2

چراغ برقی تک خانه LED دارای سویئچینگ

135.000

3

چراغ برقی دو خانه LED دارای سویئچینگ

250.000

4

چراغ برقی سه خانه LED دارای سویئچینگ

360.000

5

چراغ خورشیدی LED تک خانه سولار

310.000

6

چراغ خورشیدی LED دو خانه سولار

590.000

7

چراغ خورشیدی LED سه خانه سولار

880.000

8

چراغ برقی تک خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

60.000

9

چراغ برقی دو خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

100.000

10

چراغ برقی سه خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

150.000

لیست قیمت معکوس شمارها

1

معکوس شمار ترافیکی  LED سه رقمی

600.000

2

معکوس شمار داخل چراغی

400.000

3

ماژول معکوس شمار داخل چراغی

350.000

لیست قیمت چراغ پلیس مجازی

1

پلیس مجازی LED طرح فورد یکطرفه برقی  دورنگ  GT -AC1

180.000

2

پلیس مجازی LED طرح فورد دوطرفه برقی  دورنگ  GT -AC2

330.000

3

پلیس مجازی LED طرح فورد یکطرفه سولار  دورنگ  GT -SOL1

310.000

4

پلیس مجازی LED طرح فورد دوطرفه سولار  دورنگ  GT -SOL2

550.000

لیست قیمت تابلو ترافیکی ال ای دی

1

تابلو ترافیکی LED برقی سایز 60*60 سانت

240.000

2

تابلو ترافیکی سولار شبانه سایز 60*60 سانت

275.000

3

تابلو ترافیکی سولار شبانه روزی سایز 60*60 سانت

290.000

4

تابلو فلش اشاره گر 60*120 سانت سولار شبانه روزی

520.000

5

تابلو فلش اشاره گر بزرگ برقیدارای14عدد ماژول10سانت و300عدد LED

600.000

6

تابلو فلش اشاره گر بزرگ سولاردارای14عدد ماژول10سانتو300عدد LED

1.000.000

7

تابلو ترافیکی LED برقی سایز 80*80سانت

350.000

8

تابلو ترافیکی سولار شبانه سایز 80*80سانت

380.000

9

تابلو ترافیکی سولار شبانه روزی سایز 80*80سانت

400.000

لیست قیمت پایه تابلوها ترافیکی

1

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 3 متررنگ کوره ای

39.000

2

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 2 متر-رنگ کوره ای

29.000

3

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1.5متر-رنگ کوره ای

25.000

4

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1 متر-رنگ کوره ای

20.000

5

پایه تابلو-لوله نمره 7 (2.5 اینچ)-به ارتفاع 3 متر-رنگ کوره ای

45.000

لیست قیمت بست های تابلو ترافیکی

1

بست خفتی -همراه با پیچ و مهره

6.000

2

بست کتابی -همراه با پیچ و مهره

13.000

لیست قیمت بشکه های ترافیکی

1

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 7 کیلویی

80.000

2

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 8 کیلویی

90.000

3

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 9 کیلویی

100.000

4

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 10 کیلویی

110.000

لیست قیمت مخروط ترافیکی

1

مخروط ایمنی (کله قندی-مخروط ترافیکی)-75 سانت-همراه شبرنگ

19.000

2

مخروط ایمنی (کله قندی-مخروط ترافیکی)-60 سانت-بدون شبرنگ

9.000

لیست قیمت استوانه ترافیکی

1

استوانه ایمنی ارتفاع 75 سانت با شبرنگ- بهمراه پیچ و مهره-درجه 1

20.000

2

استوانه ایمنی ارتفاع 75 سانت با شبرنگ-بهمراه پیچ و مهره-درجه 2

17.000

3

استوانه ایمنی ارتفاع 45 سانت با شبرنگ-بهمراه پیچ و مهره

15.000

لیست قیمت سرعت گیر پلاستیکی و لاستیکی

1

سرعتگیر پلاستیکی 33*90 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

26.000

2

سرعتگیر پلاستیکی 33*50 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

18.000

3

سرعتگیر لاستیکی  33*90 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

63.000

4

سرعتگیر لاستیکی  60*50 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

63.000

لیست قیمت بلارد ترافیکی

1

بلارد شبرنگدار یکطرفه بهمراه پیچ و بست و مهره و رول پلاک

130.000

2

بلارد شبرنگدار دو طرفه بهمراه پیچ و بست و مهره و رول پلاک

150.000

لیست قیمت استاپر ترافیکی

1

استاپر مستطیلی پلاستیکی 15*27 سانتیمتری بهمراه پیچ و مهره

5.000

2

استاپر دایره پلاستیکی 20*20سانتیمتری بهمراه پیچ و مهره

5.200

لیست قیمت نیوجرسی ترافیکی

1

نیوجرسی پلاتیکی 1 متری در ابعاد 40*70*100

120.000

2

نیوجرسی پلاتیکی 2 متری در ابعاد 60*100*200

310.000

لیست قیمت محافظ ستون

1

محافظ ستون(ضربه گیر ستون) ارتفاع 30 سانت بهمراه شبرنگ

15.000

2

محافظ ستون(ضربه گیر ستون) ارتفاع 55 سانت بهمراه شبرنگ قوسی

36.000

3

محافظ ستون(ضربه گیر ستون) ارتفاع 80سانت بهمراه شبرنگ-تخت

28.000

لیست قیمت آیینه ترافیکی(محدب)

1

آیینه محدب ترافیکی -قطر 40 سانت-ساخت ایران

60.000

2

آیینه محدب ترافیکی -قطر 50 سانت-ساخت ایران

72.000

3

آیینه محدب ترافیکی -قطر 60 سانت-ساخت ایران

85.000

4

آیینه محدب ترافیکی -قطر 70 سانت-ساخت ایران

1.000.000

5

آیینه محدب ترافیکی -قطر 80 سانت-ساخت ایران

1.400.000

6

آیینه محدب ترافیکی -قطر 90 سانت-ساخت ایران

2.400.000

7

آیینه محدب ترافیکی -قطر 100 سانت-ساخت ایران

2.700.000

لیست قیمت تابلو راهنمایی و رانندگی

1

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ- سایز 60*60

40.000

2

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - دایره-شبرنگ- سایز 50*50

30.000

3

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ- سایز 37*37

25.000

4

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - دایره-شبرنگ- سایز 37*37

18.000

5

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ- سایز 60*60

39.000

6

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مثلث-شبرنگ- سایز 50*50

29.000

7

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ- سایز 60*60

48.000

8

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مربع-شبرنگ- سایز 50*50

25.000

9

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ- سایز 40*40

26.000

10

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مربع-شبرنگ- سایز 40*40

20.000

11

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 60*20

25.000

12

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 60*20

15.000

13

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 75*50

55.000

14

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 70*50

30.000

15

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 100*70

100.000

16

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 50*33

30.000

17

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 50*33

18.000

18

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 50*15

12.000

19

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ- سایز 60*60

45.000

20

تابلو ترافیکی گالوانیزه - هشت ضلعی-شبرنگ- سایز 60*60

35.000

لیست قیمت تابلو راهنمای مسیر

1

تابلو راهنمای مسیر بدون پایه-شبرنگ 3 و 7 ساله-قیمت متری

200.000

2

تابلو راهنمای مسیر با پایه-شبرنگ 3 الی 7 ساله-قیمت متری مربع

250.000

لیست قیمت چشم گربه ای ترافیکی

1

چشم گربه ای پلاستیکی نگین یکطرفه-زرد و قرمز

2.000

2

چشم گربه ای پلاستیکی نگین دو طرفه-زرد و قرمز

3.200

3

چشم گربه ای چدنی سولار دو طرفه-آلومینیومی

47.000

                لیست قیمت تجهیزات ایمنی            

 

 

 

لیست قیمت  تجهیزات ایمنی و ترافیکی

لیست قیمت تجهیزات ترافیکی

ردیف

شرح محصولات

قیمت (تومان)

1

چراغ عابر پیاده متحرک LED

280.000

2

چراغ برقی تک خانه LED دارای سویئچینگ

135.000

3

چراغ برقی دو خانه LED دارای سویئچینگ

250.000

4

چراغ برقی سه خانه LED دارای سویئچینگ

360.000

5

چراغ خورشیدی LED تک خانه سولار

310.000

6

چراغ خورشیدی LED دو خانه سولار

590.000

7

چراغ خورشیدی LED سه خانه سولار

880.000

8

چراغ برقی تک خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

60.000

9

چراغ برقی دو خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

100.000

10

چراغ برقی سه خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

150.000

لیست قیمت معکوس شمارها

1

معکوس شمار ترافیکی  LED سه رقمی

600.000

2

معکوس شمار داخل چراغی

400.000

3

ماژول معکوس شمار داخل چراغی

350.000

لیست قیمت چراغ پلیس مجازی

1

پلیس مجازی LED طرح فورد یکطرفه برقی  دورنگ  GT -AC1

180.000

2

پلیس مجازی LED طرح فورد دوطرفه برقی  دورنگ  GT -AC2

330.000

3

پلیس مجازی LED طرح فورد یکطرفه سولار  دورنگ  GT -SOL1

310.000

4

پلیس مجازی LED طرح فورد دوطرفه سولار  دورنگ  GT -SOL2

550.000

لیست قیمت تابلو ترافیکی ال ای دی

1

تابلو ترافیکی LED برقی سایز 60*60 سانت

240.000

2

تابلو ترافیکی سولار شبانه سایز 60*60 سانت

275.000

3

تابلو ترافیکی سولار شبانه روزی سایز 60*60 سانت

290.000

4

تابلو فلش اشاره گر 60*120 سانت سولار شبانه روزی

520.000

5

تابلو فلش اشاره گر بزرگ برقیدارای14عدد ماژول10سانت و300عدد LED

600.000

6

تابلو فلش اشاره گر بزرگ سولاردارای14عدد ماژول10سانتو300عدد LED

1.000.000

7

تابلو ترافیکی LED برقی سایز 80*80سانت

350.000

8

تابلو ترافیکی سولار شبانه سایز 80*80سانت

380.000

9

تابلو ترافیکی سولار شبانه روزی سایز 80*80سانت

400.000

لیست قیمت پایه تابلوها ترافیکی

1

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 3 متررنگ کوره ای

39.000

2

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 2 متر-رنگ کوره ای

29.000

3

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1.5متر-رنگ کوره ای

25.000

4

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1 متر-رنگ کوره ای

20.000

5

پایه تابلو-لوله نمره 7 (2.5 اینچ)-به ارتفاع 3 متر-رنگ کوره ای

45.000

لیست قیمت بست های تابلو ترافیکی

1

بست خفتی -همراه با پیچ و مهره

6.000

2

بست کتابی -همراه با پیچ و مهره

13.000

لیست قیمت بشکه های ترافیکی

1

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 7 کیلویی

80.000

2

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 8 کیلویی

90.000

3

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 9 کیلویی

100.000

4

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 10 کیلویی

110.000

لیست قیمت مخروط ترافیکی

1

مخروط ایمنی (کله قندی-مخروط ترافیکی)-75 سانت-همراه شبرنگ

19.000

2

مخروط ایمنی (کله قندی-مخروط ترافیکی)-60 سانت-بدون شبرنگ

9.000

لیست قیمت استوانه ترافیکی

1

استوانه ایمنی ارتفاع 75 سانت با شبرنگ- بهمراه پیچ و مهره-درجه 1

20.000

2

استوانه ایمنی ارتفاع 75 سانت با شبرنگ-بهمراه پیچ و مهره-درجه 2

17.000

3

استوانه ایمنی ارتفاع 45 سانت با شبرنگ-بهمراه پیچ و مهره

15.000

لیست قیمت سرعت گیر پلاستیکی و لاستیکی

1

سرعتگیر پلاستیکی 33*90 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

26.000

2

سرعتگیر پلاستیکی 33*50 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

18.000

3

سرعتگیر لاستیکی  33*90 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

63.000

4

سرعتگیر لاستیکی  60*50 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

63.000

لیست قیمت بلارد ترافیکی

1

بلارد شبرنگدار یکطرفه بهمراه پیچ و بست و مهره و رول پلاک

130.000

2

بلارد شبرنگدار دو طرفه بهمراه پیچ و بست و مهره و رول پلاک

150.000

لیست قیمت استاپر ترافیکی

1

استاپر مستطیلی پلاستیکی 15*27 سانتیمتری بهمراه پیچ و مهره

5.000

2

استاپر دایره پلاستیکی 20*20سانتیمتری بهمراه پیچ و مهره

5.200

لیست قیمت نیوجرسی ترافیکی

1

نیوجرسی پلاتیکی 1 متری در ابعاد 40*70*100

120.000

2

نیوجرسی پلاتیکی 2 متری در ابعاد 60*100*200

310.000

لیست قیمت محافظ ستون

1

محافظ ستون(ضربه گیر ستون) ارتفاع 30 سانت بهمراه شبرنگ

15.000

2

محافظ ستون(ضربه گیر ستون) ارتفاع 55 سانت بهمراه شبرنگ قوسی

36.000

3

محافظ ستون(ضربه گیر ستون) ارتفاع 80سانت بهمراه شبرنگ-تخت

28.000

لیست قیمت آیینه ترافیکی(محدب)

1

آیینه محدب ترافیکی -قطر 40 سانت-ساخت ایران

60.000

2

آیینه محدب ترافیکی -قطر 50 سانت-ساخت ایران

72.000

3

آیینه محدب ترافیکی -قطر 60 سانت-ساخت ایران

85.000

4

آیینه محدب ترافیکی -قطر 70 سانت-ساخت ایران

1.000.000

5

آیینه محدب ترافیکی -قطر 80 سانت-ساخت ایران

1.400.000

6

آیینه محدب ترافیکی -قطر 90 سانت-ساخت ایران

2.400.000

7

آیینه محدب ترافیکی -قطر 100 سانت-ساخت ایران

2.700.000

لیست قیمت تابلو راهنمایی و رانندگی

1

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ- سایز 60*60

40.000

2

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - دایره-شبرنگ- سایز 50*50

30.000

3

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ- سایز 37*37

25.000

4

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - دایره-شبرنگ- سایز 37*37

18.000

5

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ- سایز 60*60

39.000

6

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مثلث-شبرنگ- سایز 50*50

29.000

7

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ- سایز 60*60

48.000

8

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مربع-شبرنگ- سایز 50*50

25.000

9

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ- سایز 40*40

26.000

10

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مربع-شبرنگ- سایز 40*40

20.000

11

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 60*20

25.000

12

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 60*20

15.000

13

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 75*50

55.000

14

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 70*50

30.000

15

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 100*70

100.000

16

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 50*33

30.000

17

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 50*33

18.000

18

تابلو ترافیکی ورق گالوانیزه - مستطیل-شبرنگ- سایز 50*15

12.000

19

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ- سایز 60*60

45.000

20

تابلو ترافیکی گالوانیزه - هشت ضلعی-شبرنگ- سایز 60*60

35.000

لیست قیمت تابلو راهنمای مسیر

1

تابلو راهنمای مسیر بدون پایه-شبرنگ 3 و 7 ساله-قیمت متری

200.000

2

تابلو راهنمای مسیر با پایه-شبرنگ 3 الی 7 ساله-قیمت متری مربع

250.000

لیست قیمت چشم گربه ای ترافیکی

1

چشم گربه ای پلاستیکی نگین یکطرفه-زرد و قرمز

2.000

2

چشم گربه ای پلاستیکی نگین دو طرفه-زرد و قرمز

3.200

3

چشم گربه ای چدنی سولار دو طرفه-آلومینیومی

47.000

                لیست قیمت تجهیزات ایمنی            

 

 

 

لیست قیمت  تجهیزات ایمنی و ترافیکی

لیست قیمت تجهیزات ترافیکی

ردیف

شرح محصولات

قیمت (تومان)

1

چراغ عابر پیاده متحرک LED

280.000

2

چراغ برقی تک خانه LED دارای سویئچینگ

135.000

3

چراغ برقی دو خانه LED دارای سویئچینگ

250.000

4

چراغ برقی سه خانه LED دارای سویئچینگ

360.000

5

چراغ خورشیدی LED تک خانه سولار

310.000

6

چراغ خورشیدی LED دو خانه سولار

590.000

7

چراغ خورشیدی LED سه خانه سولار

880.000

8

چراغ برقی تک خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

60.000

9

چراغ برقی دو خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

100.000

10

چراغ برقی سه خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

150.000

لیست قیمت معکوس شمارها

1

معکوس شمار ترافیکی  LED سه رقمی

600.000

2

معکوس شمار داخل چراغی

400.000

3

ماژول معکوس شمار داخل چراغی

350.000

لیست قیمت چراغ پلیس مجازی

1

پلیس مجازی LED طرح فورد یکطرفه برقی  دورنگ  GT -AC1

180.000

2

پلیس مجازی LED طرح فورد دوطرفه برقی  دورنگ  GT -AC2

330.000

3

پلیس مجازی LED طرح فورد یکطرفه سولار  دورنگ  GT -SOL1

310.000

4

پلیس مجازی LED طرح فورد دوطرفه سولار  دورنگ  GT -SOL2

550.000

لیست قیمت تابلو ترافیکی ال ای دی

1

تابلو ترافیکی LED برقی سایز 60*60 سانت

240.000

2

تابلو ترافیکی سولار شبانه سایز 60*60 سانت

275.000

3

تابلو ترافیکی سولار شبانه روزی سایز 60*60 سانت

290.000

4

تابلو فلش اشاره گر 60*120 سانت سولار شبانه روزی

520.000

5

تابلو فلش اشاره گر بزرگ برقیدارای14عدد ماژول10سانت و300عدد LED

600.000

6

تابلو فلش اشاره گر بزرگ سولاردارای14عدد ماژول10سانتو300عدد LED

1.000.000

7

تابلو ترافیکی LED برقی سایز 80*80سانت

350.000

8

تابلو ترافیکی سولار شبانه سایز 80*80سانت

380.000

9

تابلو ترافیکی سولار شبانه روزی سایز 80*80سانت

400.000

لیست قیمت پایه تابلوها ترافیکی

1

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 3 متررنگ کوره ای

39.000

2

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 2 متر-رنگ کوره ای

29.000

3

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1.5متر-رنگ کوره ای

25.000

4

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1 متر-رنگ کوره ای

20.000

5

پایه تابلو-لوله نمره 7 (2.5 اینچ)-به ارتفاع 3 متر-رنگ کوره ای

45.000

لیست قیمت بست های تابلو ترافیکی

1

بست خفتی -همراه با پیچ و مهره

6.000

2

بست کتابی -همراه با پیچ و مهره

13.000

لیست قیمت بشکه های ترافیکی

1

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 7 کیلویی

80.000

2

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 8 کیلویی

90.000

3

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 9 کیلویی

100.000

4

بشکه ترافیکی زرد رنگ شبرنگدار همراه با درب - 10 کیلویی

110.000

لیست قیمت مخروط ترافیکی

1

مخروط ایمنی (کله قندی-مخروط ترافیکی)-75 سانت-همراه شبرنگ

19.000

2

مخروط ایمنی (کله قندی-مخروط ترافیکی)-60 سانت-بدون شبرنگ

9.000

لیست قیمت استوانه ترافیکی

1

استوانه ایمنی ارتفاع 75 سانت با شبرنگ- بهمراه پیچ و مهره-درجه 1

20.000

2

استوانه ایمنی ارتفاع 75 سانت با شبرنگ-بهمراه پیچ و مهره-درجه 2

17.000

3

استوانه ایمنی ارتفاع 45 سانت با شبرنگ-بهمراه پیچ و مهره

15.000

لیست قیمت سرعت گیر پلاستیکی و لاستیکی

1

سرعتگیر پلاستیکی 33*90 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

26.000

2

سرعتگیر پلاستیکی 33*50 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

18.000

3

سرعتگیر لاستیکی  33*90 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

63.000

4

سرعتگیر لاستیکی  60*50 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

63.000

لیست قیمت بلارد ترافیکی

1

بلارد شبرنگدار یکطرفه بهمراه پیچ و بست و مهره و رول پلاک

130.000

2

   

لیست قیمت استاپر ترافیکی

1

   

2

   

لیست قیمت نیوجرسی ترافیکی

1

   

2

   

لیست قیمت محافظ ستون

1

   

2

   

3

   

لیست قیمت آیینه ترافیکی(محدب)

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

لیست قیمت تابلو راهنمایی و رانندگی

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   

11

   

12

   

13

   

14

   

15

   

16

   

17

   

18

   

19

   

20

   

لیست قیمت تابلو راهنمای مسیر

1

   

2

   

لیست قیمت چشم گربه ای ترافیکی

1

   

2

   

3

   

                لیست قیمت تجهیزات ایمنی