پوستر ایمنی موانع بالای سر

پوستر ایمنی موانع بالای سر
کد کالا: 1492

نام محصول پوستر ایمنی :   پوستر ایمنی موانع بالای سر

کد کالا علائم ایمنی :  1492

*  در صورت درخواست سایز سفارشی تابلو ایمنی برای شما مشتریان عزیز تولید خواهد شد.

*  امکان اضافه شدن لوگو شرکت در گوشه کار بصورت رایگان امکان پذیر می باشد.

*  قبل از تولید طرح هایی نهایی چاپ برای شما ارسال خواهد شد.

مطالب مرتبط :

چک ایمنی به صورت روزانه

  اپراتور وسیله نقلیه باید بصورت روزانه بازدید ایمنی از وسیله نقلیه برای تعیین خطرات، شناسایی آسیب ها و نشت های وسیله انجام دهد.
  بررسی روزانه فقط محدود به بازرسی چشمی از بخش های خارجی وسیله نقلیه نشود، بلکه موارد زیر را باید شامل گردد:

قطعات شکسته، آسیب دیده، شل شده یا قطعات گم شده

باد لاستیک (تایر)، بریدگی و فشردگی

نشت روغن و روغن هیدرولیک

نقص جوشکاری، همچون ترک (شکستگی ها) و زنگ زدگی

نور (چراغها)

بخشهای مفصل بندی شده دکل یا بوم

بازرسی از ایستگاه کاری

·وسیله نقلیه را روی زمین ناهموار پارک نکنید.

·  در صورتیکه سرعت باد از 48کیلومتردر ساعت (30 مایل در ساعت) بیشتر است بوم را بالا نبرید  یا در صورتیکه امکان خطر و تهدید جریان الکتریکی وجود دارد، بوم را بالا نبرید.

·ترمز اضطراری را تنظیم نمائید.

·در زیر چرخ قطعه ای برای پیشگیری از لغزش وسیله قرار دهید.

·به موانع بالای سر توجه نمائید.

خطر سقوط

·همیشه پاهایتان را روی کف باکت نگه دارید.

·بالای لبه جعبه نایستید و ننشینید.

·سعی نکنید هیچ وسیله ای را بمنظور افزایش ارتفاع کار در داخل باکت قرار دهید (نردبان، چهارپایه)

· زمانیکه باکت بالاست از باکت بالا نروید.

·مطمئن شوید کف باکت از هر گونه آلودگی پاک است.

·همیشه وسایل حفاظتی مانع سقوط (کمربند) را ببندید.

خطرات بالای- سر

·در حین بالا رفتن باکت، چیزی را نکشید و یا به سمت جلو هل ندهید.

·نردبان و یا وسایل دیگری را در باکت حمل نکنید.

·وزن  بار در باکت از 136کیلوگرم  (300پوند) تجاوز ننماید.

·وسیله نقلیه را زمانیکه باکت آن بالا می باشد، جابجا نکنید.

·در زمان وزش باد با سرعت بالا با وسیله نقلیه کار نکنید.

·مطمئن شوید که وسیله نقلیه روی زمین مسطح پارک شده است.

·مطمئن شوید که پایه ها به درستی قرار گرفته اند.

·هرگز از بالابر باکت بعنوان جرثقیل استفاده نکنید.

خطرات برخورد

·در زمان راندن وسیله نقلیه باکت دار، به وضعیت ترافیک توجه نموده و با سرعت آهسته برانید.

·به موانع بالای سرتان توجه نمائید.

·بر روی سطوح شیب دار و نا هموار  و یا زمانیکه نزدیک کارگران یا افراد رهگذر می رانید با سرعت آهسته حرکت کنید.

خطرات برق گرفتگی

·  فاصله ایمن را از خطوط و تجهیزات برقی حفظ نمائید. هیچ سکویی، عایق شده و یا عایق نشده، کارگر را در صورتیکه تماس فاز با فاز و یا فاز با نول وجود داشته باشد، در برابر جریان الکتریکی حفاظت    نمی نماید.

استفاده ناصحیح

·  هرگز بالابر را بدون سر نشین ترک نکنید مگر در حالتیکه کلید باکت بالابر را در آورده و آنرا از سایر استفاده کننده گان غیر مجاز حفظ نموده اید.

·هرگز در هنگام روشن بودن وسیله نقلیه اقدام به سوختگیری نکنید.

وسایل عمومی مورد استفاده در کار با بالابر شامل:

·  نردبان های بالابر و برجهای بالابر در حین جابجایی بواسطه وسایل قفل کننده بالای کابین کامیون بالابر و وسایل دستی عمل کننده در پایه نردبان قبل از حرکت بالابر در وضعیت پایین قرار گیرند. اطمینان حاصل نمائید که دکل وسایل قبل از جابجایی بطرز صحیح قرار گرفته اند.
·ترمزها را تنظیم نموده و تجهیزات بست (جک) دکل را روی سطح سخت قرار دهید و تکه های چوبی را برای جلوگیری از حرکت چرخها قبل از استفاده از تجهیزات بالابر (بخصوص در سطح شیبدار) بکار گیرید.
·دکل بالابر را در زمانیکه کارگران در داخل باکت بالابر در ارتفاع بوم بالابر در حال کار کردن می باشند، جابجا نکنید.

·اطمینان حاصل نمائید که دکل دستگاه بالابر به سکوهای کار در ارتفاع شامل سکوی کنترل های بالایی و پایینی مجهز شده است. کنترل های بالایی در طرفین سکوی بالابر، در منطقه دسترسی اپراتور قرار دارد.  کنترل های پایینی برای بی اثر کردن کنترلهای بالایی طراحی شده اند.

·کنترل ها را بمنظور اطمینان از اینکه به درستی برای نشان دادن عملکرد شان علامت گذاری شده اند، چک نمائید.

·روزانه قبل از استفاده برای اطمینان از کارکرد ایمن کنترلهای بالابر را تست نمائید.

·اطمینان حاصل نمائید بارها و توزیع آن روی سکوهای کار و محلقات سکو مطابق با میزان ظرفیت مجاز سازنده هستند و از محدودۀ میزان بار مجاز تجاوز نشده است. محلقات سکوی بالابر و یا sticker  مطابق با ظرفیت باری که توسط سازنده نشان داده شده است، اضافه گردند.

·اطمینان حاصل نمائید کلیه افراد در حین کار در سکوی بالابر از وسایل حفاظتی مناسب در کل زمان کاری استفاده می نمایند (وسایل حفاظت فردی همچون کلاه ایمنی برای حفاظت سر از سقوط اشیاء، برخورد اشیاء مجاور سر، برخورد اشیاء پرتاب شونده، کفش یا چکمه های ایمنی، عینک ایمنی با حفاظ جانبی یا کلاه ایمنی دارای محافظ صورت (شیلد)، دستکش و سایر وسایل حفاظتی)

·اطمینان حاصل نمائید که کلیه کارگران از کمربند ایمنی و طناب کمر متصل به بوم یا بازوی جرثقیل یا زنبیل (باکت) بمنظور حفاظت در برابر سقوط  در حین کار با وسایل هوایی بالابر استفاده مینمایند.

·اطمینان حاصل نمائید که فقط افراد آموزش دیده و مجاز با وسایل بالابر کار می کنند.

·در کل زمان کار در باکت بالابر یا سکوی بالابر پاهایتان را به طور محکم روی کف بالابر حفظ نمائید.

·روی لبه های باکت بالابر یا سکوی بالابر ننشینید و از آن بالا نروید.

·از تخته، نردبان یا سایر وسایل بجای سکوی کار استفاده ننمائید.

·کنترل های پایین را مورد استفاده قرار ندهید مگر زمانیکه از کارگر در سکوی بالارو اجازه اینکار را کسب کردید، به استثنای موارد ضرورت.

·وسایل هوایی بالابر را بر روی سایر اشیاء برای حفظ سکوی بالابر قرار ندهید.

·از باکت بالابر به جای کامیون یا داربست یا سایر وسایل مشابه استفاده ننمائید مگر اینکه بوسیله سازنده بصورت کتبی انجام این امر تایید شده باشد.

·سرعت حرکت تجهیزات بالابر باید مطابق با شرایط سطح زمین، قابلیت دید، شیب یا موقعیت فرد و سایر فاکتورهایی که ممکن است به موجب آن برای پرسنل ایجاد خطر شود، تعیین گردد.  

·قبل از سوختگیری موتور بالابر را خاموش نمائید. سوختگیری موتور یا شارژ سیلندرهای سوخت در محل های با تهویه خوب به دور از شعله، جرقه یا سایر خطراتی که ممکن است ایجاد حریق یا انفجار نماید، انجام شود.

·باطریها را در مکان های با تهویه مناسب به دور از شعله، جرقه یا سایر خطرات ایجاد کننده حریق و انفجار شارژ نمائید.

·اطمینان حاصل نمائید که مسیر حرکت به وضوح دیده می شود، فاصله ایمن را از موانع، تل خاک و شن یا دریچه ها، گودال ها، شیب ها یا سایر خطرات حفظ نمائید. فاصله ایمن را از موانع بالای سر (شامل خطوط برق هوایی) حفظ نمائید.

·انجام شوخی از سوی راننده در حین کار ممنوع می باشد.

·بومها یا سایر وسایل سکوی بالابر را در وضعیتی که منجر شود جک چرخها از زمین دور شود قرار ندهید.

·از وسایل بالابر در حالت انحراف از سطح تراز وسایل هوایی بالابر، شیب های جانبی که از حدود توصیه شده سازنده تجاوز نماید، بهره برداری ننمائید.

·در صورتیکه سکوی بالابر یا فضای کار در ارتفاع، گیر کرده یا بطور صحیح عمل نمی کند، فرد را قبل از آزاد سازی بوسیله کنترلهای زمینی، از سکو دور نمائید.

·انجام هر گونه دخل و تصرفی که ممکن است منجر به کاهش عایقی موثر بخش عایقی هوایی بالابر شود، ممنوع است.

·قبل از پایین آوردن باکت بالابر مطمئن شوید که محیط اطراف سکو عاری از افراد و تجهیزات می باشد.

·بازرسی از عمر تجهیزات هوایی بالابر طبق برنامه زمانبندی انجام گیرد. تعمیرات ضروری انجام گیرد.

·در صورت معیوب بودن تجهیزات هوایی بالابر  از کاربرد آن  قبل از تعمیر آن توسط افراد مجاز، خودداری نمائید.

·تست های ایمنی سیستم الکتریکی را برای تجهیزات هوایی بالابر انجام دهید.

·اجزاء سیستم هیدورلیکی و پنوماتیکی تجهیزات هوایی بالابر را بازدید نمائید.

·جوشکاری بر روی تجهیزات هوایی بالابر بر اساس روش استاندارد انجام گیرد.

بازرسی قبل از استفاده از بالابرها

بازرسی از سیستم های کنترل اضطراری و عملیاتی، تجهیزات ایمنی (نظیر outriggers و گارد ریلها)، لوازم محافظت سقوط افراد، چرخها و تایرها و سایر اجزاء ماشین که بوسیله سازنده تعیین شده است، انجام گیرد. نشت های احتمالی (هوا، مایع هیدورلیک و سیستم سوخت) و بخشهای شل شده یا گم شده مورد بررسی قرار گیرند. 
پیمانکاران باید در اسرع وقت تجهیزات هوایی بالابر را که به طور صحیح عمل نمی کنند، جهت پیشگیری از استفاده از محل دور نمایند. هر بالابر هوایی را باید طبق الزامات سازنده بازرسی شود- هر سه ماه یا بعد از 150 ساعت استفاده، هر کدام که زودتر رخ داد. 
علل غالب حوادث منجر به آسیب های عمده، همان علل غالب حوادث بدون آسیب هستند

 

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: