ماسک ایمنی

ماسک های ایمنی

نام محصول :  ماسک سوپاپدار کربن دارFFP2                            

کد محصول : MA 00

قیمت محصول : 85000 ريال

توضیحات :

تاشونده

 

نام محصول :  ماسک ایمنی سفید FPP2                               

کد محصول : MA 01

قیمت محصول : 60000 ريال

توضیحات :

مناسب گرد وغبار

 

نام محصول :  ماسک ایمنی سوپاپدار کربن دار FFP2    

کد محصول : MA 02

قیمت محصول : 79000 ريال

توضیحات :

قدرت ذره گیری بالا -مناسب گرد و غبار-کربن دار(جذب بالا است)

 

نام محصول :  ماسک سوپاپدار FFP2                                       

کد محصول : MA 03

قیمت محصول : 100000 ريال

توضیحات :

مناسب برای گرد و غبار و گرد گیری

 

نام محصول :  ماسک ایمنی سوپاپدار سفید FPP3        

کد محصول : MA 04

قیمت محصول : 110000 ريال

توضیحات :

مناسب برای آلودگی ها و ویروس ها،قدرت ذره گیری بالا

 

نام محصول :  ماسک ایمنی سوپاپدار و کربن دار FPP3            

کد محصول : MA 05

قیمت محصول : 125000 ريال

توضیحات :

قدرت ذره گیری بالا -مناسب برای بیمارستان ها،جوجه کشی ها،بیمارهای عفونی

 

نام محصول :  ماسک ایمنی سوپاپدار FFP3                                

کد محصول : MA 06

قیمت محصول : 85000 ريال

توضیحات :

قدرت ذره گیری بسیار بالا -قابل تا شدن-قرار دادن در جیب