درباره ما

 

ایمن ساین  تولید کننده انواع علائم ایمنی و ترافیکی و تابلوهای ایمنی تک منظوره و چند منظوره را بصورت چاپی و یا برشی با بهترین کیفیت و ماندگاری طولانی و پائین ترین قیمت  بصورت عمده دارد .

بخشی از توانائی های پرشین ساین بدین شرح می باشد:  

ـ تولید انواع علائم ایمنی و تابلوهای ایمنی و ترافیکی طبق استاندارد BS اروپا و استاندارهای

ISO 3864- All parts: 2002-2006
ISO 17398:2004
ISO 16069:2004
ISO 7010:2003

ـ تولید انواع تابلوهای شامل آیات قرآن کریم و برچسب های کلام الهی

ـ تولید و چاپ انواع پوسترهای ایمنی فایو اس ( FIVE S (

ـ چاپ انواع پوسترهای ایمنی طنـز گونه

ـ تهیه و فـروش و برش انواع برچسب شبرنگ طبق خواست مشتری

ـ تهیه و فـروش و برش انواع برچسب روزرنگ طبق خواست مشتری

ـ  تهیه و فـروش انواع برچسب شبنما ( فوتولومینسنت )

ـ تهیه و فروش انواع تابلوهای شعار های ایمنی

ـ تهیه و برش انواع نوشته های فروشگاه ها و مغازه ها و ...

ـ تهیه و فروش انواع چسب های یک طرفه و دوطرفه صنعتی ایرانی و خارجی

ـ انواع چاپ و برش بر روی لیبل

ـ برچسب  لیبل اموال

ـ تگ های ایمنی قابل نصب بر روی دستگاه ها  

ـ تهیه و فروش شبرنگ های لانه زنبوری ، پارچه ای ، مهندسی 3 ساله ـ 7 ساله و 10 ساله

با قابلیت افزودن نوشته و یا آرم بر روی آنها

ـ و ...

** تابلوها و علائم ایمنی **

این تابلوها و علائم شامل گروهی از علائم ایمنی می شوند که نکات ایمنی را برای افرادی که در آن محل حضور دارند یادآور می شود .این علائم شامل :

علائم ایمنی اخطاری ( خطر )

علائم ایمنی بازدارنده ( ممنوعیت )

علائم ایمنی دستوری

علائم ایمنی آتش نشانی

علائم بسته بندی و انبار

علائم ترافیکی

علائم اطلاعاتی

علائم بیمارستانی و علائم آزمایشگاهی

علائم ایمنی بیولوژیک

و ...

** چاپ انواع پوسترهای ایمنی طنزگونه **

این پوسترها که به تازگی در ادارات و کارخانجات استفاده می شود شامل نکات ایمنی می باشد که بصورت طنز گونه برای افرادی که در آن محل حضور دارند نکات ایمنی را یادآوری می کند . نصب این پوسترها در کنار علائم ایمنی به آسانی عاقبت عدم استفاده از نکات ایمنی را یادآوری می کند.

**تهیه و فروش انواع برچسب شب نما **

این فن آوری جدید در تولید علائم ایمنی مزایای زیر را به همراه دارد :

1) درخشندگی اولیه زیاد      2) طولانی بودن زمان نوردهی

3) دوام بسیار                   4) قیمت مناسب

توجه : به خاطر داشته باشید که برای عملکرد مناسب علائم شب نما ، بایستی در محلی با نورمناسب قرار گیرند که توانائی جذب نور را داشته باشند .

قوانین ایمنی از سال 1996 استفاده از علائم خروج اضطراری را که فقط دارای نوشته هستند ممنوع کرده است و فقط علائمی که دارای نوشته و فلش به همراه فرد در حال دویدن می باشند را قابل استفاده اعلام کرده اندایمنی کیان  تولید کننده انواع علائم ایمنی و ترافیکی و تابلوهای ایمنی تک منظوره و چند منظوره را بصورت چاپی و یا برشی با بهترین کیفیت و ماندگاری طولانی و پائین ترین قیمت  بصورت عمده دارد .

بخشی از توانائی های ایمن ساین بدین شرح می باشد:  

 

ـ تولید انواع علائم ایمنی و تابلوهای ایمنی و ترافیکی طبق استاندارد BS اروپا و استاندارهای

ISO 3864- All parts: 2002-2006
ISO 17398:2004
ISO 16069:2004
ISO 7010:2003

ـ تولید انواع تابلوهای شامل آیات قرآن کریم و برچسب های کلام الهی

ـ تولید و چاپ انواع پوسترهای ایمنی فایو اس  FIVE S 

ـ چاپ انواع پوسترهای ایمنی طنـز گونه

ـ تهیه و فـروش و برش انواع برچسب شبرنگ طبق خواست مشتری

ـ تهیه و فـروش و برش انواع برچسب روزرنگ طبق خواست مشتری

ـ  تهیه و فـروش انواع برچسب شبنما ( فوتولومینسنت )

ـ تهیه و فروش انواع تابلوهای شعار های ایمنی

ـ تهیه و برش انواع نوشته های فروشگاه ها و مغازه ها و ...

ـ تهیه و فروش انواع چسب های یک طرفه و دوطرفه صنعتی ایرانی و خارجی

ـ انواع چاپ و برش بر روی لیبل

ـ برچسب  لیبل اموال

ـ تگ های ایمنی قابل نصب بر روی دستگاه ها  

ـ تهیه و فروش شبرنگ های لانه زنبوری ، پارچه ای ، مهندسی 3 ساله ـ 7 ساله و 10 ساله

با قابلیت افزودن نوشته و یا آرم بر روی آنها

ـ و ...

** تابلوها و علائم ایمنی **

این تابلوها و علائم  ایمنی شامل گروهی از علائم ایمنی می شوند که نکات ایمنی را برای افرادی که در آن محل حضور دارند یادآور می شود .این علائم شامل :

علائم ایمنی اخطاری ( خطر )

علائم ایمنی بازدارنده ( ممنوعیت )

علائم ایمنی دستوری

علائم ایمنی آتش نشانی

علائم بسته بندی و انبار

علائم ترافیکی

علائم اطلاعاتی

علائم بیمارستانی و علائم آزمایشگاهی

علائم ایمنی بیولوژیک

و ...

** چاپ انواع پوسترهای ایمنی طنزگونه **

این پوسترها که به تازگی در ادارات و کارخانجات استفاده می شود شامل نکات ایمنی می باشد که بصورت طنز گونه برای افرادی که در آن محل حضور دارند نکات ایمنی را یادآوری می کند . نصب این پوسترها در کنار علائم ایمنی به آسانی عاقبت عدم استفاده از نکات ایمنی را یادآوری می کند.

**تهیه و فروش انواع برچسب شبنما **

این فن آوری جدید در تولید علائم ایمنی مزایای زیر را به همراه دارد :

1) درخشندگی اولیه زیاد      2) طولانی بودن زمان نوردهی

3) دوام بسیار                   4) قیمت مناسب

توجه : به خاطر داشته باشید که برای عملکرد مناسب علائم شبنما ، بایستی در محلی با نورمناسب قرار گیرند که توانائی جذب نور را داشته باشند .

قوانین ایمنی از سال 1996 استفاده از علائم خروج اضطراری را که فقط دارای نوشته هستند ممنوع کرده است و فقط علائمی که دارای نوشته و فلش به همراه فرد در حال دویدن می باشند را قابل استفاده اعلام کرده اند.

تلفن :02144059138-02188422701       همراه و تلگرام : 09125480830     Email: imensignco@gmail.com