چراغ قوه ضد انفجار

استفاده این چراغ قوه ها میتوان به استفاده در معادن که خطر انشعاب گازهای قابل اشتعال در آن بالاست اشاره کرد.در میدان های عظیم گازی که خطر اشتعال بسیار بالا میباشد مورد استفاده قرار میگیرد که با توجه به محل استفاده این چراغ قوه میتوان مدل های مختلف آن را انتخاب نمود.

چراغ قوه ضد انفجار مدل DS-1
چراغ قوه ضد انفجار مدل DS-1
کد : چراغ قوه ضد انفجار مدل DS-1
چراغ قوه هاي ضد انفجار: بازرسي هاي دوره اي در فعاليت هاي صنعتي، عمران..
چراغ قوه ضد انفجار DF104-2W
چراغ قوه ضد انفجار DF104-2W
کد : چراغ قوه ضد انفجار DF104-2W
چراغ قوه ضد انفجار DF104-2W :  اين چراغ قوه ضد آب، ضد ضربه و ضد انفجار بوده، بزرگت..
چراغ قوه ضد انفجار مدل SF-14
چراغ قوه ضد انفجار مدل SF-14
کد : چراغ قوه ضد انفجار مدل SF-14
  چراغ قوه ضد انفجار مدل SF-14    ..
چراغ قوه ضد انفجار کلاهي و رو پيشاني مدل DS-14
چراغ قوه ضد انفجار کلاهي و رو پيشاني مدل DS-14
کد : چراغ قوه ضد انفجار کلاهي و رو پيشاني مدل DS-14
چراغ قوه ضد انفجار کلاهي و رو پيشان..