کفپوش عایق برق

کفپوش عایق برق :

لیست قیمت کفپوش عایق برق

کفپوش های عایق برق در سه نوع می باشند :

1- کفپوش عایق برق یا مقاومت الکتریکی 38 کیلو وات -ضخامت 2 میلی متر -رول عرض 1 متر * 10 متر-رنگ طوسی

 

2- کفپوش عایق برق یا مقاومت الکتریکی 47کیلو وات -ضخامت4 میلی متر -رول عرض 1 متر * 10 متر-رنگ سبز تیره

 

3- کفپوش عایق برق یا مقاومت الکتریکی 54کیلو وات -ضخامت 6 میلی متر -رول عرض 1 متر * 10 متر-رنگ خاکی

 

کفپوش عایق برق باید در مکانهایی که پرسنل بصورت ایستاده مقابل تجهیزات برق مشغول به کار هستند مورد استفاده قرار گیرد. افرادی که در معرض خطر هستند باید روی کفپوش عایق برق قرار بگیرند تا از آنها در مقابل شوکهای  الکتریکی که از طریق پا و اتصال به زمین ایجاد میشود محافظت شود.به عبارت دیگر برق گرفتگی زمانی اتفاق می افتد که شخص به عنوان قسمتی از مدار الکتریکی ، جریان برق را از خود عبور دهد و هنگامیکه کفپوش لاستیکی عایق برق در زیر پای شخص ، این مدار الکتریکی را قطع مینماید عملاً جریان برق قادر به عبور از بدن نیست و به این ترتیب از جان انسان در برابر برق گرفتگی ، سوختگی های شدید و حتی فوت ناشی از برق گرفتگی محافظت میشود.