گوشی ایمنی

گوشی های ایمنی

نام محصول :  گوشی داخل گوش فنری                             

کد محصول : EA 00

قیمت محصول : 35000 ريال

توضیحات :

از جنس پلیمری و همراه با بند

 

نام محصول :  گوشی ایمنی داخل گوش اسفنجی               

کد محصول : EA 01

قیمت محصول : 25000 ريال

توضیحات :

دارای اسفنجی بسیار نرم

 

نام محصول :  گوشی ایمنی روی گوش                         

کد محصول : EA 02

قیمت محصول : 170000 ريال

توضیحات :

دارای بالشتک نرم-دسته قابل تنظیم-رنگ مشکی و زرد

 

نام محصول :  گوشی ایمنی روی گوش تاشو              

کد محصول : EA 03

قیمت محصول : 250000 ريال

توضیحات :

دارای بالشتک نرم-دسته قابل تنظیم-رنگ مشکی و زردو قرمز-دسته تاشو

 

نام محصول :  گوشی ایمنی روی گوش چرخشی         

کد محصول : EA 04

قیمت محصول : 420000 ريال

توضیحات :

دارای بند - چرخش دسته تا زاویه 360 درجه (چرخشی)-بسیار سبک

 

 

نام محصول :  گوشی ایمنی روی کلاه ایمنی               

کد محصول : EA 05

قیمت محصول : 1200000 ريال

توضیحات :

این گوشی ایمنی قابل سوار شدن بر روی کلاه ایمنی می باشد