علائم ایمنی خطر لیفتراک

علائم ایمنی خطر لیفتراک
کد کالا: 117

 

نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر لیفتراک

کد کالا علائم ایمنی :  117

*  در صورت درخواست سایز سفارشی تابلو ایمنی برای شما مشتریان عزیز تولید خواهد شد.

*  امکان اضافه شدن لوگو شرکت در گوشه کار بصورت رایگان امکان پذیر می باشد.

*  قبل از تولید طرح هایی نهایی چاپ برای شما ارسال خواهد شد.

مطالب مرتبط :

آيين نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك

به منظور تامين و ارتقاء سطح ايمني و حفاظت نيروي كار و همچنين صيانت نيروي انساني و منابع مادي

كشور و ايمن سازي محيط كارگاه ها و پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات مالي

مقررات اين آئين نامه به استناد ماده 85 قانون كار جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده است.

فصل اول تعاريف :

ليفتراك : ماشيني است داراي يك دكل،شاخك و ملحقات كه با توجه به نوع فعا ليت براي حمل و نقل ،

جابجائي و انبار نمودن بار ها در اشكال و ظرفيت هاي مختلف طراحي و ساخته مي شود و متناسب با نوع

كارو محيط از سوخت هاي فسيلي،گاز يا برق استفاده مي كند.

ظرفيت : حداكثر بار مجاز ايمن كه توسط ليفتراك جابجا مي شودو بوسيله كارخانه سازنده برروي پلاك

مشخصات ماشين درج شده است.

ملحقات ليفتراك :كليه تجهيزاتي كه توسط شركت سازنده ليفتراك ، مطابق با استانداردهاي لازم براي

حمل و جابجائي بارهاي خاص به دكل يا شاخك ليفتراك اضافه مي شود.

تجهيزات كنترلي : تجهيزاتي نظير گيج ها ،كنترل كننده ها و نشانگر سرعت كه بوسيله آنها وضعيت و

عملكرد ليفتراك تحت كنترل در مي آيد.

فصل دوم - مقررات عمومي :

ماده 1- رانندگان ليفتراك بايد آموزش هاي لازم در خصوص نحوه صح يح كار وعملكرد ايمن ليفتراك

را فرا گرفته و همچنين داراي گواهينامه ويژه ليفتراك باشند.

ماده 2- رانندگان ليفتراك موظفند به هنگام كار از وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار استفاده

نمايند.

ماده 3- سوار نمودن وانتقال كارگران و ديگر افراد متفرقه توسط ليفتراك ممنوع است.

ماده 4- در هنگام رانندگي با ليفتراك استفاده از كمربند ايمني الزامي است.

ماده 5- در صورتي كه ليفتراك يا بار آن به هر علت دچار عدم تعادل يا واژگوني گردد، راننده نبايد تا

رفع كامل خطر از داخل كابين خارج شود.

آيين نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك

 

ماده 6 چيدمان محصولات و مواد در طول مسير و تقاطع كارگا ه ها بايد بگونه اي باشد كه راننده از ديد

كافي برخوردار گردد.

ماده 7- محدوده عمليات و تردد ليفتراك در كارگاه بايد به طور واضح و مشخص علامت گذاري گردد.

ماده 8- تردد كارگران و افراد متفرقه در محدوده حركت ليفتراك ممنوع است.

ماده 9- كارفرما مكلف است با ايجاد نقاط و خطوط رنگ آميزي شده ، محل هاي عبور و مرور كارگران و

افراد متفرقه را مشخص نمايد.

ماده 10 - محدوديت سرعت حركت ليفتراك در تمامي مسيرها بايد مشخص و بر روي تابلوهاي راهنما و

هشدار دهنده نمايش داده شود.

ماده 11 - درب هاي خروجي ، كانال ها ،موانع ، حفاظ ها و ستونهاي موجود در محوطه كارگاه كه در مسير

تردد ليفتراك ها مي باشند، بايد بگونه اي رنگ آميزي شوند كه به سهولت قابل رويت باشند.

ماده 12 - رنگ بدنه ليفتراك بايد كاملا مشخص و متمايز از رنگ محيط باشد.

ماده 13 - رانندگان ليفتراك مكلفند ضمن رعايت قوانين ومقررات راهنمايي و رانندگي از مسيرهاي مشخص

شده تردد نمايند.

ماده 14 - توقف ليفتراك در مقابل تاسيسات مربوط به گاز ،برق،آتش نشاني، پله هاي اضطراري ،آسانسور و

تجهيزات امدادي ممنوع است.

ماده 15 -حركت ليفتراك فقط در صورتي مجاز است كه شاخك هاي آن در پايين ترين حد ممكن قرار

گرفته باشد.

ماده 16 - رانندگان ليفتراك در هنگام رانندگي بايستي از انجام اعمالي نظير خوردن ،آشاميدن،استعمال

دخانيات ، صحبت با تلفن همراه و استفاده از داروهاي خواب آور و هرگونه شوخي و اعمال غير ايمن كه

باعث عدم تمركز مي گردد ،خودداري نمايند.

ماده 17 محدوده عم ليات ليفتراك بايد كاملا صاف ، مسطح و داراي استحكام كافي و عاري از هرگونه

لغزندگي باشد.

ماده 18 - استفاده از ليفتراك و ملحقات آن براي حمل و جابجائي بار با ظرفيت بيش از حد مجاز ايمن

ممنوع است.

آيين نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك

 

ماده 19 - كارفرما مكلف به استفاده از ليفتراك و ملحقات سالم ،ايمن و متناسب با شرايط محيط كارگاه و

نوع بار مي باشد.

ماده 20 - در حمل و نقل و جابجائي بارها يي كه ران نده ازد يد كافي برخوردار نمي باشد ، انتخاب روش هاي

ايمن براي جابجائي بار الزامي است.

ماده 21 - حمل و جابجائي بارهاي با طول زياد و يا داراي نوسان بايد در پائين ترين حد ممكن و با رعايت

كليه مسائل ايمني صورت پذيرد.

ماده 22 - جابجايي و حمل بار در صورتي كه باعث عدم تعادل بار يا ليفتراك گرددممنوع است.

ماده 23 - سوار نمودن افراد يا اضافه كردن وزنه در عقب ليفتراك براي ايجاد تعادل ممنوع است.

ماده 24 - ترمز ناگهاني ليفتراك براي تخليه بار اكيدا ممنوع است.

ماده 25 - براي جابه جايي بار، نبايد آنرا با شاخك ليفتراك به جلو هل داد.

ماده 26 - استفاده از دو يا چند ليفتراك براي حمل يك بار و يا افزايش ارتفاع عملكرد ممنوع است.

ماده 27 - راننده ليفتراك بايد در خصوص نحوه استفاده از ملحقات ، آموزش هاي لازم را ديده و مستندات

آن در پرونده وي ثبت و نگهداري گردد.

ماده 28 راننده ليفتراك بايد آگاهي هاي لازم در خصوص نوع،حجم ، وزن ،مركز ثقل و روش صحيح حمل

بار را كسب نموده واز ايمن بودن مسير هاي تردد اطمينان حاصل نمايد.

ماده 29 بازديد كليه قسمت هاي ليفتراك و ملحقات آن قبل از شروع هر شيفت كاري توسط راننده الزامي

است.

ماده 30 - بازرسي فني كليه قسمت هاي ليفتراك و ملحقات آن بعد از هرگونه تعميرات و طي دوره هاي

زماني مطابق دستورالعمل هاي شركت سازنده الزامي بوده و نتايج آن بايد در پرونده ليفتراك ثبت و نگهداري

شود.

ماده 31 - هر ليفتراك بايد داراي يك پرونده كه حاوي دستورالعمل هاي شركت سازنده و همچنين سوابق

بازرسي هاي فني ، تعميرات و روش هاي نگهداري است، باشد.

ماده 32 - استفاده از ليفتراك و اجزاءآن بعنوان نردبان و يا جايگاه كار كارگران اكيدا ممنوع است.

ماده 33 - حمل افراد توسط شاخك هاي ليفتراك يا پالت ممنوع است.

آيين نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك

 

ماده 34 - ليفتراك بايد مجهز به اطاقك ايمن راننده ،كمربند ايمني ، چراغ هشدار دهنده ،آژير، بوق دنده

عقب، آينه هاي بغل و تجهيزات كنترلي باشدو همچنين براي كار در تاريكي به چراغهاي مناسب جلو وعقب

با نور كافي تجهيز گردد.

ماده 35 - تردد و فعاليت ليفتراك ها در نزديكي خطوط برق فشار قوي فقط با رعايت مقررات مربوط به

حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق مجاز است.

ماده 36 - راننده ليفتراك بايد از رانندگي با دست ها و كفش هاي خيس ، روغني و يا آغشته به مواد لغزنده

خودداري نمايد.

ماده 37 - اعضاي بدن راننده و يا ديگر كارگران تحت هيچ عنوان نبايد در بين قطعات متحرك ليفتراك قرار

گيرد.

فصل سوم - مقررات &am

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: