علائم ایمنی بیمارستانی


 بخش های پزشکی را به راحتی پیدا کنند!

علائم بیمارستانی وسیله ای برای یافتن بخش های مختلف مرکز درمانی در بیمارستان فراهم می کند بدون اینکه مجبور شوید دائماً از دیگران سوال کنید. با استفاده از متن واضح و رنگ های پس زمینه روشن ، این علائم حتی از راه دور به راحتی مشاهده می شوند. این علائم دید بالا که برای بیمارستانها ساخته شده است رانندگان و عابران پیاده را هنگام نزدیک شدن به یک مرکز پزشکی آگاه می سازند. 

علائم ایمنی بستری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بستری کد کالا علائم ایمنی :  B 01 ..
علائم ایمنی درمان سرپایی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی درمان سرپایی کد کالا علائم ایمنی :  B 02..
علائم ایمنی داروخانه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی داروخانه کد کالا علائم ایمنی :  B 03 ..
علائم ایمنی دیابت
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دیابت کد کالا علائم ایمنی :  B 04 ..
علائم ایمنی آموزش خانواده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی آموزش خانواده کد کالا علائم ایمنی :  B05..
علائم ایمنی واکسن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی واکسن کد کالا علائم ایمنی :  B 06 ..
علائم ایمنی تغذیه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تغذیه کد کالا علائم ایمنی :  B 07 ..
علائم ایمنی طب سوزنی و گیاهی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی طب سوزنی و گیاهی کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی آزمایشگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی آزمایشگاه کد کالا علائم ایمنی :  B09 ..
علائم ایمنی بخش مراقبت های ویژه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بخش مراقبت های ویژه کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی منطقه کارکنان
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی منطقه کارکنان کد کالا علائم ایمنی :  B 1..
علائم ایمنی بخش قلب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بخش قلب کد کالا علائم ایمنی :  B 12 ..
علائم ایمنی بخش کلیه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بخش کلیه کد کالا علائم ایمنی :  B 13 ..
علائم ایمنی بخش داخلی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بخش داخلی کد کالا علائم ایمنی :  B 14 ..
علائم ایمنی بخش تنفسی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بخش تنفسی کد کالا علائم ایمنی :  B 15 ..
علائم ایمنی گوش حلق بینی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی گوش حلق بینی کد کالا علائم ایمنی :  B 16..
علائم ایمنی عصب شناسی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی عصب شناسی کد کالا علائم ایمنی :  B 17 ..
علائم ایمنی چشم پزشکی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی چشم پزشکی کد کالا علائم ایمنی :  B 18 ..
علائم ایمنی تومور شناسی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تومور شناسی کد کالا علائم ایمنی :  B 19 ..
علائم ایمنی پاتولوژی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی پاتولوژی کد کالا علائم ایمنی :  B 20 ..
علائم ایمنی فیزیوتراپی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی فیزیوتراپی کد کالا علائم ایمنی :  B 21 ..
علائم ایمنی اتاق عمل
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی اتاق عمل کد کالا علائم ایمنی :  B 22 ..
علائم ایمنی اتاق بیهوشی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی اتاق بیهوشی کد کالا علائم ایمنی :  B 23 ..
علائم ایمنی بخش دندان
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بخش دندان کد کالا علائم ایمنی :  B 24 ..
علائم ایمنی بخش بیماری های عفونی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بخش بیماری های عفونی کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی بخش ژنتیک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بخش ژنتیک کد کالا علائم ایمنی :  B 26 ..
علائم ایمنی بخش اطفال
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بخش اطفال کد کالا علائم ایمنی :  B 27 ..
علائم ایمنی بخش زایمان
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بخش زایمان کد کالا علائم ایمنی :  B 28 ..
علائم ایمنی بخش زنان
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بخش زنان کد کالا علائم ایمنی :  B 29 ..
علائم ایمنی ورود با تجهیزات ایمنی آزمایشگاه مجاز است
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ورود با تجهیزات ایمنی آزمایشگاه مجاز است کد ک..
علائم ایمنی از عینک جاذب اشعه فرا بنفش استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از عینک جاذب اشعه فرا بنفش استفاده کنید کد کالا علا..
علائم ایمنی ریختن مواد شیمیایی داخل سینک ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ریختن مواد شیمیایی داخل سینک ممنوع کد کالا علائم ای..
 علائم ایمنی نگهداری مواد شیمیایی در کابینت شخصی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی نگهداری مواد شیمیایی در کابینت شخصی ممنوع کد کالا ع..
علائم ایمنی مرتب کردن آزمایشگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مرتب کردن آزمایشگاه کد کالا علائم ایمنی :  B 3..
علائم ایمنی سر خود را داخل هود نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سر خود را داخل هود نکنید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر فیوم سمی مواد آزمایشگاهی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر فیوم سمی مواد آزمایشگاهی کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی قبل از باز کردن درب هود کابینت را روشن کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی قبل از باز کردن درب هود کابینت را روشن کنید کد کالا..