علائم ایمنی دسته بندی و انبار

آشنایی با مواد شیمیایی :

برای انجام بیشتر آزمایش های شیمی به مواد شیمیایی احتیاج دارید که کار کردنبا این مواد به دقت و احتیاط بسیار نیاز دارد قبل از مصرف مواد شیمیایی به

نکات زیر توجه کنید:

1- تمام ظرف حاوی مواد شیمیایی دارای برچسب(علائم ایمنی) هستند که نام و مشخصات مواد بر روی آنها نوشته شده اند.

2-اگر برچسب علائم ایمنی و یا نام و مشخصات مواد یک ظرف حاوی مواد شیمیایی کنده شده است و شما نمی دانید آن ماده چیست هرگز از آن استفاده نکنید.

3-قبل از برداشتن هر ماده ار ظرف به برچسب ایمنی و یا علائم ایمنی درج شده بر روی آن دقت فرمایید.

علائم ایمنی مواد خورنده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد خورنده کد کالا علائم ایمنی :  2001 ..
علائم ایمنی مواد زیان آور
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد زیان آور کد کالا علائم ایمنی :  2002 ..
علائم ایمنی مواد سمی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد سمی کد کالا علائم ایمنی :  2003 ..
علائم ایمنی مواد قابل اشتعال
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد قابل اشتعال کد کالا علائم ایمنی :  2004 ..
علائم ایمنی مواد اکسیدهای قابل اشتعال
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد اکسیدهای قابل اشتعال کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی مواد بسیار آتش گیر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد بسیار آتش گیر کد کالا علائم ایمنی :  2006..
علائم ایمنی مواد اکسید کننده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد اکسید کننده کد کالا علائم ایمنی :  2007 ..
علائم ایمنی مواد زیان آور محیط زیست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد زیان آور محیط زیست کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی مواد قابل انفجار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد قابل انفجار کد کالا علائم ایمنی :  2009 ..
علائم ایمنی مواد قابل انفجار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد قابل انفجار کد کالا علائم ایمنی :  2010 ..
علائم ایمنی توصیه های نگهداری مواد شیمیایی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی توصیه های نگهداری مواد شیمیایی کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی مواد خورنده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد خورنده کد کالا علائم ایمنی :  2012 ..
علائم ایمنی مواد بازیافتی مخلوط کاغذ و مقوا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد بازیافتی مخلوط کاغذ و مقوا کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی مواد بازیافتی کاغذ سفید و نانویس
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد بازیافتی کاغذ سفید و نانویس کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی مواد بازیافتی ظروف یکبار مصرف فلزی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد بازیافتی ظروف یکبار مصرف فلزی کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی مواد بازیافتی ظروف و قوطی سبز رنگ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد بازیافتی ظروف و قوطی سبز رنگ کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی مواد بازیافتی ظروف و قوطی پلاستیکی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد بازیافتی ظروف و قوطی پلاستیکی کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی مواد بازیافتی ظروف و قوطی شیشه ای قهوه ای رنگ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد بازیافتی ظروف و قوطی شیشه ای قهوه ای رنگ کد کا..
علائم ایمنی مواد بازیافتی قوطی های آلومینیومی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد بازیافتی قوطی های آلومینیومی کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی ضایعات غیر قابل بازیافت
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ضایعات غیر قابل بازیافت کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی مواد بازیافتی ضایعات کفش و پارچه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد بازیافتی ضایعات کفش و پارچه کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی مواد بازیافتی انواع قوطی ها
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد بازیافتی انواع قوطی ها کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی حمل و نقل وسایل شکستنی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حمل و نقل وسایل شکستنی کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی حمل و نقل وسایل محافظت از نور خورشید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حمل و نقل وسایل محافظت از نور خورشید کد کالا علائم ..
علائم ایمنی حمل و نقل وسایل بلند نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حمل و نقل وسایل بلند نکنید کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی حمل و نقل وسایل به طرف بالا نگهداری شود
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حمل و نقل وسایل به طرف بالا نگهداری شود کد کالا علا..
علائم ایمنی حمل و نقل وسایل رویهم انبار نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حمل و نقل وسایل رویهم انبار نکنید کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی حمل و نقل وسایل در جای خشک نگهداری شود
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حمل و نقل وسایل در جای خشک نگهداری شود کد کالا علائ..
علائم ایمنی حمل و نقل وسایل سرد نگه دارید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حمل و نقل وسایل سرد نگه دارید کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی حمل و نقل وسایل از سرما دور نگه دارید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حمل و نقل وسایل از سرما دور نگه دارید کد کالا علائم..
علائم ایمنی لوزی خطر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی لوزی خطر کد کالا علائم ایمنی :  2031 ..
علائم ایمنی مایعات قابل اشتعال
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مایعات قابل اشتعال کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی جامدات قابل اشتعال
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جامدات قابل اشتعال کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطرناک وقتی مرطوب است
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطرناک وقتی مرطوب است کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی سیلندر گاز خالی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سیلندر گاز خالی کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی سیلندر گاز پر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سیلندر گاز پر کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی گاز غیر قابل اشتعال
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی گاز غیر قابل اشتعال کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی راهنمای سیلندر گاز صنعتی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای سیلندر گاز صنعتی کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی گاز مایع LPG
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی گاز مایع LPG کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی لوزی خطر گازوئیل
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی لوزی خطر گازوئیل کد کالا علائم ایمنی : &n..
علائم ایمنی محدوده بارگیری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی محدوده بارگیری کد کالا علائم ایمنی : &nbs..
علائم ایمنی ضایعات کفش و پارچه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ضایعات کفش و پارچه کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی ضایعات گلخانه و باغ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ضایعات گلخانه و باغ کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی ضایعات کاغذ ، مقوا و کارتن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ضایعات کاغذ ، مقوا و کارتن کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی ضایعات کیسه پلاستیکی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ضایعات کیسه پلاستیکی کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی بطری و اقلام شیشه ای
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بطری و اقلام شیشه ای کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی ضایعات خانگی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ضایعات خانگی کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی ضایعات مواد شیمیایی خانگی و گلخلنه ای
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ضایعات مواد شیمیایی خانگی و گلخلنه ای کد کالا ..
علائم ایمنی ضایعات فلزی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ضایعات فلزی کد کالا علائم ایمنی :  2..
علائم ایمنی ضایعات رنگ کاری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ضایعات رنگ کاری کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی ضایعات و قوطی آلومینیوم
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ضایعات و قوطی آلومینیوم کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی ضایعات پلاستیک و قوطی پلاستیکی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ضایعات پلاستیک و قوطی پلاستیکی کد کالا علائم ا..
علائم ایمنی ضایعات ساختمانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ضایعات ساختمانی کد کالا علائم ایمنی :  20..
علائم ایمنی ضایعات چوب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ضایعات چوب کد کالا علائم ایمنی :  2054 ..
علائم ایمنی ضایعات تجهیزات الکتریکی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ضایعات تجهیزات الکتریکی کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی جایگاه سیلندر آرگون
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جایگاه سیلندر آرگون کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی قفسه بندی مواد شیمیایی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی قفسه بندی مواد شیمیایی کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی انبار مواد شیمیایی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی انبار مواد شیمیایی کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی ghs
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ghs کد کالا علائم ایمنی :  2059 ..
علائم ایمنی باتری های لیتیومی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی باتری های لیتیومی کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی راهنمای لوزی خطر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای لوزی خطر کد کالا علائم ایمنی :  2..
علائم ایمنی محل دفن مواد شیمیایی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی محل دفن مواد شیمیایی کد کالا علائم ایمنی :&nbs..