علائم ایمنی شرایط ایمن

علائم ايمني شرايط ايمن(safe condition signs)  : با استفاده از تصاوير استاندارد در تابلو هاي مستطيل شكل با رنگ زمينه سبز فرد را از شرايط ايمن و رفتارهاي ايمن آگاه مي كند. مثل تابلو آب آشاميدني ،در محل هاي عمومي و به سمت درب خروج اضطراري.

در تصاویر زیر،  اعدادی که در زیر هر علامت نشان داده شده است، کد محصول می باشند. فرم سفارش محصولات

علائم ایمنی دوش اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دوش اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  801 ..
علائم ایمنی برانکارد حمل مصدوم
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی برانکارد حمل مصدوم کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی آب آشامیدنی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی آب آشامیدنی کد کالا علائم ایمنی :  803 ..
علائم ایمنی استعمال دخانیات آزاد
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استعمال دخانیات آزاد کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی قطع اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی قطع اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  805 ..
علائم ایمنی چشم شوی اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی چشم شوی اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  8..
علائم ایمنی در مواقع اضطراری شیشه را بشکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی در مواقع اضطراری شیشه را بشکنید کد کالا علائم..
علائم ایمنی کمکهای اولیه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کمکهای اولیه کد کالا علائم ایمنی :  808 ..
علائم ایمنی اول ایمنی بعد کار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی اول ایمنی بعد کار کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی درب خروج اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی درب خروج اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی جلیقه نجات
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جلیقه نجات کد کالا علائم ایمنی :  811 ..
علائم ایمنی جلیقه نجات کودکان
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جلیقه نجات کودکان کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی ارسال کننده پیام نجات
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ارسال کننده پیام نجات کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی سرسره فرار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سرسره فرار کد کالا علائم ایمنی :  814 ..
علائم ایمنی قایق نجات
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی قایق نجات کد کالا علائم ایمنی :  815 ..
علائم ایمنی نردبان نجات
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی نردبان نجات کد کالا علائم ایمنی :  816 ..
علائم ایمنی حلقه نجات کودکان
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حلقه نجات کودکان کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی تجمع ایمن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تجمع ایمن کد کالا علائم ایمنی :  818 ..
علائم ایمنی به سمت درب خروج اضطراری راست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به سمت درب خروج اضطراری راست کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی به سمت درب خروج اضطراری چپ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به سمت درب خروج اضطراری چپ کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی کپسول 50 کیلویی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کپسول 50 کیلویی کد کالا علائم ایمنی :  8..
علائم ایمنی تجهیزات تنفسی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تجهیزات تنفسی کد کالا علائم ایمنی :  822..
علائم ایمنی لطفا نظافت را رعایت کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی لطفا نظافت را رعایت کنید کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی سوئیچ اصلی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سوئیچ اصلی کد کالا علائم ایمنی :  824 ..
علائم ایمنی ایمن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ایمن کد کالا علائم ایمنی :  825 ..
علائم ایمنی تلفن اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تلفن اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  826 ..
علائم ایمنی جهت باز شدن به راست بکشید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جهت باز شدن به راست بکشید کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی جهت باز شدن به چپ بکشید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جهت باز شدن به چپ بکشید کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی کلید فشاری قطع اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کلید فشاری قطع اضطراری کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی خروج اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  830 ..
علائم ایمنی جایگاه کمکهای اولیه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جایگاه کمکهای اولیه کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی محل انتظار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی محل انتظار کد کالا علائم ایمنی :  832 ..
علائم ایمنی نقطه انفجار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی نقطه انفجار کد کالا علائم ایمنی :  833 ..
علائم ایمنی سکوی هلیکوپتر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سکوی هلیکوپتر کد کالا علائم ایمنی :  834..
علائم ایمنی محل جمع آوری ضایعات
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی محل جمع آوری ضایعات کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی کپسول اکسیژن اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کپسول اکسیژن اضطراری کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی چکش اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی چکش اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  837 ..
علائم ایمنی کیف کمکهای اولیه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کیف کمکهای اولیه کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی درمانگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی درمانگاه کد کالا علائم ایمنی :  839 *..
علائم ایمنی چراغ قوه اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی چراغ قوه اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی نردبان فرار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی نردبان فرار کد کالا علائم ایمنی : &..
علائم ایمنی دستگاه احیا کننده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستگاه احیا کننده کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی نظافت فردی و عمومی را رعایت کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی نظافت فردی و عمومی را رعایت کنید کد کالا علائم..