علائم ایمنی شرایط ایمن

علائم ايمني شرايط ايمن(safe condition signs)  : با استفاده از تصاوير استاندارد در تابلو هاي مستطيل شكل با رنگ زمينه سبز فرد را از شرايط ايمن و رفتارهاي ايمن آگاه مي كند. مثل تابلو آب آشاميدني ،در محل هاي عمومي و به سمت درب خروج اضطراري.در تصاویر زیر،اعدادی که در زیر هر علامت نشان داده شده است، کد محصول می باشند. فرم سفارش محصولات

علائم ایمنی دوش اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دوش اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  801 ..
علائم ایمنی برانکارد حمل مصدوم
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی برانکارد حمل مصدوم کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی آب آشامیدنی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی آب آشامیدنی کد کالا علائم ایمنی :  803 ..
علائم ایمنی استعمال دخانیات آزاد
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استعمال دخانیات آزاد کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی قطع اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی قطع اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  805 ..
علائم ایمنی چشم شوی اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی چشم شوی اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  8..
علائم ایمنی در مواقع اضطراری شیشه را بشکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی در مواقع اضطراری شیشه را بشکنید کد کالا علائم..
علائم ایمنی کمکهای اولیه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کمکهای اولیه کد کالا علائم ایمنی :  808 ..
علائم ایمنی اول ایمنی بعد کار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی اول ایمنی بعد کار کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی درب خروج اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی درب خروج اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی جلیقه نجات
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جلیقه نجات کد کالا علائم ایمنی :  811 ..
علائم ایمنی جلیقه نجات کودکان
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جلیقه نجات کودکان کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی ارسال کننده پیام نجات
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ارسال کننده پیام نجات کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی سرسره فرار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سرسره فرار کد کالا علائم ایمنی :  814 ..
علائم ایمنی قایق نجات
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی قایق نجات کد کالا علائم ایمنی :  815 ..
علائم ایمنی نردبان نجات
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی نردبان نجات کد کالا علائم ایمنی :  816 ..
علائم ایمنی حلقه نجات کودکان
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حلقه نجات کودکان کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی تجمع ایمن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تجمع ایمن کد کالا علائم ایمنی :  818 ..
علائم ایمنی به سمت درب خروج اضطراری راست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به سمت درب خروج اضطراری راست کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی به سمت درب خروج اضطراری چپ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به سمت درب خروج اضطراری چپ کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی کپسول 50 کیلویی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کپسول 50 کیلویی کد کالا علائم ایمنی :  8..
علائم ایمنی تجهیزات تنفسی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تجهیزات تنفسی کد کالا علائم ایمنی :  822..
علائم ایمنی لطفا نظافت را رعایت کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی لطفا نظافت را رعایت کنید کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی سوئیچ اصلی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سوئیچ اصلی کد کالا علائم ایمنی :  824 ..
علائم ایمنی ایمن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ایمن کد کالا علائم ایمنی :  825 ..
علائم ایمنی تلفن اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تلفن اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  826 ..
علائم ایمنی جهت باز شدن به راست بکشید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جهت باز شدن به راست بکشید کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی جهت باز شدن به چپ بکشید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جهت باز شدن به چپ بکشید کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی کلید فشاری قطع اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کلید فشاری قطع اضطراری کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی خروج اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  830 ..
علائم ایمنی جایگاه کمکهای اولیه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جایگاه کمکهای اولیه کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی محل انتظار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی محل انتظار کد کالا علائم ایمنی :  832 ..
علائم ایمنی نقطه انفجار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی نقطه انفجار کد کالا علائم ایمنی :  833 ..
علائم ایمنی سکوی هلیکوپتر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سکوی هلیکوپتر کد کالا علائم ایمنی :  834..
علائم ایمنی محل جمع آوری ضایعات
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی محل جمع آوری ضایعات کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی کپسول اکسیژن اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کپسول اکسیژن اضطراری کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی چکش اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی چکش اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  837 ..
علائم ایمنی کیف کمکهای اولیه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کیف کمکهای اولیه کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی درمانگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی درمانگاه کد کالا علائم ایمنی :  839 *..
علائم ایمنی چراغ قوه اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی چراغ قوه اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی نردبان فرار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی نردبان فرار کد کالا علائم ایمنی : &..
علائم ایمنی دستگاه احیا کننده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستگاه احیا کننده کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی نظافت فردی و عمومی را رعایت کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی نظافت فردی و عمومی را رعایت کنید کد کالا علائم..
علائم ایمنی رعایت نکات ایمنی الزامیست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی رعایت نکات ایمنی الزامیست کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی برای باز شدن بکشید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی برای باز شدن بکشید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی برای باز شدن فشار دهید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی برای باز شدن فشار دهید کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی حفظ محیط زیست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حفظ محیط زیست کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی از دوش و چشم شوی اضطراری استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از دوش و چشم شوی اضطراری استفاده کنید کد کالا ..
علائم ایمنی کمکهای اولیه سوختگی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کمکهای اولیه سوختگی کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی در موارد اضطراری از چکش استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی در موارد اضطراری از چکش استفاده کنید کد کالا ع..
علائم ایمنی پنجره فرار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی پنجره فرار کد کالا علائم ایمنی :  85..
علائم ایمنی داربست بندی کامل است
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی داربست بندی کامل است کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی به سمت محل تجمع ایمن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به سمت محل تجمع ایمن کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی به سمت محل تجمع ایمن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به سمت محل تجمع ایمن کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی بکشید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بکشید کد کالا علائم ایمنی :  855 safe..
علائم ایمنی فشار دهید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی فشار دهید کد کالا علائم ایمنی :  855 ..