سایز استاندارد فریم الکترو استاتیک

ابعاد و شکل فريم الکترواستاتيک علائم ايمني و تابلوهاي راهنمائي و رانندگي ایمن ساین ( مطابق با استانداردهاي بين المللي )

علائم ايمني
مشتريان محترم دقت فرمايند تابلوهاي الکترواستاتيک فريم دار مطابق با سايزهاي معرفي شده مي باشد .
تابلو دايره اي ، تابلو مثلثي و تابلو مربعي در سايز  45 ( ميداني کوچک ) - 60 ( خياباني داخل شهري ) و 90 ( بزرگراهي و اتوباني ) مي باشد .

تابلوهای راهنمایی و رانندگی با استاندارد شهری

تابلوهای راهنمایی و رانندگی با استاندارد شهری
 

ردیف

شرح كالا

مشخصات فنی

1

تابلوهای دایره با قطرهای 60 و 75 و 90 سانتیمتر

شبرنگ رده مهندسی یا لانه زنبوری

بدنه از ورق روغنی با رنگ الكترواستاتیك

بدنه دارای فرم و بصورت قالبی

نوشتار و سمبل به روش چاپ یا برش كامپیوتری

دارای ملحقات نصب شامل بست و پیچ ومهره
 

2

تابلوهای مثلث دایره با ارتفاع 60 و 75 و 90 سانتیمتر

3

تابلوی اخباری60*60 و 50*75 و 70*100 سانتیمتر

4

تابلوی فلش 40*40 سانتیمتر

5

تابلوی خطرنما 20*60 و 33*50 سانتیمتر

6

تابلوی ایست هشت ضلعی 60 و 75 سانتیمتر

 


 

 

تابلوهای راهنمایی و رانندگی با استاندارد راه

تابلوهای راهنمایی و رانندگی با استاندارد راه
 

ردیف

شرح كالا

مشخصات فنی

1

تابلوهای دایره با قطرهای 60 و 75 و 90 و 120 سانتیمتر

شبرنگ رده مهندسی یا لانه زنبوری 

بدنه از ورق ساده گالوانیزه اصل

طراحی وفق آیین نامه علائم راههای ایران

نوشتار و سمبل به روش چاپ یا برش كامپیوتری

دارای ملحقات نصب شامل بست و پیچ ومهره
 

2

تابلوهای مثلث دایره با ارتفاع 75 و 90 و 120سانتیمتر

3

تابلوی اخباری60*60 و 50*75 و 70*100 سانتیمتر

4

تابلوی فلش 40*40 و 60*60 سانتیمتر

5

تابلوی مسیرنمای 14*54 سانتیمتر

6

تابلوی ایست هشت ضلعی 60 و 75 و 90 سانتیمتر

 


 

 

تابلوهای راهنمای مسیر با استاندارد راه و شهر

تابلوهای راهنمای مسیر با استاندارد راه و شهر
 

ردیف

شرح كالا

مشخصات فنی

1

تابلوی راهنمای مسیر بصورت یكپارچه

شبرنگ رده مهندسی یا لانه زنبوری 

بدنه از ورق گالوانیزه اصل

طراحی و برش كامپیوتری حسب سرعت
 

2

 

تابلوی راهنمای مسیر بصورت ریلی 

 

 

بالای صفحه


 

 

تابلوهای اسامی معابر و اماكن

تابلوهای اسامی معابر و اماكن
 

ردیف

شرح كالا

مشخصات فنی

1

تابلوی اسامی معابر 30*80  و 35*90 سانتیمتر با زمینه آبی رنگ

·    بدنه از ورق روغنی با رنگ الكترواستاتیك

·    ضخامت ورق 2 میلیمتر

·    بدنه دارای فرم و بصورت قالبی

·    زمینه از شبرنگ یا رنگ الكترواستاتیك 

·    شبرنگ رده مهندسی یا لانه زنبوری 

·    نوشتار و سمبل یا برش كامپیوتری

·    شامل گوشواره و بست پیچ و مهره

 

2

تابلوی مساجد30*80  و 35*90 سانتیمتر با زمینه سبز رنگ

3

تابلوی پاركها 30*80  و 35*90 سانتیمتر با زمینه سبز رنگ

4

تابلوی هدایت شهری فلش30*80  و 30*100 سانتیمتر با زمینه سفید رنگ

5

پایه تابلوی اسامی معابر از لوله با قطر 7 سانتیمتر با ارتفاع 3 و 3.30 متر

·    با پوشش رنگ الكترواستاتیك

6

پایه فنداسیون تابلوی اسامی معابر از لوله با قطر 8 سانتیمتر با ارتفاع 50 سانتیمتر

·    با پوشش ضد زنگ

·    دوعدد میلگرد شاخك