معرفی جنس علائم ایمنی و بر چسب های ایمنی

علاوه بر استانداردهاي تابلو و جنس هاي معرفي شده  علائم ایمنی (تابلو ایمنی )مواد بسياري هستند که ميتوانند جايگزين ساخت علائم ایمنی شوند . در بسياري از مکانها هيچ   علائم ایمنی (تابلو ایمنی ) خاصي تعريف نشده و يا در کاتالوگ ما موجد نميباشد . اين امر دليل بر عدم توانائي ما در ساخت و توليد آن   علائم ایمنی (تابلو ایمنی ) نمي باشد . خواهشمنديم جهت داشتن اطلاعات بيشتر و يا داشتن طرح سفارشي با واحد فروش شرکت تماس بگيريد .واحد فروش   علائم ایمنی (تابلو ایمنی ) ایمن ساین : 021-44059138

برچسب کاغذي برچسب روزرنگ برچسب شبرنگ برچسب شب نما
برچسبي از جنس کاغذ معمولي که طرح و علامت بر روي آن چاپ شده است .
قابليت ضدآبي ندارد .
 
برچسب از جنس پي وي سي روزرنگ که طرح و علامت بر روي آن چاپ شده و يا برش خورده و نصب شده است .
قابليت ضدآبي دارد .

 
برچسب از جنس پي وي سي شبرنگ که طرح و علامت ايمني بر روي آن چاپ شده و يا برش خورده و نصب شده است .
قابليت ضدآبي دارد .
 .
برچسب از جنس پي وي سي شبنما که طرح و علامت بر روي آن چاپ شده و يا برش خورده و نصب شده است .
قابليت ضدآبي دارد .
نصب در محيط بيرون توصيه نمي شود.
 
تابلو ايمني پي وي سي محکم تابلوايمني ورق گالوانيزه تابلوايمني ورق گالوانيزه پشت H شده تابلوايمني ورق الکترواستاتيک
برچسب چاپ شده و يا برش خورده نشان دهنده علامت بر روي ورقPVC سفت با ضخامت 1.6 ميل چسبانده مي شود برچسب چاپ شده و يا برش خورده نشان دهنده علامت ايمني بر روي ورق گالوانيزه سفت با ضخامت 0.4 ميل چسبانده مي شود برچسب چاپ شده و يا برش خورده نشان دهنده علامت بر روي ورق گالوانيزه سفت با ضخامت 0.4 ميل چسبانده مي شود . برچسب چاپ شده و يا برش خورده نشان دهنده علامت ايمني بر روي ورق گالوانيزه سفت با ضخامت 0.4 ميل چسبانده مي شود.