دستور العمل های ایمنی

آموزش در راستای اهداف بهداشت حرفه ای از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که آموزش صحیح سطح آگاهی افراد را بالاتر برده و فرهنگ ایمنی و بهداشت را در بین کارگران باز می کند. طبیعی است که کارگر هر چه قدر نسبت به ایمنی و مسائل مربوط به آن آگاه تر باشد کمتر ارتکاب به اعمال غیر ایمن می کند و همچنین افراد دیگر را نیز از انجام آن منصرف می کند.ابزار دستی و ابزار برقی قابل حمل در انجام کارها به شما کمک می کند، اما همین ابزار می تواند برای شما خطر آفرین باشد.در محیط کار های صنعتی قسمت های مختلفی وجود دارد که هر کدام از این بخش ها کارهای مربوط به خود را انجام می دهند.بطور معمول برای انجام کار صحیح و ایمنی در هر بخش ،دستورالعمل ها و نکات ایمنی مختص به آنها وجود دارد که با رعایت این نکات می توانید شیوه صحیح و ایمن کار را انجام دهید. در این قسمت مجموعه بزرگ ایمن ساین دستورالعمل ها و نکات ایمنی مختلف کار با ابزار،دستگاه ها و بخش ها گوناگون در کار را جمع آوری کرده است.با استفاده از تابلوهای دستورالعمل های ایمنی در محیط کار ،افراد حاضر در محل می توانند با توجه به تابلو دستورالعمل های ایمنی کار با دستگاه ها و یا دانستن خطرات و باید ها و نباید ها در هنگام کار با وسایل و ابزارآلات و دستگا هها از بروز حادثه جلوگیری نمایند.

علائم ایمنی دستورالعمل نکات ایمنی کار در ارتفاع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستورالعمل نکات ایمنی کار در ارتفاع کد کالا علائم ا..
علائم ایمنی دستورالعمل ایمنی آسانسور
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستورالعمل ایمنی آسانسور کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی دستورالعمل ایمنی دستگاه تراش
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستورالعمل ایمنی دستگاه تراش کد کالا علائم ایمنی :&..
دستورالعمل بازدیدکنندگان و پیمانکاران
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل بازدیدکنندگان و پیمانکاران کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
دستورالعمل ایمنی در مورد بالابرها
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی در مورد بالابرها کد کالا علائم ایمنی :  D..
دستورالعمل ایمنی کار با لیفتراک
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با لیفتراک کد کالا علائم ایمنی :  D 0..
علائم ایمنی دستورالعمل ایمنی منطقه کوره
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستورالعمل ایمنی منطقه کوره کد کالا علائم ایمنی :&n..
دستورالعمل ایمنی جوشکاری و برشکاری
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی جوشکاری و برشکاری کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی دستورالعمل ایمنی گاز دی اکسید کربن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستورالعمل ایمنی گاز دی اکسید کربن کد کالا علائم ای..
دستورالعمل ایمنی در مورد کار با ماشین مته
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی در مورد کار با ماشین مته کد کالا علائم ایمنی :..
دستورالعمل ایمنی مورد کار با جرثقیل
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی مورد کار با جرثقیل کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی راهنمای ایمنی تابلو برق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای ایمنی تابلو برق کد کالا علائم ایمنی : ..
دستورالعمل ایمنی اطفا آتش سوزی با کف
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی اطفا آتش سوزی با کف کد کالا علائم ایمنی : ..
دستورالعمل ایمنی در کار
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی در کار کد کالا علائم ایمنی :  D 14 ..
دستورالعمل ایمنی اطفا آتش سوزی با برق
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی اطفا آتش سوزی با برق کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
دستورالعمل ایمنی حمل ایمن بار
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی حمل ایمن بار کد کالا علائم ایمنی :  D 16 ..
مقررات ایمنی در کار
نام محصول علائم ایمنی :  مقررات ایمنی در کار کد کالا علائم ایمنی :  D 17 ..
دستورالعمل ایمنی در هنگام بروز آتش سوزی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی در هنگام بروز آتش سوزی کد کالا علائم ایمنی :&n..
دستورالعمل ایمنی مقابله با آتش سوزی در محل کار
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی مقابله با آتش سوزی در محل کار کد کالا علائم ای..
دستورالعمل ایمنی نحوه خاموش کردن با خاموش کنندهای دستی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی نحوه خاموش کردن با خاموش کنندهای دستی کد کالا ..
دستورالعمل ایمنی نحوه کار با جعبه آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی نحوه کار با جعبه آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی..
دستورالعمل محل کار خود را از خطر ایمن کنید
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل محل کار خود را از خطر ایمن کنید کد کالا علائم ایمنی ..
دستورالعمل ایمنی کار با مواد شیمیایی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل عمومی کار با مواد شیمیایی کد کالا علائم ایمنی : ..
دستورالعمل ایمنی نحوه کار ایمن با ماشین افزار
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی نحوه کار ایمن با ماشین افزار کد کالا علائم ایم..
دستورالعمل ایمنی اپراتور دیگ بخار
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی اپراتور دیگ بخار کد کالا علائم ایمنی :  D..
دستورالعمل ایمنی کار با تفنگ هیلتی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با تفنگ هیلتی کد کالا علائم ایمنی :  ..
دستورالعمل ایمنی کار با اره زنجیری
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با اره زنجیری کد کالا علائم ایمنی :  ..
دستورالعمل کار با سشوار صنعتی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل کار با سشوار صنعتی کد کالا علائم ایمنی :  D 28 ..
دستورالعمل نکات ایمنی در محیط اداری
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل نکات ایمنی در محیط اداری کد کالا علائم ایمنی : ..
دستورالعمل ایمنی کار با سنگ فرز (سمباده)
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با سنگ فرز (سمباده) کد کالا علائم ایمنی :&..
دستورالعمل کار با نردبان
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل کار با نردبان کد کالا علائم ایمنی :  D 31 ..
دستورالعمل ایمنی هنگام گودبرداری
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی هنگام گودبرداری کد کالا علائم ایمنی :  D ..
دستورالعمل نکات ایمنی در انبار داری
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل نکات ایمنی در انبار داری کد کالا علائم ایمنی : ..
دستورالعمل ایمنی گازهای طبی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی گازهای طبی کد کالا علائم ایمنی :  D 34 ..
دستورالعمل استفاده از کپسول پودر و گاز
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل استفاده از کپسول پودر و گاز کد کالا علائم ایمنی :&nb..
دستورالعمل های حفاظتی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل های حفاظتی کد کالا علائم ایمنی :  D 36 ..
دستورالعمل تخلیه اسید
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل تخلیه اسید کد کالا علائم ایمنی :  D 37 ..
دستورالعمل در مورد استفاده از دستگاه تراش
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل در مورد استفاده از دستگاه تراش کد کالا علائم ایمنی :..
دستورالعمل در مورد استفاده از دستگاه پرس
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل در مورد استفاده از دستگاه پرس کد کالا علائم ایمنی :&..
دستورالعمل نکات ایمنی در مورد داربست ها
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل نکات ایمنی در مورد داربست ها کد کالا علائم ایمنی :&n..
دستورالعمل در هنگام رنگ زدن با پیستوله
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل در هنگام رنگ زدن با پیستوله کد کالا علائم ایمنی :&nb..
دستورالعمل ایمنی کار با تجهیزات و خطوط برق
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با تجهیزات و خطوط برق کد کالا علائم ایمنی ..
دستورالعمل نکات ایمنی کار با دستگاه اره لنگ
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل نکات ایمنی کار با دستگاه اره لنگ کد کالا علائم ایمنی..
دستورالعمل ایمنی برای جابجایی قطعات با زنجیر
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی برای جابجایی قطعات با زنجیر کد کالا علائم ایمن..
دستورالعمل ایمنی کار در شب
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار در شب کد کالا علائم ایمنی :  D 45 ..
دستورالعمل ایمنی کار با مواد شیمیایی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با مواد شیمیایی کد کالا علائم ایمنی : ..
دستورالعمل ایمنی مقررات بهداشتی کارخانه
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی مقررات بهداشتی کارخانه کد کالا علائم ایمنی :&n..
دستورالعمل ایمنی رعایت نکات ایمنی توسط پرسنل
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی رعایت نکات ایمنی توسط پرسنل کد کالا علائم ایمن..
دستورالعمل ایمنی مقررات بازدیدکنندگان
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی مقررات بازدیدکنندگان کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
دستورالعمل ایمنی نکات ایمنی هنگام ترک محل کار
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی نکات ایمنی هنگام ترک محل کار کد کالا علائم ایم..
دستورالعمل ایمنی کار با اره دستی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با اره دستی کد کالا علائم ایمنی :  D ..
دستورالعمل ایمنی در جایگاه سی ان جی CNG
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی در جایگاه سی ان جی CNG کد کالا علائم ایمنی :&n..
دستورالعمل ایمنی در کمپرسور جایگاه سی ان جی CNG
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی در کمپرسور جایگاه سی ان جی CNG کد کالا علائم ا..
دستورالعمل ایمنی درایرجایگاه سی ان جی CNG
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی درایرجایگاه سی ان جی CNG کد کالا علائم ایمنی :..
دستورالعمل ایمنی گزارش دهی حوادث
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی گزارش دهی حوادث کد کالا علائم ایمنی :  D ..
دستورالعمل ایمنی حفاظت شنوایی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی حفاظت شنوایی کد کالا علائم ایمنی : ..
دستورالعمل ایمنی کنترل نمودن ایمنی محیط انبار
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کنترل نمودن ایمنی محیط انبار کد کالا علا..
علائم ایمنی دستورالعمل گازهای طبی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستورالعمل گازهای طبی کد کالا علائم ایمن..
دستورالعمل پوشیدن وسایل حفاظت فردی بیمارستان ها
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل پوشیدن وسایل حفاظت فردی بیمارستان ها کد ک..
دستورالعمل ایمنی استفاده از چرخ گوشت صنعتی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی استفاده از چرخ گوشت صنعتی کد کالا علائم ا..
دستورالعمل ایمنی جرثقیل سقفی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی جرثقیل سقفی کد کالا علائم ایمنی : &n..
دستورالعمل استفاده از چشم شوی و دوش اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل استفاده از چشم شوی و دوش اضطراری کد کالا علائم ..
دستورالعمل سیلندرهای گاز تحت فشار صنعتی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل سیلندرهای گاز تحت فشار صنعتی کد کالا علائم ایمن..
دستورالعمل کدهای رنگی ترموکوپل
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل کدهای رنگی ترموکوپل ها کد کالا علائم ایمنی :&nb..
دستورالعمل ایمنی کار با جک پالت
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل نکات ایمنی کار با جک پالت کد کالا علائم ایمنی :..
دستورالعمل نکات ایمنی کار با گوتین
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل نکات ایمنی کار با گیوتین کد کالا علائم ایمنی :&..
دستورالعمل نکات ایمنی نوار نقاله
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل نکات ایمنی نوار نقاله کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
دستورالعمل ایمنی بارگیری تانکر
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی بارگیری تانکر کد کالا علائم ایمنی :  ..
دستورالعمل ایمنی تخلیه تانکر
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی تخلیه تانکر کد کالا علائم ایمنی :  D..
دستورالعمل ایمنی hsee رانندگان
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی hsee رانندگان کد کالا علائم ایمنی :  ..
دستورالعمل کاری و ایمنی ایستگاه تخلیه مواد اولیه
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل کاری و ایمنی ایستگاه تخلیه مواد اولیه کد کالا علائم ..
دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه دریل رادیال
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه دریل رادیال کد کالا علائم ایمنی ..
دستورالعمل ایمنی کار با اره نواری
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با اره نواری کد کالا علائم ایمنی : &n..
دستورالعمل ایمنی کار با فرز- تراش cnc
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با فرز- تراش cnc کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه دنده زنی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه دنده زنی کد کالا علائم ایمنی :&n..
دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه جوش آرگون
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه جوش آرگون کد کالا علائم ایمنی :&..
دستورالعمل ایمنی کار در تعمیرگاه
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار در تعمیرگاه کد کالا علائم ایمنی : &nb..
دستورالعمل ایمنی استفاده از دستگاه پانچ
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی استفاده از دستگاه پانچ کد کالا علائم ایمن..
دستورالعمل ایمنی کشتارگاه دام
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کشتارگاه دام کد کالا علائم ایمنی : &..
 دستورالعمل ایمنی عملیات ساختمانی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی عملیات ساختمانی کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
دستورالعمل ایمنی نکات کار با برش لیزر
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی نکات کار با برش لیزر کد کالا علائم ایمنی ..
دستورالعمل ایمنی حدیده کاری
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی حدیده کاری کد کالا علائم ایمنی : &nb..
دستورالعمل ایمنی پاشش رنگ پودری الکترواستاتیک
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی پاشش رنگ پودری الکترواستاتیک کد کالا علائ..
دستورالعمل ایمنی کار با جوش نقطه ای
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با جوش نقطه ای کد کالا علائم ایمنی :&..
دستورالعمل ایمنی اره بر فارسی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی اره بر فارسی کد کالا علائم ایمنی : &..
دستورالعمل ایمنی دستگاه نورد
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی دستگاه نورد کد کالا علائم ایمنی : &n..
دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه خم کاری
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه خم کاری کد کالا علائم ایمنی..
دستورالعمل ایمنی جوشکاری co2
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی جوشکاری co2 کد کالا علائم ایمنی : &n..
 دستورالعمل ایمنی کار در آزمایشگاه
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار در آزمایشگاه کد کالا علائم ایمنی :&nb..
دستورالعمل ایمنی جوشکاری پلاسما
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی جوشکاری پلاسما کد کالا علائم ایمنی : ..
دستورالعمل ایمنی دلایل ایجاد قوس الکتریکی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی دلایل ایجاد قوس الکتریکی کد کالا علائم ای..
نکات ایمنی کار با اره فلکه ای
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با اره فلکه ای کد کالا علائم ایمنی :&..
دستورالعمل ایمنی کار با کامپیوتر
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با کامپیوتر کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
دستورالعمل ایمنی تخلیه و بارگیری
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی تخلیه و بارگیری کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
دستورالعمل ایمنی کار با سندبلاست
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با سندبلاست کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
دستورالعمل ایمنی متصدی تخلیه بار ( سوخت)
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی متصدی تخلیه بار ( سوخت) کد کالا علائم ایم..