شعار های ایمنی

         

    شما کارگر گرامی با رعایت این نکات از کار خود لذت خواهید برد.
             و اما شما کارفرمای عزیز با نصب پوسترهای حاوی این شعارها در نقاط مختلف محل کار می توانید انها را ملکه ذهن کارگر کنید.برای جلوگیری از حوادث نامطلوب و پیشگیری از صانحه در کار رعایت ایمنی همیشه اولین شرط است.بطور مثال شعار اول ایمنی،بعد کار را در اکثر کارخانجات و محیط های کارگاهی دیده اید.امروزه استفاده از شعار ایمنی می تواند پیام خوبی برای توجه افراد در محل نسبت به خطرات اطرافشان باشد.

 

شعار ایمنی یک خطای کوچک
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی یک خطای کوچک کد کالا علائم ایمنی :  3001 ..
شعار ایمنی پیشگیری از آتش سوزی
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی پیشگیری از آتش سوزی کد کالا علائم ایمنی :  3002..
شعار ایمنی عینک ها قابل تعویض هستند
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی عینک ها قابل تعویض هستند کد کالا علائم ایمنی : ..
شعار ایمنی استفاده از گوشی ایمنی
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی استفاده از گوشی ایمنی کد کالا علائم ایمنی :  30..
شعار ایمنی روز خوش روز بدون حادثه
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی روز خوش روز بدون حادثه کد کالا علائم ایمنی :  3..
شعار ایمنی حوادث در اثر بی احتیاطی
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی حوادث در اثر بی احتیاطی کد کالا علائم ایمنی :  ..
شعار ایمنی پیشگیری از خطرات
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی پیشگیری از خطرات کد کالا علائم ایمنی :  3007 ..
شعار ایمنی رعایت ایمنی
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی رعایت ایمنی کد کالا علائم ایمنی :  3008 ..
شعار ایمنی نگذارید تصادفی در نتیجه
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی نگذارید تصادفی در نتیجه کد کالا علائم ایمنی :  ..
شعار ایمنی بهترین وسیله ایمنی
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی بهترین وسیله ایمنی کد کالا علائم ایمنی :  3010 ..
شعار ایمنی استفاده از وسایل استحفاظی
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی استفاده از وسایل استحفاظی کد کالا علائم ایمنی : ..
شعار ایمنی بهترین سرمایه سلامتی
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی بهترین سرمایه سلامتی کد کالا علائم ایمنی :  301..
شعار ایمنی حوادث در اثر بی انضباطی
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی حوادث در اثر بی انضباطی کد کالا علائم ایمنی :  ..
شعار ایمنی اهمیت و فوریت در کار
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی اهمیت و فوریت در کار کد کالا علائم ایمنی :  301..
شعار ایمنی مسئولیت ایمنی خود و دیگران
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی مسئولیت ایمنی خود و دیگران کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
شعار ایمنی آنچه در 20 سال رخ نداده
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی آنچه در 20 سال رخ نداده کد کالا علائم ایمنی :  ..
شعار ایمنی کار شما همانقدر ایمن است
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی کار شما همانقدر ایمن است کد کالا علائم ایمنی : ..
شعار ایمنی تمامی شرایط ناایمن
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی تمامی شرایط ناایمن کد کالا علائم ایمنی :  3018 ..
شعار ایمنی ایمنی و روش ایمن
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی ایمنی و روش ایمن کد کالا علائم ایمنی :  3019 ..
شعار ایمنی همواره بهترین راه
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی همواره بهترین راه کد کالا علائم ایمنی :  3020 ..
شعار ایمنی تمامی حوادث را گزارش کنید
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی تمامی حوادث را گزارش کنید کد کالا علائم ایمنی : ..
شعار ایمنی تلاش کنیم محیطی ایمن
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی تلاش کنیم محیطی ایمن کد کالا علائم ایمنی :  302..
شعار ایمنی تمامی جراحات و آسیب دیدگی ها
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی تمامی جراحات و آسیب دیدگی ها کد کالا علائم ایمنی :&n..
شعار ایمنی بلند کردن بار سنگین
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی بلند کردن بار سنگین کد کالا علائم ایمنی :  3024..
شعار ایمنی هدف و آرزوی ما
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی هدف و آرزوی ما کد کالا علائم ایمنی :  3025 ..
شعار ایمنی تلاش برای ارتقا کیفیت
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی تلاش برای ارتقا کیفیت کد کالا علائم ایمنی :  30..
شعار ایمنی کیفیت امری است
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی کیفیت امری است کد کالا علائم ایمنی :  3027 ..
شعار ایمنی وظیفه خود را بطور صحیح
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی وظیفه خود را بطور صحیح کد کالا علائم ایمنی :  3..
شعار ایمنی هنگامی که کیفیتی نباشد
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی هنگامی که کیفیتی نباشد کد کالا علائم ایمنی :  3..
شعار ایمنی کیفیت هنگامی حاصل می شود
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی کیفیت هنگامی حاصل می شود کد کالا علائم ایمنی : ..
شعار ایمنی اگر به موردی شک دارید
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی اگر به موردی شک دارید کد کالا علائم ایمنی :  30..
شعار ایمنی در راستای بهبود کیفیت
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی در راستای بهبود کیفیت کد کالا علائم ایمنی :  30..
شعار ایمنی فراموش نکنید بازرس بعدی
نام محصول علائم ایمنی :  شعار ایمنی فراموش نکنید بازرس بعدی کد کالا علائم ایمنی :  ..
شعار ایمنی جابجایی بارهای سنگین
نام محصول شعار ایمنی :  شعار ایمنی جابجایی بارهای سنگین کد کالا شعار ایمنی : &..
شعار ایمنی اول ایمنی بعد کار
نام محصول شعار ایمنی :  شعار ایمنی اول ایمنی بعد کار کد کالا شعار ایمنی : &nbs..
شعار ایمنی ایمنی و کار تیمی
نام محصول شعار ایمنی :  شعار ایمنی و کار تیمی کد کالا شعار ایمنی :  3036 ..
شعار ایمنی از تصادفات دیگران درس عبرت بگیرید
نام محصول شعار ایمنی :  شعار ایمنی از تصادفات دیگران درس عبرت بگیرید کد کالا شعار ا..
شعار ایمنی ایمنی یک اصل ضروری از اشتغال به شمار میرود
نام محصول شعار ایمنی :  شعار ایمنی ایمنی یک اصل ضروری از اشتغال به شمار میرود کد کا..
شعار ایمنی حوادث  ناگوار در نتیجه یک بی احتیاطی
نام محصول شعار ایمنی :  شعار ایمنی  اکثر حوادث  ناگوار در نتیجه یک بی احتیاطی..
شعار ایمنی از حوادث پیشگیری کنید اما نه به حرف بلکه به عمل
نام محصول شعار ایمنی :  شعار ایمنی از حوادث پیشگیری کنید اما نه به حرف بلکه به عمل ..
شعار ایمنی زمانی حاصل میشود که بدانیم چگونه از خطر دور شویم
نام محصول شعار ایمنی :  شعار ایمنی زمانی حاصل میشود که بدانیم چگونه از خطر دور شویم ..
شعار ایمنی شوخی های خطرناک در محیط کار
نام محصول شعار ایمنی :  شعار ایمنی آیا میدانید شوخی های خطرناک در محیط کار یکی از مهمتر..
شعار ایمنی به شانس تکیه نکنید
نام محصول شعار ایمنی :  شعار ایمنی به شانس تکیه نکنید ، دستورالعمل های کار را مو به مو ..
شعار ایمنی بهتر است از تجارب مصدومین درس بگیریم
نام محصول شعار ایمنی :  شعار ایمنی بهتر است از تجارب مصدومین درس بگیریم نه آنکه خود مصد..
شعار ایمنی به ایمنی فکر کنید
نام محصول شعار ایمنی :  شعار ایمنی به ایمنی فکر کنید کد کالا شعار ایمنی : &nbs..
شعار ایمنی خطر همیشه به چشم دیده نمیشود
نام محصول شعار ایمنی :  شعار ایمنی خطر همیشه به چشم دیده نمیشود کد کالا شعار ایمنی ..
شعار ایمنی خطر خبر نمیکند ،آماده باشیم
نام محصول شعار ایمنی :  شعار ایمنی خطر خبر نمیکند ،آماده باشیم کد کالا شعار ایمنی :..
شعار ایمنی با بکار بردن وسایل حفاظتی فردی
نام محصول شعار ایمنی :  شعار ایمنی با بکار بردن وسایل حفاظتی فردی از حوادث جلوگیری کنید..
شعار ایمنی = همیشه مراقب بودن
نام محصول شعار ایمنی :  شعار ایمنی ایمنی = همیشه مراقب بودن کد کالا شعار ایمنی :&nb..
شعار ایمنی اصول فایو اس 5S
نام محصول شعار ایمنی :  اصول فایو اس 5S کد کالا شعار ایمنی :  3050 safety sign ..
اصول ایمنی فایو اس 5S
نام محصول شعار ایمنی :  اصول فایو اس 5S کد کالا شعار ایمنی :  3051 safety sign ..
اصول فایو اس 5S پاکسازی
نام محصول شعار ایمنی :  اصول فایو اس 5S پاکسازی کد کالا شعار ایمنی :  3052 safe..
اصول فایو اس 5S ساماندهی
نام محصول شعار ایمنی :  اصول فایو اس 5S ساماندهی کد کالا شعار ایمنی :  3053 saf..
اصول فایو اس 5S نظافت
نام محصول شعار ایمنی :  اصول فایو اس 5S نظافت کد کالا شعار ایمنی :  3054 safety..
شعار ایمنی اصول فایو اس 5S استانداردسازی
نام محصول شعار ایمنی :  اصول فایو اس 5S استانداردسازی کد کالا شعار ایمنی :  3055 ..
اصول فایو اس 5S حفظ و نگهداری
نام محصول شعار ایمنی :  اصول فایو اس 5S حفظ و نگهداری کد کالا شعار ایمنی :  3056 ..
شعار ایمنی اول ایمنی بعد کار
نام محصول شعار ایمنی :  اول ایمنی بعد کار کد کالا شعار ایمنی :  3057 safety sig..
شعار ایمنی 4 عامل اصلی حادثه
نام محصول شعار ایمنی :  4 عامل اصلی حادثه کد کالا شعار ایمنی :  3058 safety sig..