علائم ایمنی آتش نشانی

علائم آتش نشاني (fire equipment signs) :با استفاده از تصاوير استاندارد برنگ سفيد در تابلو مستطيل با زمينه قرمز مثل علائم ایمنی شلنگ آتش نشاني ، جعبه تجهيزات آتش نشاني و دگمه اعلام حريق و... .شکل هندسی در این علایم معمولا نیز مربع  است این مربع به رنگ قرمز می باشد. معنی ترکیب رنگ قرمز با مربع، می تواند پیامی در خصوص آتش ، آتش نشانی و یا تجهیزات آتش نشانی  باشد. نوشته بصورتدو زبانه توضیحی در زیر علامت مربعی در پایین قرار می گیرد و تشکیل یک مستطیل عمودی را می دهد.

 

جستجو

علائم ایمنی آژیر اعلام حریق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی آژیر اعلام حریق کد کالا علائم ایمنی :  5..
علائم ایمنی جعبه آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جعبه آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی :  50..
علائم ایمنی شلنگ آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شلنگ آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی :  50..
علائم ایمنی کپسول آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کپسول آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی :  5..
علائم ایمنی شاسی اعلام حریق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شاسی اعلام حریق کد کالا علائم ایمنی :  5..
علائم ایمنی ورودی کف آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ورودی کف آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی قرقره کف آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی قرقره کف آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی محل تجمع آتش نشانها
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی محل تجمع آتش نشانها کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی شیر آب آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شیر آب آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی تلفن آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تلفن آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی :  51..
علائم ایمنی کپسول آب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کپسول آب کد کالا علائم ایمنی :  511 ..
علائم ایمنی کپسول کف
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کپسول کف کد کالا علائم ایمنی :  512 ..
علائم ایمنی کپسول پودر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کپسول پودر کد کالا علائم ایمنی :  513 ..
علائم ایمنی کپسول دی اکسید کربن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کپسول دی اکسید کربن کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی راهنمای کپسول
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای کپسول کد کالا علائم ایمنی :  515..
علائم ایمنی روش استفاده از کپسول آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی روش استفاده از کپسول آتش نشانی کد کالا علائم ..
علائم ایمنی راهنمای کپسول پودر Co2
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای کپسول پودر Co2 کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی راهنمای کپسول پودر BC
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای کپسول پودر BC کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی راهنمای کپسول آب و گاز
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای کپسول آب و گاز کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی راهنمای کپسول پودر و گاز
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای کپسول پودر و گاز کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی دستورالعمل تابلوی اعلام حریق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستورالعمل تابلوی اعلام حریق کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی دستورالعمل استفاده جعبه آب آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستورالعمل استفاده جعبه آب آتش نشانی کد کالا ..
علائم ایمنی هنگام حریق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی هنگام حریق کد کالا علائم ایمنی :  523 ..
علائم ایمنی تلفن های اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تلفن های اضطراری کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی سطل آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سطل آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی :  525..
علائم ایمنی دستورالعمل استفاده از کپسول آتش نشانی پودر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستورالعمل استفاده از کپسول آتش نشانی پودر کد..
علائم ایمنی دستورالعمل استفاده از کپسول آتش نشانی CO2
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستورالعمل استفاده از کپسول آتش نشانی CO2 کد ..
علائم ایمنی در هنگام حریق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی در هنگام حریق کد کالا علائم ایمنی :  528..
علائم ایمنی در هنگام بروز حریق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی در هنگام بروز حریق کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی شیرفلکه اسپرینکلر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شیرفلکه اسپرینکلر کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی اتصال پمپ آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی اتصال پمپ آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی آژیر اضطراری دستی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی آژیر اضطراری دستی کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی کپسول آتش نشانی چرخدار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کپسول آتش نشانی چرخدار کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی دستورالعمل استفاده از کپسول آتش نشانی آب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستورالعمل استفاده از کپسول آتش نشانی آب کد ک..
علائم ایمنی قرار گیری تجهیزات آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی قرار گیری تجهیزات آتش نشانی کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی راهنمای انواع کپسول آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  راهنمای انواع کپسول آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی پتوی ضدحریق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی پتوی ضدحریق کد کالا علائم ایمنی :  537 ..
علائم ایمنی اسپرینکلر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی اسپرینکلر کد کالا علائم ایمنی :  538 ..
تابلو ایمنی جایگاه کپسول های آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  تابلو ایمنی جایگاه کپسول های آتش نشانی کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی تبر آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تبر آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی :  540..
علائم ایمنی ماشین آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ماشین آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی :  5..
علائم ایمنی راهنمای کپسول BCF
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای کپسول BCF کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی راهنمای چرخ لوله آب پاش
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای چرخ لوله آب پاش کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی راهنمای جعبه آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای جعبه آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی راهنمای کپسول یا اسپری کف
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای کپسول یا اسپری کف کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی راهنمای کپسول پودر M28
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای کپسول پودر M28 کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی راهنمای کپسول پودر بیورسال
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای کپسول پودر بیورسال کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی تلفن های اضطراری با لوگو
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تلفن های اضطراری با لوگو کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی پارکینگ ماشین آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی پارکینگ ماشین آتش نشانی کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی پست شیر آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی علائم ایمنی پست شیر آتش نشانی کد کالا علا..
علائم ایمنی کوپلینگ آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کوپلینگ آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی : 5..
علائم ایمنی روش استفاده از کپسول آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی روش استفاده از کپسول آتش نشانی کد کالا علائم ا..
علائم ایمنی روش استفاده از پتوی ضد حریق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی روش استفاده از پتوی ضد حریق کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی کد شناسایی کپسول آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کد شناسایی کپسول آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی مانیتور آتش نشانی قابل حمل
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مانیتور آتش نشانی قابل حمل کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی تخلیه گاز
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تخلیه گاز کد کالا علائم ایمنی : 556 &..
علائم ایمنی سوئیچ غیرفعالسازی اطفا حریق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سوئیچ غیر فعالسازی اطفا حریق کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی شیر اصلی قطع گاز هنگام حریق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شیر اصلی قطع گاز هنگام حریق کد کالا علائم ایمن..
 علائم ایمنی سیستم آب رسانی آتشنشانی تر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سیستم آب رسانی آتشنشانی تر کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی کابینت تجهیزات آتش نشانان
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کابینت تجهیزات آتش نشانان کد کالا علائم ایمنی ..
 علائم ایمنی روش کار با کپسول آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی روش کار با کپسول آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی الفبای کپسول آتش نشانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی الفبای کپسول آتش نشانی کد کالا علائم ایمنی : 5..
علائم ایمنی استفاده از جعبه آتش نشانی در مواقع اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از جعبه آتش نشانی در مواقع اضطراری کد ..
علائم ایمنی راهنمای شناسایی خاموش کننده ها
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای شناسایی خاموش کننده ها کد کالا علائم ا..
علائم ایمنی طریقه استفاده از خاموش کننده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی طریقه استفاده از خاموش کننده کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی شستی آژیر شرایط اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شستی آژیر شرایط اضطراری کد کالا علائم ایمنی : ..
 علائم ایمنی راهنمای کپسول co2
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای کپسول co2 کد کالا علائم ایمنی : 567 ..
علائم ایمنی راهنمای کپسول پودر و گاز
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای کپسول پودر و گاز کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی راهنمای کپسول آب و گاز
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راهنمای کپسول آب و گاز کد کالا علائم ایمنی : 5..