علائم بازدارنده

علائم بازدارنده  (prohibition signs) : با استفاده از تصاوير استاندارد در تابلو هاي دايره اي بازمينه سفيد ورنگ قرمزدايره توخالي شكل مثل سيگار كشيدن ممنوع ، استفاده از تلفن همراه ممنوع و ورود افراد غير مسئول ممنوع.

علائم ايمني بازدارنده و ممنوعيت علامتي است بصورت دايره با يک خط قرمز رنگ که از گوشه چپ بالا به سمت پائين راست کشيده شده باشد با يک زمينه سفيد رنگ که مي تواند از جنس روز رنگ و يا شبرنگ باشد .
نماد درون تابلو به رنگ مشکي در داخل تابلو و زير علامت ايمني ممنوعيت قرار مي گيرد . اين تابلو ايمني علامتي است که نشان دهنده ممنوعيت انجام کاري را نمايش مي
دهد .

علائم ایمنی استفاده از تلفن همراه ممنوع
نام محصول تابلو ایمنی :علائم ایمنی استفاده از تلفن همراه ممنوع   سایز..
علائم ایمنی ایست
نام محصول تابلو ایمنی :علائم ایمنی ایست   سایز علائم ایمنی ..
علائم ایمنی آتش نیافروزید
سایز علائم ایمنی کد سایزعلائم ایمنی ..
علائم ایمنی ایستادن زیر جرثقیل ممنوع
نام محصول تابلو ایمنی :علائم ایمنی ایستادن زیر جرثقیل ممنوع سایز علائم ایمنی ..
علائم ایمنی از داربست ناقص استفاده نکنید
نام محصول تابلو ایمنی :علائم ایمنی از داربست ناقص استفاده نکنید   سای..
علائم ایمنی آوردن سگ ممنوع
سایز علائم ایمنی کد سایزعلائم ایمنی 10*7 ..
علائم ایمنی بکار نیاندازید
نام محصول تابلو ایمنی :علائم ایمنی بکار نیاندازید   سایز علائم ایمنی ..
استفاده از جک پالت ممنوع
 پروژه های در حال تولید %10 شرکت نادی 95/12/23  علائم ا..