علائم بازدارنده

علائم بازدارنده  (prohibition signs) : با استفاده از تصاوير استاندارد در تابلو هاي دايره اي بازمينه سفيد ورنگ قرمزدايره توخالي شكل مثل سيگار كشيدن ممنوع ، استفاده از تلفن همراه ممنوع و ورود افراد غير مسئول ممنوع.

علائم ايمني بازدارنده و ممنوعيت علامتي است بصورت دايره با يک خط قرمز رنگ که از گوشه چپ بالا به سمت پائين راست کشيده شده باشد با يک زمينه سفيد رنگ که مي تواند از جنس روز رنگ و يا شبرنگ باشد .
نماد درون تابلو به رنگ مشکي در داخل تابلو و زير علامت ايمني ممنوعيت قرار مي گيرد . اين تابلو ايمني علامتي است که نشان دهنده ممنوعيت انجام کاري را نمايش مي
دهد .

علائم ایمنی استفاده از تلفن همراه ممنوع
نام محصول تابلو ایمنی :علائم ایمنی استفاده از تلفن همراه ممنوع   سایز..
علائم ایمنی ایست
نام محصول تابلو ایمنی :علائم ایمنی ایست   سایز علائم ایمنی ..
علائم ایمنی آتش نیافروزید
سایز علائم ایمنی کد سایزعلائم ایمنی ..
علائم ایمنی ایستادن زیر جرثقیل ممنوع
نام محصول تابلو ایمنی :علائم ایمنی ایستادن زیر جرثقیل ممنوع سایز علائم ایمنی ..
علائم ایمنی از داربست ناقص استفاده نکنید
نام محصول تابلو ایمنی :علائم ایمنی از داربست ناقص استفاده نکنید   سای..
علائم ایمنی آوردن سگ ممنوع
سایز علائم ایمنی کد سایزعلائم ایمنی 10*7 ..
علائم ایمنی بکار نیاندازید
نام محصول تابلو ایمنی :علائم ایمنی بکار نیاندازید   سایز علائم ایمنی ..
استفاده از جک پالت ممنوع
 پروژه های در حال تولید %10 شرکت نادی 95/12/23  علائم ا..
علائم ایمنی پارو نزنید
نام محصول تابلو ایمنی :علائم ایمنی پارو نزنید   سایز علائم ایمنی ..
علائم ایمنی غواصی بدون کپسول ممنوع
علائم ایمنی غواصی بدون کپسول ممنوع سایز تابلو ایمنی کد سایز ..
علائم ایمنی غواصی با کپسول ممنوع
نام محصول تابلو ایمنی :علائم ایمنی غواصی با کپسول ممنوع   سایز علائم ..
علائم ایمنی با کفش وارد نشوید
علائم ایمنی با کفش وارد نشوید نام محصول تابلو ایمنی :علائم ایمنی با کفش وارد نشوید  ..
علائم ایمنی زمان روشن بودن دستگاه
نام محصول تابلو ایمنی : علائم ایمنی زمان روشن بودن دستگاه سایز علائم ای..
علائم ایمنی موبایل دوربین دار ممنوع
  نام محصول تابلو ایمنی :علائم ایمنی موبایل دوربین دار ممنوع   ..
علائم ایمنی از نردبان استفاده نکنید
  نام محصول تابلو ایمنی :علائم ایمنی از نردبان استفاده نکنید   ..
علائم ایمنی محافظ برداشته نشود
  سایز علائم ایمنی کد سایزعلائم ایمنی ..
علائم ایمنی سیگار کشیدن خلاف قانون
علائم ایمنی سیگار کشیدن خلاف قانون سایز تابلو ایمنی کد سایز..