علائم ایمنی بازدارنده

علائم بازدارنده  (prohibition signs) : با استفاده از تصاوير استاندارد در تابلو هاي دايره اي بازمينه سفيد ورنگ قرمزدايره توخالي شكل مثل سيگار كشيدن ممنوع ، استفاده از تلفن همراه ممنوع و ورود افراد غير مسئول ممنوع.علائم ايمني بازدارنده و ممنوعيت علامتي است بصورت دايره با يک خط قرمز رنگ که از گوشه چپ بالا به سمت پائين راست کشيده شده باشد با يک زمينه سفيد رنگ که مي تواند از جنس روز رنگ و يا شبرنگ باشد .نماد درون تابلو به رنگ مشکي در داخل تابلو و زير علامت ايمني ممنوعيت قرار مي گيرد . اين تابلو ايمني علامتي است که نشان دهنده ممنوعيت انجام کاري را نمايش مي دهد .در تصاویر زیر،  اعدادی که در زیر هر علامت نشان داده شده است، کد محصول می باشند. فرم سفارش محصولات

علائم ایمنی حمل سرنشین ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حمل سرنشین ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی سوار شدن به بالابر ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سوار شدن به بالابر ممنوع کد کالا علائم ا..
علائم ایمنی استفاده از تلفن همراه ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از تلفن همراه ممنوع کد کالا علائ..
علائم ایمنی هنگام حریق استفاده از آسانسور ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی هنگام حریق از آسانسور استفاده نکنید کد ک..
علائم ایمنی وارد نشوید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی وارد نشوید کد کالا علائم ایمنی : &n..
علائم ایمنی بر اساس سفارش
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بر اساس سفارش کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی ایست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ایست کد کالا علائم ایمنی :  40..
علائم ایمنی عکاسی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی عکاسی ممنوع کد کالا علائم ایمنی : &..
علائم ایمنی سیگار نکشید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سیگار نکشید کد کالا علائم ایمنی :  409 ..
علائم ایمنی ورود لیفتراک ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ورود لیفتراک ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  410 ..
علائم ایمنی در حین چرخش روغنکاری نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی در حین چرخش روغنکاری نکنید کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی خاموش کردن آتش با آب ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خاموش کردن آتش با آب ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی آتش نیافروزید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی آتش نیافروزید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی غیر قابل آشامیدن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی غیر قابل آشامیدن کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی دست نزنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دست نزنید کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی ورود بدون وسایل ایمنی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ورود بدون وسایل ایمنی ممنوع کد کالا علائ..
علائم ایمنی ورود افراد غیر مجاز ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ورود افراد غیر مجاز ممنوع کد کالا علائم ..
علائم ایمنی ایستادن زیر جرثقیل ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ایستادن زیر جرثقیل ممنوع کد کالا علائم ا..
علائم ایمنی ندوید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ندوید کد کالا علائم ایمنی :  4..
علائم ایمنی شنا نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شنا نکنید کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی شیر را ببندید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شیر را ببندید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی لمس نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی لمس نکنسد کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی از داربست ناقص استفاده نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از داربست ناقص استفاده نکنید کد کالا علا..
علائم ایمنی شیر را باز نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شیر را باز نکنید کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی آوردن سگ ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی آوردن سگ ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی بکار نیاندازید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بکار نیاندازید کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی پارک ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی پارک ممنوع کد کالا علائم ایمنی : &n..
علائم ایمنی ورود کودکان ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ورود کودکان ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی ورود افراد با پیس میکر ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ورود با پیس میکر ممنوع کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی شیرجه نزنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شیرجه نزنید کد کالا علائم ایمنی : &..
علائم ایمنی بر روی سکو نروید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بر روی سکو نروید کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی خوردن و آشامیدن ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خوردن و آشامیدن ممنوع کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی نیاشامید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی نیاشامید کد کالا علائم ایمنی : &nbs..
علائم ایمنی استفاده از جک پالت ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از جک پالت ممنوع کد کالا علائم ا..
علائم ایمنی عدم استفاده از تیغ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی عدم استفاده از تیغ کد کالا علائم ..
علائم ایمنی رها نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی رها نکنید کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی پارو زدن ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی پارو زدن ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی استفاده از لوازم بادی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از لوازم بادی ممنوع کد کالا علائ..
علائم ایمنی غواصی بدون کپسول ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی غواصی بدون کپسول ممنوع کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی غواصی با کپسول ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی غواصی با کپسول ممنوع کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی با کفش وارد نشوید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی با کفش وارد نشوید کد کالا علائم ایمنی :  441 ..
علائم ایمنی زمان روشن بودن دستگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی زمان روشن بودن دستگاه ..
علائم ایمنی موبایل دوربین دار ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی موبایل دوربین دار ممنوع کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی از نردبان استفاده نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از نردبان استفاده نکنید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی محافظ برداشته نشود
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی محافظ برداشته نشود کد کالا علائم ایمنی :  445 ..
علائم ایمنی سیگار کشیدن خلاف قانون
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سیگار کشیدن خلاف قانون کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی نشستن در این مکان ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی نشستن در این مکان ممنوع کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی به داخل دستگاه خم نشوید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به داخل دستگاه خم نشوید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی از فنس بالا نروید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از فنس بالا نروید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی از قفسه ها بالا نروید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از قفسه ها بالا نروید کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی از دستگاه بالا نروید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از دستگاه بالا نروید کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی ریختن زباله ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ریختن زباله ممنوع کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی سیم برق را جدا نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سیم برق را جدا نکنید کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی روی هم قرار ندهید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی روی هم قرار ندهید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی جوشکاری ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جوشکاری ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  455..
علائم ایمنی ورود با کفش رو باز ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ورود با کفش رو باز ممنوع کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی دریل کاری ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دریل کاری ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  4..
علائم ایمنی استفاده از جک پالت ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از جک پالت ممنوع کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی از باد برای تمیز کردن استفاده نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از باد برای تمیز کردن استفاده نکنید کد کالا علائم ا..
علائم ایمنی حمل لوله بلند ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حمل لوله بلند ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  460..
علائم ایمنی ریختن زباله در این مکان ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ریختن زباله در این مکان ممنوع کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی بار سنگین بر روی سطح قرار ندهید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بار سنگین بر روی سطح قرار ندهید کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی دوش گرفتن ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دوش گرفتن ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  463 ..
علائم ایمنی استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی ممنوع کد..
علائم ایمنی استفاده بیش از دو نفر از دستگاه ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده بیش از دو نفر از دستگاه ممنوع کد کالا..
علائم ایمنی استفاده اسپری آب ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده اسپری آب ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی دستگاه را نپوشانید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستگاه را نپوشانید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی این سطح را فشار ندهید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی این سطح را فشار ندهید کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی ایستادن در این مکان ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ایستادن در این مکان ممنوع کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی باز کردن حفاظ دستگاه ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی باز کردن حفاظ دستگاه ممنوع کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی بهمراه داشتن کارت الکترونیکی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بهمراه داشتن کارت الکترونیکی ممنوع کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی گود برداری یا حفاری ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی گود برداری یا حفاری ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی گود برداری یا حفاری ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی گود برداری یا حفاری ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی استفاده از لودر بعنوان بالابر ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از لودر بعنوان بالابر ممنوع کد کالا علائم ا..
علائم ایمنی تعمیرات توسط افراد غیر محاز ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تعمیرات توسط افراد غیر محاز ممنوع کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی قطع یا وصل کردن سوئیچ ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی قطع یا وصل کردن سوئیچ ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی بدون سر  و صدا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بدون سر  و صدا کد کالا علائم ایمنی :  477..
علائم ایمنی تکیه ندهید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تکیه ندهید کد کالا علائم ایمنی :  478 ..
علائم ایمنی وارد چمن نشوید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی وارد چمن نشوید کد کالا علائم ایمنی :  479 ..
علائم ایمنی دست نزنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دست نزنید(برق گرفتگی) کد کالا علائم ایمنی :  4..
علائم ایمنی ضربه زدن ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ضربه زدن ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  48..
علائم ایمنی فضای محدود داخل نشوید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی فضای محدود داخل نشوید کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی فیلمبرداری ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی فیلمبرداری ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی عبور از روی ریل ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی عبور از روی ریل ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  4..
علائم ایمنی غلتاندن کپسول های تحت فشارممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی غلتاندن کپسول های تحت فشارممنوع کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی ورود بدون مجوز HSE ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ورود بدون مجوز HSE ممنوع کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی اتراق کردن ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی اتراق کردن ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  487 ..
علائم ایمنی ورود ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ورود ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  488 ..
علائم ایمنی شستشوی ماشین ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شستشوی ماشین ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  489 ..
علائم ایمنی استفاده از هواپیمای بدون سرنشین در این منطقه ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از هواپیمای بدون سرنشین در این منطقه ممنوع ..
علائم ایمنی ایستادن زیر بار لیفتراک ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ایستادن زیر بار لیفتراک ممنوع کد کالا علائم ا..
علائم ایمنی تعمیر دستگاه توسط افراد غیر مجاز ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تعمیر دستگاه توسط افراد غیر مجاز ممنوع کد کالا علائ..
علائم ایمنی استفاده از کارتن محصولات به عنوان زیر پایی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از کارتن محصولات به عنوان زیر پایی ممنوع کد..
علائم ایمنی استفاده از مواد قابل اشتعال ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از مواد قابل اشتعال ممنوع کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی استفاده از وسایل صوتی و تصویری ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از وسایل صوتی و تصویری ممنوع کد کالا علائم ..
علائم ایمنی ایستادن زیر بار جک هیدرولیکی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ایستادن زیر بار جک هیدرولیکی ممنوع کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی ایستادن زیر بازوهای مفصل دار متحرک ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ایستادن زیر بازوهای مفصل دار متحرک ممنوع کد کالا عل..
علائم ایمنی با دست مجروح کار نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی با دست مجروح کار نکنید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی با قلاب بسته را جابه جا نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی با قلاب بسته را جابه جا نکنید کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی با کفش ایمنی وارد نشوید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی با کفش ایمنی وارد نشوید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی نگاه کردن به جرقه بدون عینک جوشکاری ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی نگاه کردن به جرقه بدون عینک جوشکاری ممنوع کد کالا ع..
علائم ایمنی جعبه ها را به طرفین نچرخانید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جعبه ها را به طرفین نچرخانید کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی خوردن آشامیدن استعمال دخانیات ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خوردن آشامیدن استعمال دخانیات ممنوع کد کالا علائم ا..
علائم ایمنی همراه داشتن وسایل شخصی فلزی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی همراه داشتن وسایل شخصی فلزی ممنوع کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی استفاده از اسپری ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از اسپری ممنوع کد کالا علائم ایمنی : 5-400 ..
علائم ایمنی تخلیه در این مکان ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تخلیه در این مکان ممنوع کد کالا علائم ایمنی : 6-400..
علائم ایمنی باز گذاشتن درب ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی باز گذاشتن درب ممنوع کد کالا علائم ایمنی : 7-400 ..
علائم ایمنی استفاده از هلیکوپتر کنترلی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از هلیکوپتر کنترلی ممنوع کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی استفاده از هواپیمای کنترلی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از هواپیمای کنترلی ممنوع کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی استفاده از ماشین کنترلی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از ماشین کنترلی ممنوع کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی تعویض پوشک بچه ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تعویض پوشک بچه ممنوع کد کالا علائم ایمنی : 11-400 ..
علائم ایمنی یخ زدگی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی یخ زدگی ممنوع کد کالا علائم ایمنی : 12-400 ..
علائم ایمنی برهم زدن لوله ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی برهم زدن لوله ممنوع کد کالا علائم ایمنی : 13-400 ..
علائم ایمنی آزمایش مواد شیمیایی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی آزمایش مواد شیمیایی ممنوع کد کالا علائم ایمنی : 14-..
علائم ایمنی درجا کار کردن موتور ماشین ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی درجا کار کردن موتور ماشین ممنوع کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی درجا کار کردن موتور ماشین ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی درجا کار کردن موتور ماشین ممنوع کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی با دست مرطوب ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی با دست مرطوب ممنوع کد کالا علائم ایمنی : 17-400 ..
علائم ایمنی همراه داشتن هر گونه سلاح ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی همراه داشتن هر گونه سلاح ممنوع کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی مرطوب نمودن سنگ فرز ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مرطوب نمودن سنگ فرز ممنوع کد کالا علائم ایمنی : 19-..
علائم ایمنی ترد از مسیر مخصوص لیفتراک ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ترد از مسیر مخصوص لیفتراک ممنوع کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی سوراخ کاری ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سوراخ کاری ممنوع کد کالا علائم ایمنی : 21-400 ..
علائم ایمنی راه رفتن بر روی محصولات ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راه رفتن بر روی محصولات ممنوع کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی استفاده از سیگار الکترونیکی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از سیگار الکترونیکی ممنوع کد کالا علائ..
علائم ایمنی ته سیگار خود را در محیط نیاندازید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ته سیگار خود را در محیط نیاندازید کد کالا علائ..
علائم ایمنی لطفا مقابل درب/پل پارک نفرمائید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی لطفا مقابل درب/پل پارک نفرمائید کد کالا علائم ..
علائم ایمنی قرار دادن هر نوع وسیله جلوی درب تابلوهای برق ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی قرار دادن هر نوع وسیله جلوی درب تابلوهای برق ممنوع..
علائم ایمنی راه رفتن بر روی تیرها ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی راه رفتن بر روی تیرها ممنوع کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی استفاده از جرثقیل در طوفان و بادهای شدید ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از جرثقیل در شرایط طوفانی و بادهای شدید مم..
علائم ایمنی کار در ارتفاع در شرایط جوی نامناسب ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کار در ارتفاع در شرایط جوی نامناسب ممنوع کد کا..
علائم ایمنی دست زدن به شیر گاز ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دست زدن به شیر گاز ممنوع کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی برشکاری با شعله ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی برشکاری با شعله ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی ورود بانوان باردار ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ورود بانوان باردار ممنوع کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی باز کردن تابلو برق ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی باز کردن تابلو برق ممنوع کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی تردد بر روی نوار نقاله ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تردد بر روی نوار نقاله ممنوع کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی ایستادن زیر بالابر ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ایستادن زیر بالابر ممنوع کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی استفاده از بیسیم ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از بیسیم ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی استفاده از کلاه موتور سیکلت ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از کلاه موتور سیکلت ممنوع کد کالا علائ..
علائم ایمنی تماس با دست روغنی با سیلندر ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تماس با دست روغنی با سیلندر ها ممنوع کد کالا ع..
علائم ایمنی خودرو را رو به جلو پارک نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خودرو را رو به جلو پارک نکنید کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی حمل بار با آسانسور ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حمل بار با آسانسور ممنوع کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی حمل سرنشین با لودر ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حمل سرنشین با لودر ممنوع کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی شکار ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شکار ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  42..
علائم ایمنی فریاد زدن ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی فریاد زدن ممنوع کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی بازی با توپ ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بازی با توپ ممنوع کد کالا علائم ایمنی : &..
علائم ایمنی ورود مواد رادیواکتیو به این مکان ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ورود مواد رادیواکتیو به این مکان ممنوع کد کالا..
علائم ایمنی سلفی گرفتن ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سلفی گرفتن ممنوع کد کالا علائم ایمنی : &n..
علائم ایمنی چرای دام در این منطقه ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی چرای دام در این منطقه ممنوع کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی تا اتمام تخلیه محل را ترک نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تا اتمام تخلیه محل را ترک نکنید کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی ایستادن زیر بالابر ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ایستادن زیر بالابر ممنوع کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی استفاده از زیورآلات ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از زیورآلات ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی استفاده از تلفن همراه هوشمند ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از تلفن همراه هوشمند ممنوع کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی تردد از زیر نوار نقاله ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تردد از زیر نوار نقاله ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی بر روی صندلی ها دراز نکشید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بر روی صندلی ها دراز نکشید کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی غذا دادن به پرندگان ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی غذا دادن به پرندگان ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی چکش زدن ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی چکش زدن ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  55-400 ..
علائم ایمنی از خالی بودن افراد در کنار جک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از خالی بودن افراد در کنار جک اطمینان حاصل کنید کد ..
علائم ایمنی پیپت نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی پیپت نکنید کد کالا علائم ایمنی :  57-400 &..
 علائم ایمنی استفاده از دستکش برای تراشکاری ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از دستکش برای تراشکاری ممنوع کد کالا علائم ..
علائم ایمنی دویدن بر روی پله های لغزنده ممنوع است
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دویدن بر روی پله های لغزنده ممنوع است کد کالا علائم..
علائم ایمنی شوخی کردن ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شوخی کردن ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  60-400 ..
علائم ایمنی طناب را گره نزنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی طناب را گره نزنید کد کالا علائم ایمنی :  61-40..
علائم ایمنی تعویض روغن خودرو ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تعویض روغن خودرو ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی دست زدن به شیر گاز ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دست زدن به شیر گاز ممنوع کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی روشن کردن آتش ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی روشن کردن آتش ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  64-..
علائم ایمنی ورود با رکابی و شلوارک ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ورود با رکابی و شلوارک ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی بلند کردن بار سنگین به تنهایی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بلند کردن بار سنگین به تنهایی ممنوع کد کالا علائم ا..
علائم ایمنی بدون هماهنگی داخل نشوید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بدون هماهنگی داخل نشوید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی ضربه زدن به شیشه ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ضربه زدن به شیشه ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی از ابزار معیوب استفاده نکنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از ابزار معیوب استفاده نکنید کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی پرتاب کردن اشیاء ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی پرتاب کردن اشیاء ممنوع کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی نصب هر گونه آگهی پیگرد قانونی دارد
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی نصب هر گونه آگهی پیگرد قانونی دارد کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی محل تخلیه و بارگیری پارک ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی محل تخلیه و بارگیری پارک ممنوع کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی ریزش گازوئیل در خاک ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ریزش گازوئیل در خاک ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی بدون هماهنگی دست نزنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بدون هماهنگی دست نزنید کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی حرکت لیفتراک با بار به سمت جلو ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حرکت لیفتراک با بار به سمت جلو ممنوع کد کالا علائم ..
علائم ایمنی حداکثر سرعت لیفتراک 5 کیلومتر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حداکثر سرعت لیفتراک 5 کیلومتر کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی استفاده از بطری پلاستیکی ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از بطری پلاستیکی ممنوع کد کالا علائم ایمنی ..
 علائم ایمنی تحریر بر روی دیوار ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تحریر بر روی دیوار ممنوع کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی استفاده از پله فرار فقط در مواقع بحرانی مجاز است
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از پله فرار فقط در مواقع بحرانی مجاز است کد..