علائم ایمنی دستوری

علائم دستوري (mandatory signs) : با استفاده از تصاوير استاندارد در تابلو هاي دايره اي با زمينه سفيد در دايره آبي مثل علائم ایمنی ازكلاه ايمني استفاده كنيد، از عينك ايمني استفاده كنيد و دست ها را بشوييد.

علائم ایمنی از دستکش ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از دستکش ایمنی استفاده کنید کد کالا علائ..
علائم ایمنی از حفاظ ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از حفاظ ایمنی استفاده کنید کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی از ماسک ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از ماسک ایمنی استفاده کنید کد کالا علائم..
علائم ایمنی از لباس ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از لباس ایمنی استفاده کنید کد کالا علائم..
علائم ایمنی از گوشی ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از گوشی ایمنی استفاده کنید کد کالا علائم..
علائم ایمنی کلید قطع اضطراری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کلید قطع اضطراری کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی موهای خود را بپوشانید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی موهای خود را بپوشانید کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی بار را صحیح بردارید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بار را صحیح بردارید کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی از عینک ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از عینک ایمنی استفاده کنید کد کالا علائم..
علائم ایمنی دستها را بشویید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستها را بشویید کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی از کمربند ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از کمربند ایمنی استفاده کنید کد کالا علا..
علائم ایمنی از دستگاه اشعه سنج استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از دستگاه اشعه سنج استفاده کنید ..
علائم ایمنی از ماسک جوشکاری استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از ماسک جوشکاری استفاده کنید کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی از روپوش آزمایشگاهی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از روپوش آزمایشگاهی استفاده کنید کد کالا..
علائم ایمنی از حفاظ صورت استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از حفاظ صورت استفاده کنید کد کالا علائم ..
علائم ایمنی قبل از کار حفاظ را ببندید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی قبل از کار حفاظ را ببندید کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی از کلاه محافظ مو استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از کلاه محافظ مو استفاده کنید کد کالا عل..
علائم ایمنی خارج شوید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خارج شوید کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی از قفل استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از قفل استفاده کنید کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی از کلاه ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از کلاه ایمنی استفاده کنید ..
علائم ایمنی از کفش ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از کفش ایمنی استفاده کنید کد کالا علائم ..
علائم ایمنی نزدیک نشوید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از کفش ایمنی استفاده کنید ..
علائم ایمنی از ماسک گرد و غبار استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از ماسک گرد و غبار استفاده کنید ..
علائم ایمنی صحیح انبار کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی صحیح انبار کنید کد کالا ع..
علائم ایمنی از وسایل ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از وسایل ایمنی استفاده کنید کد کا..
علائم ایمنی آهسته برانید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی آهسته برانید کد کالا علائ..
علائم ایمنی سیم اتصال زمین را وصل کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سیم اتصال زمین را وصل کنید ..
علائم ایمنی دستگاه را از مدار خارج کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستگاه را از مدار خارج کنید ..
علائم ایمنی از نرده پله استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از نرده پله استفاده کنید کد کالا ..
علائم ایمنی دستگاه را از پریز خارج کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستگاه را از پریز خارج کنید ..
علائم ایمنی ارتفاع قلاب جرثقیل
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ارتفاع قلاب جرثقیل کد کالا علائم ..
علائم ایمنی کالا روی پالت
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کالا روی پالت کد..
علائم ایمنی جلیقه ایمنی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جلیقه ایمنی ..
علائم ایمنی استفاده از msds
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از ام اس دی اس مواد استفاده کنید ..
علائم ایمنی سیلندرها را بطور ایمن نگه دارید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سیلندرها را بطور ایمن ن..
علائم ایمنی شستن دست قبل از کار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شستن دست قبل از کار کد کالا ..
علائم ایمنی استفاده از مواد ضد عفونی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از مواد ضدعفونی استفاده کنید..
علائم ایمنی درب را همواره بسته نگه دارید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی درب را همواره بسته نگه دارید..
علائم ایمنی لوازم حفاظتی مواد بیولوژیک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی لوازم حفاظتی مواد بیولوژیک استفاده ک..
علائم ایمنی استفاده از دفترچه دستورالعمل
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از دفترچه دستور..
علائم ایمنی از کفش عایق برق استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از کفش عایق برق استفاده کنید کد ک..
علائم ایمنی ازکلاه و عینک ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از کلاه و عینک ..
علائم ایمنی ازکلاه و گوشی ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از کلاه و گوشی ..
علائم ایمنی برای عبور، از پل استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی برای عبور، از پل است..
علائم ایمنی مسیر خروج هوای دمنده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مسیر خروج هوای دمنده..
علائم ایمنی از دستکش عایق برق استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از دستکش عایق ب..
علائم ایمنی مخزن گاز مونوکسید کربن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مخزن گاز مونوکسید کربن کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی مسیر را خالی نگهدارید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مسیر را خالی نگهداری..
علائم ایمنی چکمه ها را ضد عفونی کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی چکمه ها را ضد ع..
علائم ایمنی از گوشی ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از گوشی ایمنی استفاد..
علائم ایمنی از کلاه ایمنی چراغ دار استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از کلاه ایمنی چراغ دار استفاده کنید ..
علائم ایمنی کفش های خود را بشویید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کفش های خود را بشویید کد ..
علائم ایمنی از کارت شناسایی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از کارت شناسایی استفاده کنید ..
علائم ایمنی از کاور کفش استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از کاور کفش استفاده کنید ..
علائم ایمنی از پیش بند ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از پیش بند ایمنی استفاده کنید ..
علائم ایمنی چراغ چشمک زن را روشن نمایید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنیچراغ چشمک زن را روشن نمایید ..
علائم ایمنی از گازسنج استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از گاز سنج استفاده کنید کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی چراغ ها را روشن کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی چراغ ها را روشن کنید کد کالا علائ..
علائم ایمنی سکوت را رعایت کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سکوت را رعایت کنید کد کال..
علائم ایمنی کمربند ایمنی خود را ببندید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کمربند ایمنی خود را ببندید کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی انجام آزمایش های گاز
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی انجتم آزمایش گاز کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی هنگام کار در ارتفاع از تجهیزات ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی هنگام کار دز ارتفاع از تجهیزات ایمنی استفاده ک..
علائم ایمنی محل کار خود را تمیز نگه دارید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی محل کار خود را تمیز نگه دارید کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی از گوشی و عینک ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از گوشی و عینک ایمنی استفاده کنید کد کالا علائ..
علائم ایمنی از ماسک هوارسان استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از ماسک ایمنی هوارسان استفاده کنید کد کالا علا..
علائم ایمنی از جلیقه شبرنگدار استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از جلیقه شبرنگدار استفاده کنید کد کالا علائم ا..
علائم ایمنی چک کردن لیفتراک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی چک کردن لیفتراک کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی در هنگام توقف ترمز دستی را بکشید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی در هنگام توقف ترمز دستی را بکشید کد کالا..
علائم ایمنی هنگام نزدیک شدن به تقاطع بوق بزنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی هنگام نزدیک شدن به تقاطع بوق بزنید ..
علائم ایمنی کالاها را بر روی پالت ها قرار دهید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کالاها را بر روی پالت ها قرار دهید ..
علائم ایمنی آسانسور حمل بار می باشد
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی آسانسور حمل بار می باشد کد کالا ع..
علائم ایمنی مجوز کار قبل از انجام کار الزامیست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مجوز کار قبل از انجام کار کد کالا..
علائم ایمنی از لایف لاین استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از لایف لاین استفاده کنید کد کالا..
علائم ایمنی از محافظ چرخ استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از محافظ چرخ استفاده کنید کد کالا علائم ..
علائم ایمنی اولین ورودی اولین خروجی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی اولین ورودی اولین خروجی کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی در هنگام کار از هواکش استفاده نمایید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی در هنگام کار از هواکش استفاده کنید ..
علائم ایمنی استفاده از کفپوش عایق برق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی استفاده از کفپوش عایق برق کد کالا..
علائم ایمنی حداقل و حداکثر دما
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حداقل و حداکثر دما کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی حضور راننده در هنگام تخلیه و بارگیری الزامیست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حضور راننده در هنگام تخلیه و بارگیری الزامیست ..
علائم ایمنی دستگاه را قبل از روشن کردن روغن کاری کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دستگاه را قبل از روشن کردن روغن کاری کنید ..
علائم ایمنی در طول روز از نور طبیعی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی در طول روز از نور طبیعی استفاده کنید کد ..
علائم ایمنی از ماسک و کلاه بهداشتی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از ماسک و کلاه بهداشتی استفاده کنید کد کالا عل..
علائم ایمنی از نگهدارنده ابزار استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از نگهدارنده ابزار استفاده کنید کد کالا علائم ..
علائم ایمنی دست های خود را خشک کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دست های خود را خشک کنید کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی بار معلق را با طناب مهار کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بار معلق را با طناب مهار کنید کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی به علائم حرکتی راهنما بطور کامل توجه کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به علائم حرکتی راهنما بطور کامل توجه کنید کد ک..
علائم ایمنی قبل از ترک محل کار کامپیوتر خود را قفل کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی قبل از ترک محل کار کامپیوتر خود را قفل کنید کد..
علائم ایمنی جهت پیشگیری از ویروس کرونا از ماسک استفاده نمایید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جهت پیشگیری از ویروس کرونا از ماسک استفاده نم..
علائم ایمنی از مسیر ایمن تردد کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از مسیر ایمن تردد کنید کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی محل کنترل دمای بدن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی محل کنترل دمای بدن کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی از عینک محافظ اشعه فرا بنفش استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از عینک محافظ فرا بنفش استفاده کنید کد کا..
علائم ایمنی حداکثر ظرفیت 8 نفر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حداکثر ظرفیت 8 نفر کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی بعد از پایان کار چراغ ها را خاموش کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بعد از پایان کار چراغ ها را خاموش کنید کد کالا..
علائم ایمنی از حفاظ ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از حفاظ ایمنی استفاده کنید کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی از اتصال به زمین (ارت)استفاده شود
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از اتصال به زمین (ارت)استفاده شود کد کالا علائ..
علائم ایمنی بستن درب کپسول تحت فشار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بستن درب کپسول تحت فشار کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی سطوح و اشیا را مرتبا ضد عفونی کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سطوح و اشیا را مرتبا ضد عفونی کنید کد کالا علا..
علائم ایمنی جابجایی بار بیش از 25 کیلو توسط دو نفر انجام شود
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جابجایی بار بیش از 25 کیلو توسط دو نفر انجام شود کد..
علائم ایمنی از کاور ساق دست استفاده نمایید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از کاور ساق دست استفاده نمایید کد کالا علائم ایمنی ..
 علائم ایمنی از دمپایی مخصوص استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از دمپایی مخصوص استفاده کنید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی از کارت اعتباری استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از کارت اعتباری استفاده کنید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی ابزار را در محل مناسب قرار دهید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ابزار را در محل مناسب قرار دهید کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی آسیب دیدگی خود را گزارش دهید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی آسیب دیدگی خود را گزارش دهید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی بار را با پاهای خود بلند کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بار را با پاهای خود بلند کنید کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی از چرخ دستی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از چرخ دستی استفاده کنید کد کالا علائم ایمنی : 6-30..
علائم ایمنی از روشن بودن تهویه اطمینان حاصل کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از روشن بودن تهویه اطمینان حاصل کنید کد کالا علائم ..
علائم ایمنی مرکز ثقل و تعادل اجسام را رعایت کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مرکز ثقل و تعادل اجسام را رعایت کنید کد کالا علائم ..
علائم ایمنی از توری نجات استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از توری نجات استفاده کنید کد کالا علائم ایمنی : 9-3..
 علائم ایمنی از کلاه و ماسک ایمنی استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از کلاه و ماسک ایمنی استفاده کنید کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی درب را ببندید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی درب را ببندید کد کالا علائم ایمنی : 11-300 safe..
علائم ایمنی قبل از ورود زخم ها را محافظت کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی قبل از ورود زخم ها را محافظت کنید کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی هنگام جوشکاری از عینک مخصوص استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی هنگام جوشکاری از عینک مخصوص استفاده کنید کد کالا عل..
علائم ایمنی از سطل زباله استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از سطل زباله استفاده کنید کد کالا علائم ایمنی : 14-..
علائم ایمنی اولین تاریخ انقضا اولین خروجی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی اولین تاریخ انقضا اولین خروجی fefo کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید کد کالا علائم ایمن..