لیست قیمت تجهیزات ترافیکی

لیست قیمت تجهیزات ترافیکی

لیست قیمت چراغ های ترافیکی

ردیف

شرح محصولات

قیمت (تومان)

1

چراغ عابر پیاده متحرک LED

280.000

2

چراغ برقی تک خانه LED دارای سویئچینگ

135.000

3

چراغ برقی دو خانه LED دارای سویئچینگ

250.000

4

چراغ برقی سه خانه LED دارای سویئچینگ

360.000

5

چراغ خورشیدی LED تک خانه سولار

310.000

6

چراغ خورشیدی LED دو خانه سولار

590.000

7

چراغ خورشیدی LED سه خانه سولار

880.000

8

چراغ برقی تک خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

60.000

9

چراغ برقی دو خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

100.000

10

چراغ برقی سه خانه  LED کوچک-قطر 10 سانت

150.000

لیست قیمت معکوس شمارها

1

معکوس شمار ترافیکی  LED سه رقمی

600.000

2

معکوس شمار داخل چراغی

400.000

3

ماژول معکوس شمار داخل چراغی

350.000

لیست قیمت چراغ پلیس مجازی

1

پلیس مجازی LED طرح فورد یکطرفه برقی  دورنگ  GT -AC1

180.000

2

پلیس مجازی LED طرح فورد دوطرفه برقی  دورنگ  GT -AC2

330.000

3

پلیس مجازی LED طرح فورد یکطرفه سولار  دورنگ  GT -SOL1

310.000

4

پلیس مجازی LED طرح فورد دوطرفه سولار  دورنگ  GT -SOL2

550.000

لیست قیمت تابلو ترافیکی ال ای دی

1

تابلو ترافیکی LED برقی سایز 60*60 سانت

240.000

2

تابلو ترافیکی سولار شبانه سایز 60*60 سانت

275.000

3

تابلو ترافیکی سولار شبانه روزی سایز 60*60 سانت

290.000

4

تابلو فلش اشاره گر 60*120 سانت سولار شبانه روزی

520.000

5

تابلو فلش اشاره گر بزرگ برقیدارای14عدد ماژول10سانت و300عدد LED

600.000

6

تابلو فلش اشاره گر بزرگ سولاردارای14عدد ماژول10سانتو300عدد LED

1.000.000

7

تابلو ترافیکی LED برقی سایز 80*80سانت

350.000

8

تابلو ترافیکی سولار شبانه سایز 80*80سانت

380.000

9

تابلو ترافیکی سولار شبانه روزی سایز 80*80سانت

400.000

لیست قیمت بشکه های ترافیکی

1

بشکه ترافیکی ایمنی 7 کیلویی

60.000

2

بشکه ترافیکی ایمنی 7کیلویی با شبرنگ-بهمراه درب

70.000

3

بشکه ترافیکی ایمنی 8 کیلویی

68.000

4

بشکه ترافیکی ایمنی 8کیلویی با شبرنگ بهمراه درب

80.000

5

بشکه ترافیکی ایمنی 9 کیلویی

75.000
6

بشکه ترافیکی ایمنی 9کیلویی با شبرنگ بهمراه درب

82.000
7

بشکه ترافیکی ایمنی 10 کیلویی

80.000
8

بشکه ترافیکی ایمنی 10کیلویی با شبرنگ بهمراه درب

95.000
9

بشکه ترافیکی ایمنی 11 کیلویی

95.000
10

بشکه ترافیکی ایمنی 11کیلویی با شبرنگ بهمراه درب

100.000

لیست قیمت مخروط ترافیکی

1

مخروط ایمنی (کله قندی-مخروط ترافیکی)-75 سانت-همراه شبرنگ

19.000

2

مخروط ایمنی (کله قندی-مخروط ترافیکی)-60 سانت-بدون شبرنگ

9.000

لیست قیمت استوانه ترافیکی

1

استوانه ایمنی ارتفاع 75 سانت با شبرنگ- بهمراه پیچ و مهره-درجه 1

20.000

2

استوانه ایمنی ارتفاع 75 سانت با شبرنگ-بهمراه پیچ و مهره-درجه 2

17.000

3

استوانه ایمنی ارتفاع 45 سانت با شبرنگ-بهمراه پیچ و مهره

15.000

لیست قیمت سرعت گیر پلاستیکی و لاستیکی

1

سرعتگیر پلاستیکی 33*90 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

26.000

2

سرعتگیر پلاستیکی 33*50 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

18.000

3

سرعتگیر لاستیکی  33*90 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

63.000

4

سرعتگیر لاستیکی  60*50 سانتی متری بهمراه پیچ و مهره کفی

63.000

لیست قیمت بلارد ترافیکی

1

بلارد شبرنگدار یکطرفه بهمراه پیچ و بست و مهره و رول پلاک

130.000

2

بلارد شبرنگدار دو طرفه بهمراه پیچ و بست و مهره و رول پلاک

150.000

لیست قیمت استاپر ترافیکی

1

استاپر مستطیلی پلاستیکی 15*27 سانتیمتری بهمراه پیچ و مهره

5.000

2

استاپر دایره پلاستیکی 20*20سانتیمتری بهمراه پیچ و مهره

5.200

لیست قیمت نیوجرسی ترافیکی

1

نیوجرسی پلاتیکی 1 متری در ابعاد 40*70*100

110.000

2

نیوجرسی پلاتیکی 2 متری در ابعاد 60*100*200

290.000

لیست قیمت محافظ ستون

1

محافظ ستون(ضربه گیر ستون) ارتفاع 30 سانت بهمراه شبرنگ

15.000

2

محافظ ستون(ضربه گیر ستون) ارتفاع 55 سانت بهمراه شبرنگ قوسی

36.000

3

محافظ ستون(ضربه گیر ستون) ارتفاع 80سانت بهمراه شبرنگ-تخت

28.000

لیست قیمت آیینه ترافیکی(محدب)

1

آیینه محدب ترافیکی -قطر 30 سانتیمتر-شیشه ای بدون ابرویی

60.000

2

آیینه محدب ترافیکی -قطر 40 سانتیمتر-شیشه ای بدون ابرویی

72.000

3

آیینه محدب ترافیکی -قطر 40 سانتیمتر-شیشه ای بهمراه ابرویی

110.000

4

آیینه محدب ترافیکی -قطر 50 سانتیمتر-شیشه ای بدون ابرویی

95.000

5

آیینه محدب ترافیکی -قطر 50 سانتیمتر-شیشه ای بهمراه ابرویی

150.000

6

آیینه محدب ترافیکی -قطر 60 سانتیمتر-شیشه ای بدون ابرویی

100.000

7

آیینه محدب ترافیکی -قطر 60 سانتیمتر-شیشه ای بهمراه ابرویی

160.000

8

آیینه محدب ترافیکی -قطر 70 سانتیمتر-شیشه ای بدون ابرویی

125.000

9

آیینه محدب ترافیکی -قطر 70 سانتیمتر-شیشه ای بهمراه ابرویی

180.000

10

آیینه محدب ترافیکی -قطر 80 سانتیمتر-شیشه ای

180.000

11

آیینه محدب ترافیکی -قطر 90 سانتیمتر-شیشه ای

250.000

12

آیینه محدب ترافیکی -قطر 100 سانتیمتر-شیشه ای

280.000
13

آیینه محدب ترافیکی -قطر 60 سانتیمتر-پلی کربنات بدون ابرویی

165.000
14

آیینه محدب ترافیکی -قطر 60 سانتیمتر-پلی کربنات بهمراه ابرویی

180.000
15

آیینه محدب ترافیکی -قطر 80 سانتیمتر-پلی کربنات-بهمراه ابرویی

225.000
16

آیینه محدب  مستطیل  50*70 سانتیمتر-پلی کربنات-بدون ابرویی

150.000
17

آیینه محدب مستطیل  60*40 سانتیمتر-پلی کربنات-بدون ابرویی

130.000

لیست قیمت راه بند ترافیکی

1

راه بند آکاردئونی-ارتفاع 80 سانت در طول 2.5 متر 160.000

2

راه بند آکاردئونی-ارتفاع 80 سانت در طول 3.5 متر 190.000

3

راه بند پایه استیل تشریفاتی -بند دار-با قابلیت نصب به یکدیگر 120.000

4

راه بند پایه استیل تسمه دار طلایی-با قابلیت نصب به همدیگر -طول 180 سانت 150.000

لیست قیمت چشم گربه ای ترافیکی

1

چشم گربه ای پلاستیکی نگین یکطرفه-زرد و قرمز

2.000

2

چشم گربه ای پلاستیکی نگین دو طرفه-زرد و قرمز

3.200

3

چشم گربه ای چدنی سولار دو طرفه

47.000

                لیست قیمت برچسب های ایمنی           

1

برچسب شبنما 12 ساعته -عرض 122 سانت * 45 متر -ساخت تایوان-مخصوص برش

3.400.000

2

برچسب شبنما 12 ساعته -عرض 122 سانت * 45 متر -مخصوص چاپ

3.800.000

3

رول شبرنگ راه راه -عرض 10 سانت* 20متر-رنگ زرد و مشکی و قرمز و سفید

45.000

4

برچسب ترمز پله عرض 5 سانت-چسبدار-رنگ مشکی-15 متری

60.000

5

چاپ برچسب اموال هر 1000 عدد چاپ مشکی سایز 1.5*5 سانت 55.000