علائم ایمنی اخطاری

علائم خطر (warning signs) : با استفاده از تصاوير استاندارد در تابلو هاي مثلثي كه راس آن بالا است ورنگ زمينه مثلث زرد و زمينه تابلو سفيد ، مثل تابلو ایمنی(علایم ایمنی) خطر ، خطر كارگران مشغول كارند و خطر سقوط بار.

علائم ایمنی هشدار دهنده  Warning safety signs

شکل هندسی در این علایم یک مثلث متساوی الاضلاع است. این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است.

در تصاویر زیر،  اعدادی که در زیر هر علامت نشان داده شده است، کد محصول می باشند. فرم سفارش محصولات

علائم ایمنی خطر مرگ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مرگ کد کالا علائم ایمنی :  101 *&..
علائم ایمنی خطر سقوط ابزار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط ابزار کد کالا علائم ایمنی :  102 ..
علائم ایمنی خطر مواد خورنده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد خورنده کد کالا علائم ایمنی :  103 ..
علائم ایمنی خطر صدای شدید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر صدای شدید کد کالا علائم ایمنی :  104 ..
علائم ایمنی خطر مواد منفجره
  نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد منفجره کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی خطر سقوط بار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط بار کد کالا علائم ایمنی :  106 ..
علائم ایمنی خطر پاشش مواد مذاب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پاشش مواد مذاب کد کالا علائم ایمنی :  107 ..
علائم ایمنی خطر برق گرفتگی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر برق گرفتگی کد کالا علائم ایمنی :  108 ..
مبنی بر 1 نظر
علائم ایمنی خطر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر کد کالا علائم ایمنی :  109 ..
علائم ایمنی خطر مرگ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مرگ کد کالا علائم ایمنی :  110 *&..
علائم ایمنی خطر داربست بندی ناقص
  نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر داربست بندی ناقص کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی خطر برق فشار قوی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر برق فشار قوی کد کالا علائم ایمنی :  112 ..
علائم ایمنی خطر شکستن سقف
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر شکستن سقف کد کالا علائم ایمنی :  113 ..
علائم ایمنی خطر سقوط
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط کد کالا علائم ایمنی :  114 *..
علائم ایمنی خطر پله
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پله کد کالا علائم ایمنی :  115 *&..
علائم ایمنی خطر منطقه اسکی روی آب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر منطقه اسکی روی آب کد کالا علائم ایمنی :  1..
علائم ایمنی خطر لیفتراک
  نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر لیفتراک کد کالا علائم ایمنی :  ..
مبنی بر 1 نظر
علائم ایمنی خطر افتادن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر افتادن کد کالا علائم ایمنی :  118 ..
علائم ایمنی خطر افتادن ناگهانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر افتادن ناگهانی کد کالا علائم ایمنی :  119 ..
علائم ایمنی خطر ریزش کف
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر ریزش کف کد کالا علائم ایمنی :  120 ..
علائم ایمنی در دست تعمیر
  نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی در دست تعمیر کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی مواد شیمیایی زیان آور
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد شیمیایی زیان آور کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی خطر یخ نازک
  نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر یخ نازک کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر بارهای آویزان
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر بارهای آویزان کد کالا علائم ایمنی :  124 ..
علائم ایمنی خطر منطقه قایق بادبانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر منطقه قایق بادبانی کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر نشت گاز
  نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر نشت گاز کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی تحت کنترل دوربین مدار بسته
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تحت کنترل دوربین مدار بسته کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی خطر دست گیری دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر دست گیری دست کد کالا علائم ایمنی :  128 ..
علائم ایمنی خطر سم
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سم کد کالا علائم ایمنی :  129 *&n..
علائم ایمنی خطر هوای فشرده
  نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر هوای فشرده کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی خطر مواد اکسید شونده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد اکسید شونده کد کالا علائم ایمنی :  13..
علائم ایمنی خطر هوای فشرده
  نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر هوای فشرده کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی خطر منطقه قایق های موتوری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر منطقه قایق های موتوری کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی خطر مواد سرطان زا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد سرطان زا کد کالا علائم ایمنی :  134 ..
علائم ایمنی منطقه خطر سیگار کشیدن ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی منطقه خطر سیگار کشیدن ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی خطر آبهای عمیق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر آبهای عمیق کد کالا علائم ایمنی :  13..
علائم ایمنی خطر سقف کوتاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقف کوتاه کد کالا علائم ایمنی :  137 ..
علائم ایمنی خطر گرمای شدید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گرمای شدید کد کالا علائم ایمنی :  138 ..
علائم ایمنی خطر استنشاق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر استنشاق کد کالا علائم ایمنی :  139 ..
علائم ایمنی خطر آلودگی صوتی شدید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر آلودگی صوتی شدید کد کالا علائم ایمنی :&nb..
مبنی بر 1 نظر
علائم ایمنی خطر سطح لغزنده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سطح لغزنده کد کالا علائم ایمنی :  141 ..
علائم ایمنی خطر منطقه قایقرانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر منطقه قایقرانی کد کالا علائم ایمنی :  142 ..
علائم ایمنی خطر جریان آبهای قوی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر جریان آبهای قوی کد کالا علائم ایمنی :  143..
علائم ایمنی خطر پرتوی لیزر
  نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پرتوی لیزر کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی خطر آب داغ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر آب داغ کد کالا علائم ایمنی :  145 ..
علائم ایمنی خطر شیرجه زدن
  نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر شیرجه زدن کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی منطقه پر خطر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی منطقه پر خطر کد کالا علائم ایمنی :  147 ..
علائم ایمنی خطر سقوط در منهول
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط در منهول کد کالا علائم ایمنی :  148 ..
علائم ایمنی خطر گاو
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گاو کد کالا علائم ایمنی :  149 *&..
علائم ایمنی خطر سرمای شدید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سرمای شدید کد کالا علائم ایمنی :  150 ..
علائم ایمنی خطر مواد بیولوژیک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد بیولوژیک کد کالا علائم ایمنی :  151 ..
علائم ایمنی خطر مواد قابل اشتعال
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد قابل اشتعال کد کالا علائم ایمنی :  15..
علائم ایمنی خطر امواج غیر یون ساز
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر امواج غیر یون ساز کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی خطر مواد سمی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد سمی کد کالا علائم ایمنی :  154 ..
علائم ایمنی خطر حوزه آهنربا قوی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر حوزه آهنربا قوی کد کالا علائم ایمنی :  155..
علائم ایمنی خطر نشت گاز
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر نشت گاز کد کالا علائم ایمنی :  156 ..
علائم ایمنی خطر مواد قابل انفجار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد قابل انفجار کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی کارگران مشغول کارند
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کارگران مشغول کارند کد کالا علائم ایمنی :  158..
علائم ایمنی خطر سقوط در آب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط در آب کد کالا علائم ایمنی :  159 ..
علائم ایمنی خطر مواد رادیواکتیو
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد رادیواکتیو کد کالا علائم ایمنی :  160..
علائم ایمنی مواظب سر خود باشید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواظب سر خود باشید کد کالا علائم ایمنی :  161 ..
علائم ایمنی خطر منطقه پارو زدن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر منطقه پارو زدن کد کالا علائم ایمنی :  162 ..
علائم ایمنی انبار مواد شیمیایی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی انبار مواد شیمیایی کد کالا علائم ایمنی :  163 ..
علائم ایمنی مسیر لیفتراک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مسیر لیفتراک کد کالا علائم ایمنی :  164 ..
علائم ایمنی خطر بار جرثقیل
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر بار جرثقیل کد کالا علائم ایمنی :  165 ..
علائم ایمنی سیم خاردار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سیم خاردار کد کالا علائم ایمنی :  166 ..
علائم ایمنی خطر سطح داغ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سطح داغ کد کالا علائم ایمنی :  167 ..
علائم ایمنی خطر سقوط از ارتفاع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط از ارتفاع کد کالا علائم ایمنی :  168 ..
علائم ایمنی خطر گیر کردن دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گیر کردن دست کد کالا علائم ایمنی :  169 ..
علائم ایمنی خطر نشت باطری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر نشت باطری کد کالا علائم ایمنی :  170 ..
علائم ایمنی سگ نگهبان
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سگ نگهبان کد کالا علائم ایمنی :  171 ..
علائم ایمنی دوربین مدار بسته در فروشگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دوربین مدار بسته در فروشگاه کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی دوربین مدار بسته 24 ساعته
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دوربین مدار بسته 24 ساعته کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی مناطق دارای اتمسفر انفجار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مناطق دارای اتمسفر انفجار کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی خطر درگیری دست و لباس
  نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر درگیری دست و لباس کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی خطر شیشه شکسته
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر شیشه شکسته کد کالا علائم ایمنی :  176 ..
علائم ایمنی خطر قطع شدن انگشت دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر قطع شدن انگشت دست کد کالا علائم ایمنی :  1..
علائم ایمنی خطر قطع شدن انگشت دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر قطع شدن انگشت دست کد کالا علائم ایمنی :  1..
علائم ایمنی خطر قطع شدن انگشت دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر قطع شدن انگشت دست کد کالا علائم ایمنی :  1..
علائم ایمنی خطر گیر کردن بین دستگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گیر کردن بین دستگاه کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر پرس شدن بین دستگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پرس شدن بین دستگاه کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر قطع شدن دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر قطع شدن دست کد کالا علائم ایمنی :  182 ..
علائم ایمنی خطر قطع شدن دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر قطع شدن دست کد کالا علائم ایمنی :  183 ..
علائم ایمنی خطر پرتاب پلیسه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پرتاب پلیسه کد کالا علائم ایمنی :  184 ..
علائم ایمنی خطر لگد زدن دستگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر لگد زدن دستگاه کد کالا علائم ایمنی :  185 ..
علائم ایمنی خطر گیر کردن دست بین دستگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گیر کردن دست بین دستگاه کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی خطر الکتریسیته ساکن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر الکتریسیته ساکن کد کالا علائم ایمنی :  187..
علائم ایمنی خطر برخورد با ماشین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر برخورد با ماشین کد کالا علائم ایمنی :  188..
علائم ایمنی خطر رنگی شدن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر رنگی شدن کد کالا علائم ایمنی :  189 ..
علائم ایمنی خطر پاشش با فشار مایعات
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پاشش با فشار مایعات کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی آسیب دیدگی شدید بین دستگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی آسیب دیدگی شدید بین دستگاه کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی خطر نشت بخار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر نشت بخار کد کالا علائم ایمنی :  192 ..
علائم ایمنی خطر گاز دی اکسید کربن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گاز دی اکسید کربن کد کالا علائم ایمنی :  1..
علائم ایمنی خطر روشن شدن اتوماتیک دستگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر روشن شدن اتوماتیک دستگاه کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی خطر مسمومیت گاز کلر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مسمومیت گاز کلر کد کالا علائم ایمنی :  195..
علائم ایمنی خطر مواد متحرک روی نوار نقاله
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد متحرک روی نوار نقاله کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی خطر پره های فن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پره های فن کد کالا علائم ایمنی :  197 ..
علائم ایمنی پرتو یو وی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی پرتو یو وی کد کالا علائم ایمنی :  198 ..
علائم ایمنی محیط آلوده است
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی محیط آلوده است کد کالا علائم ایمنی :  199 ..
علائم ایمنی خطر مسمومیت با گاز سولفید هیدروژن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مسمومیت با گاز سولفید هیدروژن کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی خطر مسمومیت با فلز سرب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مسمومیت با فلز سرب کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر واژگونی اجسام
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر واژگونی اجسام کد کالا علائم ایمنی :  202 ..
علائم ایمنی خطر برخورد با کابل برق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر برخورد با کابل برق کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر آسیب دیدگی پا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر آسیب دیدگی پا کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر آزبست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر آزبست کد کالا علائم ایمنی :  205 ..
علائم ایمنی خطر منطقه تخریب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر منطقه تخریب کد کالا علائم ایمنی :  206 ..
علائم ایمنی خطر سطح شیبدار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سطح شیبدار کد کالا علائم ایمنی :  20..
علائم ایمنی خطر مواد اکسید شونده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد اکسید شونده کد کالا علائم ایمنی :  20..
علائم ایمنی خطر سطح داغ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سطح داغ کد کالا علائم ایمنی :  209 ..
علائم ایمنی خطر دکل برق فشار قوی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر دکل برق فشار قوی کد کالا علائم ایمنی :  21..
علائم ایمنی خطر مرگ(برق گرفتگی)
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مرگ(برق گرفتگی) کد کالا علائم ایمنی :  211..
علائم ایمنی خطر آب داغ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر آب داغ کد کالا علائم ایمنی :  212 ..
علائم ایمنی خطر بالابر هیدرولیکی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر بالابر هیدرولیکی کد کالا علائم ایمنی :  21..
علائم ایمنی خطر برخورد با گیت ورودی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر برخورد با گیت ورودی کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی سطح شکننده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سطح شکننده کد کالا علائم ایمنی :  215 ..
علائم ایمنی خطر دستگاه رباتیک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر دستگاه رباتیک کد کالا علائم ایمنی :  216 ..
علائم ایمنی خطر افتادن درخت
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر افتادن درخت کد کالا علائم ایمنی :  217 ..
علائم ایمنی ناامن از نظر آتش سوزی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ناامن از نظر آتش سوزی کد کالا علائم ایمنی :  2..
علائم ایمنی خطر گیر کردن انگشتان
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گیر کردن انگشتان کد کالا علائم ایمنی :  21..
علائم ایمنی خطر بریدگی پا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر بریدگی پا کد کالا علائم ایمنی :  220 ..
علائم ایمنی مواظب سر خود باشید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواظب سر خود باشید کد کالا علائم ایمنی :  221 ..
علائم ایمنی خطر پرتاب پلیسه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پرتاب پلیسه کد کالا علائم ایمنی :  222 ..
علائم ایمنی خطر سطح داغ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سطح داغ کد کالا علائم ایمنی :  223 ..
علائم ایمنی خطر محدودیت ارتفاع لیفتراک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر محدودیت ارتفاع لیفتراک کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی خطر قطع انگشت
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر قطع انگشت کد کالا علائم ایمنی :  225 ..
علائم ایمنی اتصال زمین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی اتصال زمین کد کالا علائم ایمنی :  226 ..
علائم ایمنی خطر خفگی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر خفگی کد کالا علائم ایمنی :  227 *..
علائم ایمنی جرثقیل در حال کار است
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جرثقیل در حال کار است کد کالا علائم ایمنی :  2..
علائم ایمنی درب با احتیاط باز شود
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی درب با احتیاط باز شود کد کالا علائم ایمنی :  2..
علائم ایمنی ربات در حال کار است
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ربات در حال کار است کد کالا علائم ایمنی :  230..