علائم ایمنی اخطاری

علائم خطر (warning signs) : با استفاده از تصاوير استاندارد در تابلو هاي مثلثي كه راس آن بالا است ورنگ زمينه مثلث زرد و زمينه تابلو سفيد ، مثل تابلو ایمنی(علایم ایمنی) خطر ، خطر كارگران مشغول كارند و خطر سقوط بار.

علائم ایمنی اخطاری  Warning safety signs

شکل هندسی در این علایم یک مثلث متساوی الاضلاع است. این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط، هشدار و یا خطر است.

در تصاویر زیر، اعدادی که در زیر هر علامت نشان داده شده است، کد محصول می باشند. فرم سفارش محصولات

علائم ایمنی خطر مرگ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مرگ کد کالا علائم ایمنی :  101 ..
علائم ایمنی خطر سقوط ابزار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط ابزار کد کالا علائم ایمنی :  102 ..
علائم ایمنی خطر مواد خورنده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد خورنده کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی خطر صدای شدید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر صدای شدید کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر مواد منفجره
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد منفجره کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی خطر سقوط بار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط بار کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر پاشش مواد مذاب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پاشش مواد مذاب کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر برق گرفتگی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر برق گرفتگی کد کالا علائم ایمنی : &nbs..
مبنی بر 1 نظر
علائم ایمنی خطر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر  کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی خطر مرگ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مرگ کد کالا علائم ایمنی :  110 ..
علائم ایمنی خطر داربست بندی ناقص
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر داربست بندی ناقص کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی خطر برق فشار قوی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر برق فشار قوی کد کالا علائم ایمنی : &n..
علائم ایمنی خطر شکستن سقف
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر شکستن سقف کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر سقوط
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط کد کالا علائم ایمنی :  114 ..
علائم ایمنی خطر پله
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پله کد کالا علائم ایمنی :  115 ..
علائم ایمنی خطر منطقه اسکی روی آب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر منطقه اسکی رو آب کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی خطر لیفتراک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر لیفتراک کد کالا علائم ایمنی :  1..
مبنی بر 1 نظر
علائم ایمنی خطر افتادن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر افتادن کد کالا علائم ایمنی :  11..
علائم ایمنی خطر افتادن ناگهانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر افتادن ناگهانی  کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی خطر ریزش کف
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر ریزش کف کد کالا علائم ایمنی :  1..
علائم ایمنی در دست تعمیر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی در دست تعمیر کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی مواد شیمیایی زیان آور
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد شیمیایی زیان آور کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی خطر یخ نازک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر یخ نازک کد کالا علائم ایمنی :  1..
علائم ایمنی خطر بارهای آویزان
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر بارهای آویزان کد کالا علائم ایمنی : &..
علائم ایمنی خطر منطقه قایق بادبانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر منطقه قایق بادبانی کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی خطر نشت گاز
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر نشت گاز کد کالا علائم ایمنی :  1..
علائم ایمنی تحت کنترل دوربین مدار بسته
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تحت کنترل دوربین مداربسته کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی خطر دست گیری دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر دستگیری دست کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی خطر سم
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سم کد کالا علائم ایمنی :  129 ..
علائم ایمنی خطر هوای فشرده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر هوای فشرده کد کالا علائم ایمنی : &nbs..
علائم ایمنی خطر مواد اکسید شونده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد اکسید شونده کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی بر اساس سفارش
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی بر اساس سفارش کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر منطقه قایق های موتوری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر منطقه قایق های موتوری کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی خطر مواد سرطان زا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد سرطان زا کد کالا علائم ایمنی : &..
علائم ایمنی منطقه خطر سیگار کشیدن ممنوع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سیگار کشیدن ممنوع کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی خطر آبهای عمیق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر آبهای عمیق کد کالا علائم ایمنی : &nbs..
علائم ایمنی خطر سقف کوتاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقف کوتاه کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر گرمای شدید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گرمای شدید کد کالا علائم ایمنی : &nbs..
علائم ایمنی خطر استنشاق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر استنشاق کد کالا علائم ایمنی :  1..
علائم ایمنی خطر آلودگی صوتی شدید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر آلودگی صوتی شدید کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
مبنی بر 1 نظر
علائم ایمنی خطر سطح لغزنده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سطح لغزنده کد کالا علائم ایمنی : &nbs..
علائم ایمنی خطر منطقه قایقرانی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر منطقه قایقرانی کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر جریان آبهای قوی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر جریان آبهای قوی کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر پرتوی لیزر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پرتوی لیزر کد کالا علائم ایمنی : &nbs..
علائم ایمنی خطر آب داغ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر آب داغ کد کالا علائم ایمنی : &n..
علائم ایمنی خطر شیرجه زدن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر شیرجه زدن کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی منطقه پر خطر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی منطقه پر خطر کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر سقوط در منهول
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط در منهول کد کالا علائم ایمنی : &..
علائم ایمنی خطر گاو
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گاو کد کالا علائم ایمنی :  149 ..
علائم ایمنی خطر سرمای شدید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سرمای شدید کد کالا علائم ایمنی : &nbs..
علائم ایمنی خطر مواد بیولوژیک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد بیولوژیک کد کالا علائم ایمنی : &..
علائم ایمنی خطر مواد قابل اشتعال
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد قابل اشتعال کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی خطر امواج غیر یون ساز
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر  امواج غیر یون ساز کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی خطر مواد سمی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد سمی کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر حوزه آهنربا قوی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر حوزه آهنربا قوی کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر نشت گاز
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر نشت گاز کد کالا علائم ایمنی : &..
علائم ایمنی خطر مواد قابل انفجار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد قابل انفجار کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی کارگران مشغول کارند
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر کارگران مشغول کارند کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی خطر سقوط در آب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط در آب کد کالا علائم ایمنی : &nbs..
علائم ایمنی خطر مواد رادیواکتیو
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد رادیواکتیو کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی مواظب سر خود باشید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواظب سر خود باشید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر منطقه پارو زدن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر منطقه پارو زدن کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی انبار مواد شیمیایی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر انبار مواد شیمیایی کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی مسیر لیفتراک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مسیر لیفتراک کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر برخورد با بار جرثقیل
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر برخورد با بار جرثقیل کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی سیم خاردار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سیم خاردار کد کالا علائم ایمنی :  16..
علائم ایمنی خطر سطح داغ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سطح داغ کد کالا علائم ایمنی :  1..
علائم ایمنی خطر سقوط از ارتفاع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط ارتفاع کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی خطر گیر کردن دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گیر کردن دست کد کالا علائم ایمنی : &n..
علائم ایمنی خطر نشت باطری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر نشت باطری کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر سگ نگهبان
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سگ نگهبان کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی دوربین مدار بسته در فروشگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دوربین مداربسته در فروشگاه کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی دوربین مدار بسته 24 ساعته
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی دوربین مداربسته 24 ساعته کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی مناطق دارای اتمسفر انفجار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مناطق دارای اتمسفر انفجار کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی خطر درگیری دست و لباس
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر درگیری دست و لباس کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی خطر شیشه شکسته
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر شیشه شکسته کد کالا علائم ایمنی : &nbs..
علائم ایمنی خطر قطع شدن انگشت دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر قطع شدن انگشت دست کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی خطر قطع شدن انگشت دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر قطع شدن انگشت دست کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی خطر قطع شدن انگشت دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر قطع شدن انگشت دست کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی خطر گیر کردن بین دستگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گیر کردن بین دستگاه کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی خطر پرس شدن بین دستگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پرس شدن بین دستگاه کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی خطر قطع شدن دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر قطع شدن دست کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی خطر قطع شدن دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر قطع شدن دست کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی خطر پرتاب پلیسه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پرتاب پلیسه کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی خطر لگد زدن دستگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر لگد زدن دستگاه کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر گیر کردن دست بین دستگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گیر کردن بین دستگاه کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی خطر الکتریسیته ساکن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر الکتریستیه ساکن کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر برخورد با ماشین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر برخورد با ماشین کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر رنگی شدن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر رنگی شدن کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر پاشش با فشار مایعات
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پاشش با فشار مایعات کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی آسیب دیدگی شدید بین دستگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی آسیب دیدگی شدید بین دستگاه کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی خطر نشت بخار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر نشت بخار کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر گاز دی اکسید کربن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گاز دی اکسید کربن کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی خطر روشن شدن اتوماتیک دستگاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر روشن شدن اتوماتیک دستگاه کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی خطر مسمومیت گاز کلر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مسمومیت گاز کلر کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر مواد متحرک روی نوار نقاله
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد متحرک روی نوار نقاله کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی خطر پره های فن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پره های فن کد کالا علائم ایمنی : &nbs..
علائم ایمنی پرتو یو وی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پرتوی یو وی کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی محیط آلوده است
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر محیط آلوده است کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر مسمومیت با گاز سولفید هیدروژن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مسمومیت با گاز سولفید هیدروژن کد کالا علائ..
علائم ایمنی خطر مسمومیت با فلز سرب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مسمومیت با فلز سرب کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی خطر واژگونی اجسام
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر واژگونی اجسام کد کالا علائم ایمنی : &..
علائم ایمنی خطر برخورد با کابل برق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر برخورد با کابل برق کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی خطر آسیب دیدگی پا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر آسیب دیدگی پا کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی خطر آزبست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر آزبست کد کالا علائم ایمنی :  200..
علائم ایمنی خطر منطقه تخریب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر منطقه تخریب کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی خطر سطح شیبدار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سطح شیبدار کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی خطر مواد اکسید شونده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد اکسید شونده کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی خطر سطح داغ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سطح داغ کد کالا علائم ایمنی :  2..
علائم ایمنی خطر دکل برق فشار قوی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر دکل برق فشار قوی کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی خطر مرگ(برق گرفتگی)
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مرگ(برق گرفتگی) کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر آب داغ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر  آب داغ کد کالا علائم ایمنی : &n..
علائم ایمنی خطر بالابر هیدرولیکی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر بالابر هیدرولیکی کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی خطر برخورد با گیت ورودی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر برخورد با گیت ورودی کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی سطح شکننده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سطح شکننده کد کالا علائم ایمنی : &nbs..
علائم ایمنی خطر دستگاه رباتیک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر دستگاه رباتیک کد کالا علائم ایمنی : &..
علائم ایمنی خطر افتادن درخت
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر افتادن درخت کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی ناامن از نظر آتش سوزی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ناایمن از نظر آتش سوزی کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی خطر گیر کردن انگشتان
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گیر کردن انگشتان کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی خطر بریدگی پا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر بریدگی پا کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی مواظب سر خود باشید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواظب سر خود باشید کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر پرتاب پلیسه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر پرتاب پلیسه کد کالا علائم ایمنی : &nb..
علائم ایمنی خطر سطح داغ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سطح داغ کد کالا علائم ایمنی :  2..
علائم ایمنی خطر محدودیت ارتفاع لیفتراک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر محدودیت ارتفاع لیفتراک کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی خطر قطع انگشت
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر قطع انگشت کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی اتصال زمین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی اتصال زمین کد کالا علائم ایمنی :  22..
علائم ایمنی خطر خفگی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر خفگی کد کالا علائم ایمنی :  227 ..
علائم ایمنی جرثقیل در حال کار است
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی جرثقیل در حال کار است کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی درب با احتیاط باز شود
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی درب با احتیاط باز شود کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی ربات در حال کار است
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی ربات در حال کار کردن کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی کنترل وسیله نقلیه از راه دور انجام می شود
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کنترل وسیله نقلیه از راه دور انجام می شود کد ک..
علائم ایمنی خطر فاضلاب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر فاضلاب کد کالا علائم ایمنی :  23..
علائم ایمنی خطر گودبرداری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گودبرداری کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی هشدار مخزن تحت فشار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی هشدار مخزن تحت فشار کد کالا علائم ایمنی :  234..
علائم ایمنی خطر سوختگی با بخار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سوختگی با بخار کد کالا علائم ایمنی :  235 ..
علائم ایمنی خطر شیلنگ فشار قوی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر شیلنگ فشار قوی کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر غرق شدن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر غرق شدن کد کالا علائم ایمنی :  2..
علائم ایمنی خطر سقوط از ارتفاع
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط از ارتفاع کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر سقوط پالت
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط پالت کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر فرستنده رادیویی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر فرستنده رادیویی کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی کابل های دفن شده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی کابل های دفن شده کد کالا علائم ایمنی : &n..
علائم ایمنی خطر ریختن مواد مذاب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر ریختن مواد مذاب کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر گرد و غبار ذرات معلق
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گرد و غبار ذرات معلق کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی خطر تشعشع ناشی از جوشکاری
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر تشعشع ناشی از جوشکاری کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی خطر سقوط لوله
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط لوله کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی فاصله ایمنی را رعایت کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی فاصله ایمنی را رعایت کنید کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی خطر برخورد سر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر برخورد سر کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر سقوط ابزار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط اشیا(مصالح،اشیا) کد کالا علائم ایمنی ..
علائم ایمنی خطر سگ نگهبان
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سگ نگهبان کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر کار گرم در حال انجام است
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر کار گرم در حال انجام است کد کالا علائم ایم..
علائم ایمنی خطر سوختگی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سوختگی کد کالا علائم ایمنی :  25..
علائم ایمنی در هنگام شارژ کوره،در مقابل کوره نیاستید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی در هنگام شارژ کوره،در مقابل کوره نیاستید کد کا..
علائم ایمنی خطر برخورد با چرخ بال
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر برخورد با چرخ بال کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی خطر بسته شدن درب آسانسور
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر بسته شدن درب آسانسور کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی خطر درب اتوماتیک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر درب اتوماتیک کد کالا علائم ایمنی : &n..
علائم ایمنی خطر جزر و مد
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر جزر و مد کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی خطر شن رونده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر شن رونده کد کالا علائم ایمنی :  ..
علائم ایمنی احتیاط
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی احتیاط کد کالا علائم ایمنی :  258 ..
علائم ایمنی خطر ماشین آلات سنگین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر ماشین آلات سنگین کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی خطر وجود میخ در پالت
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر وجود میخ در پالت کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی خطر گیر کردن دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گیر کردن دست کد کالا علائم ایمنی :  2..
علائم ایمنی خطر سقوط جک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط جک کد کالا علائم ایمنی :  262 ..
علائم ایمنی خطر سقوط به درون چاه
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط به درون چاه کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی خطر سقوط دریچه را مجددا ببندید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط دریچه را مجددا ببندید کد کالا علائم ا..
علائم ایمنی خطر ریزش دپو مصالح
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر ریزش دپو مصالح کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر دستگاه سنگ زنی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر دستگاه سنگ زنی کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر آسیب دیدگی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر آسیب دیدگی کد کالا علائم ایمنی :  267..
علائم ایمنی خطر عبور جرثقیل
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر عبور جرثقیل کد کالا علائم ایمنی :  26..
علائم ایمنی خطر طعمه گذاری موش
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر طعمه گذاری کد کالا علائم ایمنی :  269..
علائم ایمنی مخزن گازوئیل
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مخزن گازوئیل کد کالا علائم ایمنی :  270 ..
علائم ایمنی خطر برخورد با اجسام سرد
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر برخورد با اجسام سرد کد کالا علائم ایمنی :&..
علائم ایمنی خطر ارتعاش دست نزنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر ارتعاش دست نزنید کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی خطر سکندری خوردن
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سکندری خوردن کد کالا علائم ایمنی :  2..
علائم ایمنی نصب آگهی پیگرد قانونی دارد
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی نصب آگهی پیگرد قانونی دارد کد کالا علائم ایمنی..
علائم ایمنی خطر ریزش دیوار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر ریزش دیوار کد کالا علائم ایمنی :  275..
علائم ایمنی برق در دست تعمیر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی برق در دست تعمیر کد کالا علائم ایمنی :  2..
علائم ایمنی  خطر سقوط لاستیک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی  خطر سقوط لاستیک کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی خطر سطح ناهموار
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سطح ناهموار کد کالا علائم ایمنی :  27..
علائم ایمنی خطر محل تاریک
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر محل تاریک کد کالا علائم ایمنی :  279 ..
علائم ایمنی مسیر تردد ریچ استاکر
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مسیر تردد ریچ استاکر کد کالا علائم ایمنی :&nbs..
علائم ایمنی خطر تردد تراکتور
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر تردد تراکتور کد کالا علائم ایمنی :  2..
علائم ایمنی خطر برخورد تراکتور
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر برخورد تراکتور کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر گزش مار و عقرب
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گزش مار و عقرب کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر تردد جک پالت
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر تردد جک پالت کد کالا علائم ایمنی :  2..
علائم ایمنی خطر له شدگی دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر له شدگی دست کد کالا علائم ایمنی :  28..
علائم ایمنی خطر قطعات تیز و برنده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر قطعات تیز و برنده کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی خطر برداشتن بار سنگین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر برداشتن بار سنگین کد کالا علائم ایمنی :&nb..
علائم ایمنی خطر سقوط شاخه درخت
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر سقوط شاخه درخت کد کالا علائم ایمنی : ..
علائم ایمنی خطر گیر افتادن و آسیب دیدگی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر گیر افتادن و آسیب دیدگی کد کالا علائم ایمن..
علائم ایمنی به محوطه کارگاهی نزدیک می شوید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به محوطه کارگاهی نزدیک می شوید کد کالا علائم ا..
علائم ایمنی تقاطع با محوطه کارگاهی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی تقاطع با محوطه کارگاهی کد کالا علائم ایمنی :&n..
علائم ایمنی 100 متر به محوطه کارگاهی
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی 100 متر به محوطه کارگاهی کد کالا علائم ایمنی :..
علائم ایمنی خطر غلتک چرخنده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر غلتک چرخنده کد کالا علائم ایمنی :  29..
علائم ایمنی خطر قطع انگشت
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر قطع انگشت کد کالا علائم ایمنی : 294 sa..
علائم ایمنی خطر قطع انگشت
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر قطع انگشت کد کالا علائم ایمنی : 295 sa..
علائم ایمنی خطر آسیب دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر آسیب دست کد کالا علائم ایمنی : 296 saf..
علائم ایمنی نقطه له شدن دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی نقطه له شدن دست کد کالا علائم ایمنی : 297 ..
علائم ایمنی خطر تیغه های گرداننده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر تیغه های گرداننده کد کالا علائم ایمنی : 29..
علائم ایمنی خطر درگیری دست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر درگیری دست کد کالا علائم ایمنی : 299 s..
علائم ایمنی خطر ماشین آلات چرخنده
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر ماشین آلات چرخنده کد کالا علائم ایمنی : 10..