علائم اخطاری

علائم خطر (warning signs) : با استفاده از تصاوير استاندارد در تابلو هاي مثلثي كه راس آن بالا است ورنگ زمينه مثلث زرد و زمينه تابلو سفيد ، مثل تابلو ایمنی(علایم ایمنی) خطر ، خطر كارگران مشغول كارند و خطر سقوط بار.

علائم ایمنی خطر سم
سایز تابلو ایمنی( علائم ایمنی) کد سایز 10*7 ..
علائم ایمنی کارگران مشغول کارند
علائم ایمنی چند منظوره نوع جنس علائم ایمنی کد جنس ..