علائم اخطاری

علائم خطر (warning signs) : با استفاده از تصاوير استاندارد در تابلو هاي مثلثي كه راس آن بالا است ورنگ زمينه مثلث زرد و زمينه تابلو سفيد ، مثل تابلو ایمنی(علایم ایمنی) خطر ، خطر كارگران مشغول كارند و خطر سقوط بار.

علائم ایمنی خطر سم
سایز تابلو ایمنی( علائم ایمنی) کد سایز 10*7 ..
علائم ایمنی کارگران مشغول کارند
علائم ایمنی چند منظوره نوع جنس علائم ایمنی کد جنس ..
علائم ایمنی باطری در حال شارژ
علائم ایمنی باطری در حال شارژ   سایز تابلو ایمنی ک..
علائم ایمنی سگ نگهبان
علائم ایمنی سگ نگهبان سایز تابلو ایمنی کد سایز ..